Словарь рифм/Односложные рифмы/-ри (-ры)

Материал из Wikilivres.ru
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Словарь рифм/Односложные рифмы/-ри́ (-ры́)
Составитель Д. Смирнов-Садовский

-ри́    -ры́    -рьи́    -ри́й  

-ри́

 1. грабари́ — сущ.
 2. январи́
 3. вари́
 4. завари́
 5. главари́ — сущ.
 6. навари́
 7. подвари́
 8. перевари́
 9. привари́
 10. развари́
 11. словари́ — сущ.
 12. провари́
 13. свари́
 14. отвари́
 15. увари́
 16. волгари́ — сущ.
 17. плугари́ — сущ.
 18. дари́
 19. задари́
 20. передари́
 21. раздари́
 22. гнездари́ — сущ.
 23. гвоздари́ — сущ.
 24. календари́ — сущ.
 25. бондари́ — сущ.
 26. подари́
 27. зари́— сущ.
 28. озари́
 29. дымари́ — сущ.
 30. фонари́— сущ.
 31. пари́
 32. пари́ — от гл. «парить»
 33. косари́ — сущ.
 34. вратари́ — сущ.
 35. алтари́ — сущ.
 36. бунтари́ — сущ.
 37. глухари́ — сущ.
 38. сухари́ — сущ.
 39. цари́ — сущ.
 40. бри́ — сущ.
 41. декабри́
 42. серебри́
 43. осеребри́
 44. посеребри́
 45. ноябри́
 46. октябри́
 47. сентябри́
 48. ври́
 49. багри́
 50. обагри́
 51. аллегри — сущ.
 52. угри́ — сущ.
 53. ноздри́ — сущ.
 54. бодри́
 55. ободри́
 56. мудри́
 57. намудри́
 58. перемудри́
 59. умудри́
 60. бери́
 61. двери́ — сущ.
 62. дери́
 63. матери́
 64. заматери́
 65. мастери́
 66. смастери́
 67. ощери́
 68. Тюльери́
 69. жри́
 70. снегири́ — сущ.
 71. смири́
 72. осмири́
 73. усмири́
 74. ори́
 75. гори́
 76. говори́
 77. кори́
 78. сори́
 79. насори́
 80. при́ — служ.
 81. попурри́ — сущ.
 82. три́ — числ.
 83. три́ — гл.
 84. затри́
 85. натри́
 86. притри́
 87. хитри́
 88. O-3
 89. отри́
 90. вотри́
 91. подотри́
 92. разотри́
 93. смотри́
 94. осмотри́
 95. посмотри́
 96. просмотри́
 97. рассмотри́
 98. потри́
 99. протри́
 100. сотри́
 101. ототри́
 102. утри́
 103. внутри́ — служ.
 104. внутри́ — нар.
 105. изнутри́ — служ.
 106. изнутри́ — нар.
 107. снутри́
 108. бури́
 109. дури́
 110. задури́
 111. обдури́
 112. кури́
 113. тури́
 114. фри́ — сущ.
 115. фри́ — сущ.
 116. волдыри́ — сущ.
 117. газыри́ — сущ.
 118. пузыри́ — сущ.
 119. упыри́ — сущ.
 120. пупыри́ — сущ.
 121. ясыри́ — сущ.
 122. батыри́ — сущ.
 123. богатыри́ — сущ.
 124. нашатыри́ — сущ.
 125. псалтыри́ — сущ.
 126. Шантыри́
 127. монастыри́ — сущ.
 128. пустыри́ — сущ.
 129. штыри́ — сущ.
 130. жюри́ — сущ.
 131. Кюри́
 132. яри́ — гл.
 133. разъяри́ — гл.
 134. взъяри́ — гл.
нариц. сущ.:
 1. аллегри
 2. алтари
 3. батыри
 4. богатыри
 5. бондари
 6. бри
 7. буквари
 8. бунтари
 9. волгари
 10. волдыри
 11. вратари
 12. газыри
 13. гвоздари
 14. главари
 15. глухари
 16. гнездари
 17. грабари
 18. двери
 19. декабри
 20. дикари́
 21. драпри
 22. дудари
 23. дымари
 24. жюри
 25. зари
 26. звонари
 27. золотари
 28. имбири
 29. (спорт)инвентари
 30. (адрес-)календари
 31. кендыри
 32. ключари
 33. кобзари
 34. корчмари
 35. косари
 36. костери
 37. косыри
 38. кочкари
 39. кубари
 40. купыри
 41. кустари
 42. кюри,
 43. ри
 44. мишари
 45. монастыри
 46. нашатыри
 47. нетопыри,
 48. оздри
 49. носари
 50. ноябри
 51. октябри
 52. орари
 53. пари
 54. пескари
 55. плугари
 56. поводыри
 57. полудикари́
 58. пономари
 59. попурри
 60. почтари
 61. при
 62. псалтыри
 63. псари
 64. пузыри
 65. пупыри
 66. пустыри
 67. пушкари
 68. рефери
 69. рыбари
 70. сазандари
 71. свинари
 72. секари
 73. (статс-)секретари
 74. сентябри
 75. сизари
 76. синаксари
 77. скобари
 78. словари
 79. словопри
 80. снегири
 81. стихари
 82. сухари
 83. тильбюри
 84. тропари
 85. угри
 86. упыри
 87. фонари
 88. фри
 89. хмыри
 90. хори
 91. цари
 92. чеботари
 93. чекмари
 94. чигири
 95. чихири
 96. шинкари
 97. штукари
 98. штыри
 99. январи
 100. янтари
 101. ясыри
прилагательное:
 1. фри
глагол:
 1. багри́
 2. благодари
 3. благотвори
 4. боготвори
 5. бодри
 6. бугри
 7. бури
 8. вари
 9. вбери
 10. ввари
 11. взбодри
 12. взбугри
 13. взвари
 14. взвихри
 15. вздери
 16. вздури
 17. взъяри
 18. внедри
 19. водвори
 20. возблагодари
 21. воззри
 22. вопри
 23. воскури
 24. воспари
 25. востри
 26. вотри
 27. впери
 28. ври
 29. вспори
 30. говори
 31. гори
 32. дари
 33. дери
 34. добери
 35. довари
 36. договори
 37. догори
 38. додери
 39. дожри
 40. докури
 41. допори
 42. допри
 43. досмотри
 44. дотри
 45. дури
 46. животвори
 47. жри
 48. жури
 49. забери
 50. забури
 51. завари
 52. заговори
 53. загори
 54. задари
 55. задери
 56. задури
 57. зажури
 58. зазубри
 59. заискри
 60. закури
 61. замири
 62. замори
 63. замри
 64. замудри
 65. заори
 66. заостри
 67. запестри
 68. запори
 69. запри
 70. засеребри
 71. засори
 72. затаври
 73. затвори
 74. затри
 75. захандри
 76. зри
 77. зубри
 78. избери
 79. изгори
 80. издери
 81. иззубри
 82. изматери
 83. измори
 84. изнури
 85. изостри
 86. изотри
 87. изощри
 88. искри
 89. искури
 90. испари
 91. испестри
 92. испещри
 93. испори
 94. кори
 95. костери
 96. кури
 97. лицезри
 98. маклери
 99. мастери
 100. матери
 101. мездри
 102. мири
 103. мори
 104. мри
 105. мудри
 106. набери
 107. набури
 108. навари
 109. навостри
 110. наври
 111. наговори
 112. нагори
 113. надари
 114. наддери
 115. надери
 116. надпори
 117. надури
 118. нажри
 119. назубри
 120. накури
 121. намори
 122. намудри
 123. наори
 124. наостри
 125. напестри
 126. напори
 127. напри
 128. насмотри
 129. насори
 130. натвори
 131. натори
 132. натри
 133. недоговори
 134. недосмотри
 135. обагри
 136. обвари
 137. обговори
 138. обгори
 139. обдери
 140. обдури
 141. обери
 142. обкури
 143. обоготвори
 144. ободри
 145. обожри
 146. обозри
 147. обомри
 148. обопри
 149. обостри
 150. оботри
 151. обсмотри
 152. обури
 153. обхитри
 154. оговори
 155. одари
 156. одухотвори
 157. оживотвори
 158. озари
 159. окори
 160. окури
 161. олицетвори
 162. опери
 163. оплодотвори
 164. опори
 165. ори
 166. осеребри
 167. осмотри
 168. остри
 169. отбери
 170. отблагодари
 171. отбури
 172. отвари
 173. отвори
 174. отговори
 175. отгори
 176. отдари
 177. отдери
 178. отжури
 179. отзубри
 180. отомри
 181. отопри
 182. ототри
 183. отпори
 184. отри
 185. отсмотри
 186. охмури
 187. пари
 188. перебери
 189. перебори
 190. перевари
 191. переври
 192. переговори
 193. перегори
 194. передари
 195. передери
 196. передобри
 197. пережри
 198. переизбери
 199. перекури
 200. перемири
 201. перемори
 202. перемри
 203. перемудри
 204. переори
 205. перепестри
 206. перепори
 207. перепри
 208. пересмотри
 209. перетри
 210. перехитри
 211. пестри
 212. побери
 213. поблагодари
 214. побори
 215. повари
 216. поври
 217. повтори
 218. поговори
 219. погори
 220. подари
 221. подбери
 222. подбодри
 223. подвари
 224. подговори
 225. подгори
 226. поддери
 227. подери
 228. подзагори
 229. подзубри
 230. подкури
 231. подмори
 232. поднакури
 233. поднапри
 234. подоври
 235. подопри
 236. подостри
 237. подотри
 238. подпори
 239. подсеребри
 240. подсмотри
 241. подсори
 242. подтвори
 243. подури
 244. пожри
 245. пожури
 246. позубри
 247. покори
 248. покури
 249. помастери
 250. помири
 251. помори
 252. помри
 253. помудри
 254. пообгори
 255. поостри
 256. поощри
 257. попари
 258. попори
 259. попри
 260. поразори
 261. пори
 262. посеребри
 263. посмотри
 264. потри
 265. потури
 266. похандри
 267. похитри
 268. предвари
 269. предусмотри
 270. презри
 271. претвори
 272. при
 273. прибери
 274. привари
 275. приври
 276. приговори
 277. пригори
 278. придери
 279. призри
 280. прикури
 281. примастери
 282. примири
 283. примри
 284. приободри
 285. приотвори
 286. припри
 287. присмири
 288. присмотри
 289. притвори
 290. притри
 291. пробери
 292. пробури
 293. провари
 294. проври
 295. проговори
 296. прогори
 297. продери
 298. прожри
 299. прозри
 300. прозубри
 301. прокури
 302. промори
 303. проори
 304. пропори
 305. пропри
 306. просмотри
 307. простри
 308. протори
 309. протри
 310. протури
 311. разбери
 312. разбури
 313. развари
 314. разговори
 315. раздари
 316. раздери
 317. размори
 318. разопри
 319. разори
 320. разотри
 321. разъяри
 322. раскури
 323. распестри
 324. распори
 325. распростри
 326. рассмотри
 327. рассори
 328. раствори
 329. свари
 330. сговори
 331. сгори
 332. сдери
 333. сдури
 334. серебри
 335. скури
 336. смаклери
 337. смастери
 338. смири
 339. смори
 340. смотри
 341. смудри
 342. собери
 343. соври
 344. сожри
 345. сопри
 346. сори
 347. состри
 348. сотвори
 349. сотри
 350. спори
 351. створи
 352. схитри
 353. счетвери
 354. таври
 355. твори
 356. тори
 357. три
 358. тури
 359. убери
 360. ублаготвори
 361. убыстри
 362. увари
 363. уговори
 364. угори
 365. удевятери
 366. удери
 367. удесятери
 368. удовлетвори
 369. удочери
 370. узри
 371. укори
 372. улицезри
 373. умири
 374. умиротвори
 375. умори
 376. умри
 377. умудри
 378. упестри
 379. упри
 380. упятери
 381. усемери
 382. усмири
 383. усмотри
 384. утори
 385. утри
 386. учетвери
 387. ушестери
 388. фельдшери
 389. хандри
 390. хитри
 391. цари
 392. четвери
 393. шофери
 394. яри
числительное:
 1. три
наречие:
 1. внутри
 2. изнутри
служебная:
 1. внутри
 2. изнутри
 3. при

-ree [-rí]

 1. Horae — римская богиня
 2. re — [ri] юр. по делу (о), в деле; касательно, относительно, ссылаясь на
 3. Brie — сорт сыра
 4. bree - шотл. жидкий суп, бульон; сок
 5. Cree
 6. decree — указ, декрет; издавать указ, декрет
 7. scree — щебень, голыш, каменистая осыпь
 8. dree - шотл.= endure — вынести, терпеть; выживать, стойко деожаться; продолжаться, длиться
 9. conferee — участник конференции
 10. free — свободный, вольный; открытый; бесплатно
 11. agree
 12. disagree
 13. machree
 14. carefree
 15. boree — австралийская акация
 16. spree — шумное веселье, пирушка, кутёж, приступ деятельности, лихорадочная деятельность
 17. tree — дерево
 18. doubletree
 19. suddletree
 20. whiffletree
 21. trestletree
 22. shoetree
 23. manteltree
 24. axletree
 25. gumtree
 26. crosstree
 27. three — три
 28. Kayseri — город в Турции
 29. gri-gri
 30. Capri
 31. Puri
 32. esprit

-ры́

 1. Ангары́
 2. дары́
 3. жары́
 4. бакары́
 5. Анкары́
 6. мошкары́
 7. комары́
 8. кальмары́
 9. тартарары́
 10. камфары́
 11. Бухары́
 12. шары́
 13. чабры́
 14. бочары́
 15. шабры́
 16. бобры́
 17. добры́
 18. багры́
 19. игры́
 20. бугры́
 21. чадры́
 22. щедры́
 23. бодры́
 24. Чудры́
 25. жиры́
 26. миры́
 27. антимиры́
 28. пиры́
 29. икры́
 30. боры́
 31. воры́
 32. дворы́
 33. детворы́
 34. горы́
 35. коры́
 36. поры́
 37. топоры́
 38. полторы́
 39. шатры́
 40. костры́
 41. шустры́
 42. буры́
 43. кобуры́
 44. кожуры́
 45. Куры́
 46. шнуры́
 47. электрошнуры́
 48. шампуры́
 49. шпуры́
 50. туры́
 51. сыры́
 52. юры́
 53. яры́
 54. маляры́
 55. школяры́
 56. столяры́
 57. гусляры́
Примеры:
Уходят вдаль людских голов бугры:
я уменьшаюсь там. Меня уж не заметят.
Но в книгах ласковых и в играх детворы
воскресну я сказать, что солнце светит.
Ода

-рьи́

 1. Сыр-Дарьи́
 2. Аму-Дарьи́

-ри́й

 1. кулинари́й
 2. жакери́й
 3. истери́й
 4. остери́й
 5. дифтетри́й
 6. перифери́й
 7. эмпири́й
 8. мимикри́й
 9. траттори́й
 10. эйфори́й
 11. сеньори́й
 12. педиатри́й
 13. фтизиатри́й
 14. физиатри́й
 15. телеметри́й
 16. тензометри́й
 17. полиметри́й
 18. ассиметри́й
 19. термометри́й
 20. склерометри́й
 21. спирометри́й
 22. фотометри́й
 23. диоптри́й
 24. индустри́й
 25. хилури́й
 26. маляри́й