Kas gali būt gražiau... (Kniazev/Pranciška Regina Liubertaitė)

Материал из Wikilivres.ru
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Александр Николаевич Князев}} Kas gali būt gražiau...
автор Alexandre Nikolaevich Kniazev (b. 1953), Vertimas Пранцишка Регина Любертайте
Александр Николаевич Князев}} →
Дата создания: 7.08.2011, перевод 22.07.2019, опубл.: 23.07.2019. Источник: Частные архивы • Язык оригинала: русский. «Что может быть роскошнее...»
* * *


Kas gali būt gražiau
kaip sielų vienuma –
kaip liūdesio ar džiugesio
abipusė liepsna?

Kas gali būt puikiau
kaip kūnų artuma,
kai vienija užliejus
nevaldoma trauka!..

Aleksandras Kniazevas. Vertimas © Pranciška Regina Liubertaitė, 2019.07.22, Vilnius
* * *


Что может быть роскошнее
двух душ проникновенья – 
в печали или в радости
взаимного горенья?

Что может быть прекраснее
двух тел прикосновенья,
когда над ними властвует
святое притяженье!..

© А. К., 7.08.2011, 20:00

Примечания

© Alexandre Nikolaevich Kniazev. © Пранцишка Регина Любертайте, Vertimas.


Info icon.png Это произведение опубликовано на Wikilivres.ru под лицензией Creative Commons  CC BY.svg CC NC.svg CC ND.svg и может быть воспроизведено при условии указания авторства и его некоммерческого использования без права создавать производные произведения на его основе.