Словарь рифм/Односложные рифмы/-ши (-шы)

Материал из Wikilivres.ru
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Словарь рифм/Односложные рифмы/-ши́ (-шы́)
составитель Д. Смирнов-Садовский

-ши́ (-шы́)

а также: -шьи́, -ши́й, и т. д.

-ши́

 1. ши́
 2. шабаши́
 3. кваши́
 4. Кваши́
 5. легаши́
 6. карандаши́
 7. шалаши́
 8. анаши́
 9. паши́
 10. Бараши́
 11. страши́
 12. устраши́
 13. мураши́
 14. вши́
 15. правши́
 16. левши́
 17. ковши́
 18. ухудши́
 19. смеши́
 20. насмеши́
 21. пересмеши́
 22. рассмеши́
 23. спеши́
 24. неспеши́
 25. поспеши́
 26. реши́
 27. бреши́ — гл.
 28. забреши́
 29. побреши́
 30. сбреши́
 31. греши́
 32. предреши́
 33. нагреши́
 34. погреши́
 35. согреши́
 36. воскреши́
 37. кореши́
 38. пореши́
 39. отреши́
 40. теши́
 41. растеши́
 42. лиши́
 43. пиши́
 44. запиши́
 45. напиши́
 46. подпиши́
 47. перепиши́
 48. припиши́
 49. попиши́
 50. пропиши́
 51. спиши́
 52. упиши́
 53. тиши́ —сущ.
 54. шиши́ —сущ.
 55. на шиши́
 56. на какие шиши́
 57. мши́
 58. черемши́
 59. переполоши́
 60. всполоши́
 61. оплоши́
 62. тормоши́
 63. переполоши́
 64. гроши́
 65. кроши́
 66. накроши́
 67. покроши́
 68. искроши́
 69. вороши́
 70. навороши́
 71. пороши́
 72. запороши́
 73. припороши́
 74. хороши́
 75. потроши́
 76. опустоши́ — гл.
 77. лапши́ —сущ.
 78. шебарши́ — гл.
 79. парши́ —сущ.
 80. верши́ — гл.
 81. заверши́ — гл.
 82. подерши́ — гл.
 83. доверши́ — гл.
 84. поверши́ — гл.
 85. подверши́ — гл.
 86. сверши́ — гл.
 87. соверши́ — гл.
 88. шурши́
 89. ингуши́ —сущ.
 90. души́ —сущ.
 91. удуши́ — гл.
 92. глуши́ — гл.
 93. заглуши́ — гл.
 94. шелуши́ — гл.
 95. внуши́ — гл.
 96. круши́ — гл.
 97. распуши́ — гл.
 98. сокруши́ — гл.
 99. суши́ — гл.
 100. засуши́ — гл.
 101. насуши́ — гл.
 102. подсуши́ — гл.
 103. пересуши́ — гл.
 104. присуши́ — гл.
 105. осуши́ — гл.
 106. посуши́ — гл.
 107. просуши́ — гл.
 108. иссуши́ — гл.
 109. усуши́ — гл.
 110. туши́ — гл.
 111. затуши́ — гл.
 112. притуши́ — гл.
 113. потуши́ — гл.
 114. дыши́ — гл.
 115. продыши́ — гл.
 116. бердыши́ —сущ.
 117. круглыши́ —сущ.
 118. голыши́ —сущ.
 119. малыши́ —сущ.
 120. камыши́ —сущ.
 121. черныши́ —сущ.
 122. пыши́ — гл.
 123. глупыши́ —сущ.
 124. барыши́
 125. латыши́ —сущ.
 126. пляши́
 127. запляши́
 128. перепляши́
 129. попляши́
 130. спляши́
 131. отляши́
 132. гуляши́ —сущ.
 133. кудряши́ —сущ.
нар. сущ.:
 1. барыши́
 2. беляши
 3. бердыши
 4. виши
 5. вши́
 6. ганаши
 7. гладыши
 8. глупыши
 9. глуши
 10. голыши́
 11. гроши
 12. гуляши
 13. дурныши́
 14. души
 15. ерши
 16. ингуши
 17. камыши
 18. карандаши
 19. кишмиши
 20. ковши
 21. коротыши
 22. крепыши
 23. круглыши
 24. кругляши
 25. кудряши́
 26. кулеши
 27. кунтуши
 28. лапши́
 29. латыши
 30. левши
 31. легаши
 32. малыши
 33. мордаши
 34. мураши
 35. палаши
 36. парши
 37. паши
 38. племяши
 39. поташи
 40. слепыши
 41. спорыши
 42. талыши
 43. тиши
 44. томоши
 45. торгаши
 46. тупыши
 47. фетиши
 48. черемши
 49. черныши
 50. чуваши
 51. шалаши
 52. шебарши
 53. шиши
прилагательное:
 1. меньши
 2. (не)хороши
глагол:
 1. бреши́
 2. верши́
 3. веши́
 4. внуши́
 5. взвороши́
 6. взъерши́
 7. внуши́
 8. вороши́
 9. глуши́
 10. (с)гоноши́
 11. (на, по, пре, со)греши́
 12. доверши́
 13. (по, при, про, раз, у)души́
 14. дыши́
 15. ерши
 16. забреши́
 17. заверши́
 18. заглуши́
 19. задыши́
 20. внуши́
 21. завороши́
 22. зауши
 23. закиши́
 24. зауши
 25. киши́
 26. копоши
 27. (до, ис, на, об, пере, по, под, рас)кроши́
 28. (со)круши
 29. лиши
 30. (за, от, по, про)маши́
 31. (за, по)мельтеши́
 32. (за)мши
 33. (по)набреши
 34. внуши́
 35. навороши́
 36. наглуши́
 37. надыши́
 38. насмеши́
 39. обвеши́
 40. оглуши́
 41. опустоши
 42. (вс, до, за, ис, на, о, от, пере, по, под, при, про, рас, с)паши
 43. перевороши́
 44. переглуши́
 45. пересмеши́
 46. (в, до, за, ис, на, над, о, от, пере, по, под, пред, при, про, рас, с, у)пиши
 47. (до, за, на, от, пере, по, про, с)пляши
 48. побреши́
 49. поверши́
 50. повороши́
 51. подверши́
 52. подыши́
 53. посмеши́
 54. (вс, пере)полоши́
 55. (за, на, при)пороши́
 56. (пере, рас)потроши́
 57. приглуши́
 58. провеши́
 59. продыши́
 60. (за, о, под, рас)пуши́
 61. развороши́
 62. рассмеши́
 63. (от, пере, по, пред, раз)реши́
 64. сбреши́
 65. сверши́
 66. сгоноши́
 67. (на, пере, по, рас)смеши́
 68. соверши́
 69. (за, по)спеши́
 70. (у)страши́
 71. (до, за, ис, на, о, об, пере, по, под, при, про, у)суши́
 72. (за, ис, на, над, о, об, от, пере, по, под, при, про, рас, с, у)теши́
 73. (за, пере, по, рас)тормоши
 74. (до, за, на, пере, по, при, с, у)туши
 75. утиши
 76. (до, за, на, о, об, от, пере, по, под, при, про, рас, с, у)чеши́
 77. (за)шебарши
 78. (на, о, об, от)шелуши
 79. (за, про)шурши́

-шьи́

 1. шьи́

-ши́й

 1. ши́й