Словарь рифм/Односложные рифмы/-цу

Материал из Wikilivres.ru
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Односложные рифмы -цу́
Составитель Д. Смирнов-Садовский
См. Словарь рифм, Односложные рифмы

-цу́

а также: -цу́й

-цу́

 1. мацу́
 2. продавцу́
 3. хлевцу́
 4. певцу́
 5. живцу́
 6. овцу́
 7. Трусковцу́
 8. пловцу́
 9. молодцу́
 10. холодцу́
 11. стервецу́
 12. червецу́
 13. гордецу́
 14. мертвецу́
 15. лжецу́
 16. наглецу́
 17. беглецу́
 18. подлецу́
 19. пришлецу́
 20. шельмецу́
 21. жнецу́
 22. близнецу́
 23. кузнецу́
 24. чернецу́
 25. храбрецу́
 26. чабрецу́
 27. жрецу́
 28. образцеу́
 29. изразцу́
 30. лицу́
 31. бойцу́
 32. яйцу́
 33. самцу́
 34. ленцу́
 35. леденцу́
 36. птенцу́
 37. винцу́
 38. свинцу́
 39. одинцу́
 40. гонцу́
 41. концу́
 42. тунцу́
 43. юнцу́
 44. чепцу́
 45. скопцу́
 46. купцу́
 47. глупцу́
 48. ларцу́
 49. борцу́
 50. скворцу́
 51. творцу́
 52. дворцу́
 53. торцу́
 54. огурцу́
 55. сырцу́
 56. квасцу́
 57. песцу́
 58. косцу́
 59. трусцу́
 60. рысцу́
 61. мясцу́
 62. отцу́
 63. крестцу́
 64. удальцу́
 65. мальцу́
 66. сальцу́
 67. Ельцу́
 68. сельцу́
 69. бельцу́
 70. стрельцу́
 71. жильцу́
 72. гнильцу́
 73. сольцу́

-цу́й

 1. облицу́й
 2. перелицу́й
 3. гарцу́й