Словарь рифм/Односложные рифмы/-те (-тэ)

Материал из Wikilivres.ru
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Словарь рифм/Односложные рифмы/-те́ (-тэ́)
Составитель Д. Смирнов-Садовский

-те́ (-тэ́)

а также: -тье́, -те́й

См также: -де́ (-дэ́)

-те́

 1. те́
 2. карате́
 3. фате́
 4. хребте́
 5. клевете́
 6. кете́
 7. суете́
 8. чете́
 9. нищете́
 10. тщете́
 11. варьете́
 12. ките́
 13. моралите́
 14. плите́
 15. электроплите́
 16. фите́
 17. Чите́
 18. болте́
 19. бинте́
 20. животе́
 21. долготе́
 22. Боготе́
 23. моготе́
 24. коте́
 25. мелкоте́
 26. скоте́
 27. теплоте́
 28. немоте́
 29. срамоте́
 30. темноте́
 31. черноте́
 32. лепоте́
 33. широте́
 34. красоте́
 35. высоте́
 36. на высоте́
 37. высоте́
 38. сироте́
 39. широте́
 40. кроте́
 41. простоте́
 42. пустоте́
 43. лапте́
 44. рте́
 45. экарте
 46. черте́
 47. гурте́
 48. пласте́
 49. клесте́
 50. песте́
 51. бересте́
 52. кресте́
 53. шесте́
 54. висте́
 55. кисте́
 56. листе́
 57. глисте́
 58. полулисте́
 59. холсте́
 60. хвосте́
 61. мосте́
 62. посте́
 63. просте́
 64. версте́
 65. полуверсте́
 66. персте́
 67. кусте́
 68. кусте́
 69. хлысте́
 70. хлюсте́
 71. плуте́
 72. кнуте́
 73. шуте́
 74. декольте
 75. фуэте
 76. маяте́
 77. пяте́
нариц. сущ.:
 1. альте
 2. баранте
 3. бедноте
 4. бересте́
 5. бинте
 6. бите
 7. бледноте
 8. блинте
 9. болте
 10. бунте
 11. бурте
 12. быстроте
 13. версте́
 14. винте
 15. высоте
 16. глисте́
 17. глухоте
 18. грязноте
 19. гурте
 20. густоте
 21. длинноте
 22. доброте
 23. долготе
 24. долоте
 25. дурноте
 26. духоте
 27. жгуте
 28. животе
 29. зонте
 30. (амино, пиро, угле)кислоте
 31. кисте́
 32. ките́
 33. клевете́
 34. клесте́
 35. кнуте
 36. коте
 37. красноте
 38. красоте
 39. кресте́
 40. кроте
 41. круглоте
 42. культе
 43. кусте́
 44. куте
 45. лапте
 46. лепот
 47. листе́
 48. ломте
 49. лоскуте
 50. маете
 51. мелкоте
 52. мерзлоте
 53. мечте
 54. мокроте
 55. мосте́
 56. наготе
 57. (глухо)немоте
 58. неполноте
 59. неправоте
 60. нечистоте
 61. нищете
 62. остроте
 63. персте́
 64. песте́
 65. пестроте,
 66. пласте́
 67. плите́
 68. плоте
 69. плуте
 70. поздноте
 71. полноте
 72. полуверсте́
 73. полулисте́
 74. посте
 75. правоте
 76. пресноте
 77. простоте
 78. пруте
 79. прямоте
 80. пустоте
 81. пяте
 82. ранте
 83. решете
 84. риште
 85. ропате
 86. рте
 87. рыхлоте
 88. светлоте
 89. сипоте,
 90. сироте
 91. ските
 92. скоте
 93. скукоте
 94. слепоте
 95. смехоте
 96. смуглоте
 97. срамоте
 98. суете
 99. сухоте
 100. сыте
 101. таранте
 102. тафте
 103. тахте
 104. (полу)темноте
 105. теплоте
 106. тесноте
 107. толстоте
 108. тошноте
 109. (льно)тресте
 110. тщете,
 111. тяготе
 112. унте
 113. фате
 114. финте
 115. фите
 116. фуэте
 117. хвосте
 118. хлысте́
 119. хлюсте́
 120. холсте́
 121. хомуте
 122. хребте
 123. хрипоте
 124. (лже)христе
 125. хромоте
 126. частоте
 127. черноте
 128. черте
 129. чете
 130. чистоте
 131. шесте́
 132. широте
 133. шплинте,
 134. шпунте
 135. штифте
 136. шунте
 137. шуте
 138. щедроте
 139. (вакуум-, электро)щите
 140. электроплите́
местоимение:
 1. те

-тэ́

 1. каратэ́
 2. Котэ́

-тье́

 1. Матье́
 2. витье́
 3. житье́
 4. литье́
 5. бритье́
 6. портье́
 7. Потье́
 8. бытье́

-те́й

 1. зате́й
 2. дете́й
 3. плете́й
 4. сете́й
 5. желте́й
 6. Анте́й
 7. золоте́й
 8. сироте́й
 9. Проте́й
 10. новосте́й
 11. госте́й
 12. косте́й
 13. густе́й
 14. погусте́й
 15. пусте́й
 16. опусте́й
 17. путе́й