Словарь рифм/Односложные рифмы/-су (-сю)

Материал из Wikilivres.ru
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Словарь рифм/Односложные рифмы/-су́ (-сю́)
Составитель Д. Смирнов-Садовский

-су́

 1. басу́
 2. колбасу́
 3. торбасу́
 4. красу́
 5. часу́
 6. весу́
 7. на весу́
 8. полосу́
 9. лесу́
 10. колесу́
 11. несу́
 12. занесу́
 13. нанесу́
 14. внесу́
 15. перенесу́
 16. принесу́
 17. понесу́
 18. пронесу́
 19. снесу́
 20. унесу́
 21. носу́
 22. лису́
 23. камсу́
 24. самсу́
 25. хамсу́
 26. комсу́
 27. осу́
 28. босу́
 29. косу́
 30. росу́
 31. псу́
 32. хирсу́
 33. тырсу́
 34. бирюсу́
нариц. сущ.
 1. басу́
 2. бирюсу́
 3. ирмосу́
 4. камсу́
 5. кису́
 6. колбасу́
 7. колесу́
 8. косу́
 9. красу́
 10. лесополосу́
 11. лесу́
 12. лису́
 13. мысу́
 14. носу́
 15. овсу́
 16. осу́
 17. полосу́
 18. псу
 19. росу́
 20. самсу́
 21. су
глагол:
 1. внесу́
 2. взнесу́
 3. вознесу́
 4. всосу́
 5. донесу́
 6. допасу́
 7. дососу́
 8. занесу́
 9. запасу́
 10. засосу́
 11. затрясу́
 12. иссосу́
 13. нанесу́
 14. напасу́
 15. насосу́
 16. натрясу́
 17. несу́
 18. обнесу́
 19. обсосу́
 20. обтрясу́
 21. отнесу́
 22. отпасу́
 23. отрясу́
 24. отсосу́
 25. оттрясу́
 26. пасу́
 27. перенесу́
 28. пересосу́
 29. перетрясу́
 30. поднесу́
 31. подсосу́
 32. позанесу́
 33. понанесу́
 34. понесу́
 35. попасу́
 36. порастрясу́
 37. пососу́
 38. потрясу́
 39. превознесу́
 40. преподнесу́
 41. привнесу́
 42. принесу́
 43. припасу́
 44. присосу́
 45. произнесу́
 46. пронесу́
 47. пропасу́
 48. прососу́
 49. протрясу́
 50. разнесу́
 51. рассосу́
 52. растрясу́
 53. снесу́
 54. соотнесу́
 55. сосу́
 56. сотрясу́
 57. спасу́
 58. ссосу́
 59. стрясу́
 60. трясу́
 61. унесу́
 62. упасу́
 63. утрясу́

-сю́

 1. Сю́
 2. карасю́
 3. поросю́

-сью́

 1. мусью́