Словарь рифм/Односложные рифмы/-ла (-ля)

Материал из Wikilivres.ru
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Словарь рифм/Односложные рифмы/-ла́ (-ля́)
Составитель Д. Смирнов-Садовский

-ла́

-ала́

 1. ала́ — прил.
 2. кабала́ — сущ.
 3. хвала́ — сущ.
 4. похвала́ — сущ.
 5. спрохвала́ — нар.
 6. дала́
 7. задала́
 8. наддала́
 9. надала́
 10. раздала́
 11. передала́
 12. предала́
 13. недодала́
 14. подала́
 15. продала́
 16. сдала́
 17. пиала — сущ.
 18. зеркала — сущ.
 19. радиозеркала — сущ.
 20. скала́ — сущ.
 21. брала́
 22. забрала́
 23. набрала́
 24. перебрала́
 25. прибрала́
 26. недобрала́
 27. разобрала́
 28. пробрала́
 29. собрала́
 30. убрала́
 31. марсала — сущ.

-бла́

 1. гребла́ — сущ.
 2. кобла́— сущ.
 3. дрябла — прил.

-гла́

 1. легла́
 2. залегла́
 3. прилегла́
 4. слегла́
 5. берегла́
 6. приберегла́
 7. зажгла́
 8. пережгла́
 9. прижгла́
 10. сожгла́
 11. берегла
 12. заберегла
 13. приберегла
 14. оберегла
 15. поберегла
 16. сберегла
 17. уберегла
 18. щегла — сущ.
 19. игла́ — сущ.
 20. мгла́ — сущ.
 21. полумгла́ — сущ.
 22. могла́
 23. занемогла́
 24. перемогла́
 25. превозмогла́
 26. помогла́
 27. смогла́
 28. угла́ — сущ.
 29. смугла — прил.
 30. запрягла́
 31. напрягла́
 32. впрягла́
 33. распрягла́
 34. отпрягла́

-дла́

 1. седла́

-ела́

 1. бела — прил.
 2. добела́ — нар.
 3. пробела́ — сущ.
 4. вела́
 5. завела́
 6. навела́
 7. жевела— сущ.
 8. перевела́
 9. равела́
 10. подвела́
 11. повела́
 12. провела́
 13. свела́
 14. цвела́
 15. зацвела́
 16. отцвела́
 17. дела́ — сущ.
 18. зела́ — сущ.
 19. помела — сущ.
 20. перепела́ — сущ.
 21. вымпела́ — сущ.
 22. стрела́ — сущ.
 23. села́ — сущ.
 24. весела — прил.
 25. невесела́ — прил.
 26. выстрела́ — сущ.
 27. вертела́ — сущ.
 28. чела́ — сущ.
 29. пчела́ — сущ.
 30. зла́ — сущ.
 31. зла́ —прил. кратк. от зла́я
 32. везла́
 33. незла́ — прил.
 34. мазла́ — сущ.
 35. везла́
 36. жезла — сущ.
 37. козла́ — сущ.
 38. полукозла́ — сущ.
 39. узла́ — сущ.
 40. санузла́ — сущ.
 41. родила́
 42. жила — прил.
 43. нежила́ — прил.
 44. пожила́ — прил.
 45. кила́ — сущ.
 46. гнила — прил.
 47. пила — сущ.
 48. бензопила — сущ.
 49. электропила — сущ.
 50. пастила́— сущ.
 51. кайла — сущ.

-кла́

 1. облекла́
 2. пекла́
 3. запекла́
 4. напекла́
 5. впекла́
 6. подпекла́
 7. перепекла́
 8. пропекла́
 9. распекла́
 10. упекла́
 11. рекла́
 12. зарекла́
 13. нарекла́
 14. обрекла́
 15. стекла — сущ.
 16. бронестекла — сущ.
 17. пеностекла — сущ.
 18. Алла́ — сущ.
 19. молла́ — сущ.
 20. мулла́ — сущ.

-ола́

 1. вола́ — сущ.
 2. гола — прил.
 3. полугола́ — прил.
 4. гола́ — сущ.
 5. догола́ — нар.
 6. зола́ — сущ.
 7. кола́ — сущ.
 8. колокола́ — сущ.
 9. пола — сущ.
 10. купола́ — сущ.
 11. стола́ — сущ.

-пла́

 1. дупла — сущ.

-рла́

 1. сверла́ — сущ.
 2. электросверла— сущ.
 3. жерла́ — сущ.
 4. обмерла́
 5. померла́
 6. умерла́
 7. орла́ — сущ.
 8. мурла — сущ.

-сла́

 1. масла — сущ.
 2. весла — сущ.
 3. ремесла́ — сущ.
 4. рукомесла́ — сущ.
 5. оcла́ — сущ.
 6. мосла — сущ.
 7. посла — сущ.
 8. росла́
 9. заросла
 10. наросла
 11. обросла
 12. вросла
 13. взросла — прил.
 14. подросла
 15. переросла́
 16. взросла
 17. возросла
 18. приросла
 19. доросла
 20. поросла
 21. проросла
 22. отросла́

-тла́

 1. ветла́ — сущ.
 2. метла́ — сущ.
 3. дотла́— нар.
 4. котла́ — сущ.
 5. путла́ — сущ.

-ула́

 1. мушмула — сущ.
 2. сула́ — сущ.
 3. хула́ — сущ.

-хла́

 1. барахла́ — сущ.
 2. дохла — прил.
 3. дряхла — прил.

-шла́

 1. шла́
 2. зашла́
 3. нашла́
 4. перешла́
 5. прешла́
 6. пришла́
 7. вошла́
 8. обошла́
 9. дошла́
 10. подошла́
 11. пошла́
 12. прошла́
 13. сошла́
 14. отошла́
 15. ушла́

-ыла́

 1. была́
 2. была́ — прил.
 3. прибыла́ — прил.
 4. мыла — сущ.
 5. копыла́ — сущ.
 6. брыла — сущ.
 7. крыла́ — сущ.

-юла́

 1. юла́ — сущ.
 2. блюла́
 3. наблюла́
 4. соблюла́

-яла́

 1. взяла́
 2. поняла́

-*ла́

нариц. сущ.:
 1. антитела́
 2. барахла́
 3. бензопила́
 4. бронестекла́
 5. брыла́
 6. вертела́
 7. весла́
 8. ветла́
 9. вола́
 10. вымпела́
 11. выстрела́
 12. гидроузла́
 13. гола́
 14. гребла́
 15. дела́
 16. дупла́
 17. жевела́
 18. жезла́
 19. жерла́
 20. зела́
 21. зеркала́
 22. зла́
 23. зола́
 24. игла́
 25. кабала́
 26. кайла́
 27. кила́
 28. кобла́
 29. козла́
 30. кола́
 31. колокола́
 32. копыла́
 33. котла́
 34. крыла́
 35. купола́
 36. мазла́
 37. марсала́
 38. масла́
 39. мгла́
 40. метла́
 41. мосла́
 42. мулла́
 43. мурла́
 44. мушмула́
 45. мыла́
 46. орла́
 47. осла́
 48. пастила́
 49. пеностекла́
 50. перепела́
 51. пиала́
 52. пила́
 53. пола́
 54. полукозла́
 55. полумгла́
 56. помела́
 57. посла́
 58. похвала́
 59. пробела́
 60. противотела́
 61. путла́
 62. пчела́
 63. радиозеркала́
 64. радиоузла́
 65. ремесла́
 66. рукомесла́
 67. санузла́
 68. сверла́
 69. седла
 70. села́
 71. сила́
 72. скала́
 73. скребла́
 74. скула́
 75. смола́
 76. сокола́
 77. сопла́
 78. ствола́
 79. стебла́
 80. стекла́
 81. стола́
 82. стрела́
 83. тела́
 84. тепла́
 85. тесла́
 86. трепла́
 87. тябла́
 88. угла́
 89. удила́
 90. узла́
 91. фалбала́
 92. фистула́
 93. хайла́
 94. хвала́
 95. хохла́
 96. хула́
 97. чела́
 98. чехла́
 99. числа́
 100. шабала́
 101. шала́
 102. шептала́
 103. шкала́
 104. шомпола́
 105. щегла́
 106. электропила́
 107. электросверла́
 108. юла́
 109. яйла́
прилагательное:
 1. ала́
 2. бела́
 3. (при)была́
 4. (не)весела́
 5. взросла́
 6. гнила́
 7. гола́
 8. дохла́
 9. дрябла́
 10. дряхла́
 11. жила́
 12. зла́
 13. зрела́
 14. квела
 15. кисла
 16. кругла́
 17. мала́
 18. мила́
 19. нагла́
 20. нежила́
 21. незла́
 22. немала́
 23. немила́
 24. несмела́
 25. подла́
 26. пожила́
 27. полугола́
 28. полукругла́
 29. полутяжела́
 30. пошла́
 31. премила́
 32. пухла́
 33. рыхла́
 34. сверхтяжела́
 35. светла́
 36. сипла́
 37. слабокисла́
 38. (не)смела́
 39. смугла́
 40. спела́
 41. тепла́
 42. трухла́
 43. тускла́
 44. тухла́
 45. тяжела́
 46. удала́
 47. хила́
 48. хрипла́
 49. цела́
 50. щупла́
глагол:
 1. берегла́
 2. блюла́
 3. брала́
 4. (от, пере, по, под, при, про, с, у)брела́
 5. (до, из, от, по, пре, при, про, с, у)была́
 6. (в, вз, до, за, об, от, пере, по, под, при, про, раз, с, у)везла́
 7. (в, вз, воз, до, из, об, от, пере, по, под, при, про, раз, с, у)вела́
 8. взбрела́
 9. взошла́
 10. (в, вз, до, из, на, над, о, об, от, пере, по, под, при, раз, с, у)вила́
 11. (во, за, из, на, от, по, при, со, у)влекла́
 12. внесла́
 13. вобрала́
 14. возмогла́
 15. (пре)вознесла́
 16. (в, вз, до, за, на, об, от, пере, по, под, при, про, раз, с, у)волокла́
 17. восприняла́
 18. воссоздала́
 19. впекла́
 20. (на, пере, по, подо, при, про, со)врала́
 21. (во, воз, до, за, из, обо, ото, пере, по, подо, при, про, разо, со, у)гнала́
 22. (на, при, с, у)гнела́
 23. (до, за, из, на, над, об, от, пере, по, под, про, с)гнила́
 24. (до, за, на, о, от, пере, по, под, при, про, раз, с, у)гребла́
 25. гряла́
 26. гула́
 27. (воз, за, над, об, от, пере, пре, при, раз)дала́
 28. добрала́
 29. добрела́
 30. додала́
 31. (не)долила́
 32. (не)допекла́
 33. (не)допила́
 34. (не)доспала́
 35. (взо, до, за, изо, на, надо, обо, ото, пере, по, подо, при, про, разо, со, у)драла́
 36. (до, за, изо, на, о, обо, ото, пере, подо, при, про, разо, со)жгла́
 37. (пере, по, подо, про)ждала
 38. (до, за, из, на, о, об, от, пере, по, под, при, про, с)жила
 39. (до, на, обо, пере, по, про, со)жрала́
 40. заберегла́
 41. забрала́
 42. (об)завела́
 43. (под)завила́
 44. забрела́
 45. (по)занесла́
 46. (пере, при)заняла́
 47. запекла́
 48. заперла́
 49. (за, на, обо, ото, по, подо, при, про, со)звала
 50. (до, пере)избрала
 51. (пере)издала
 52. (про)изошла
 53. испекла́
 54. (про)истекла
 55. (за, про)кляла
 56. (на, обо, по, при, со)лгала
 57. (воз, за, об, от, по, под, при, про, с)легла
 58. (в, воз, за, из, на, об, от, пере, по, под, при, про, раз, с)лила
 59. (в, вз, до, за, на, об, от, пере, по, под, при, про, раз, с, у)мела
 60. [за, об, от, пере, по, при, у]мерла
 61. (пере, по, с)могла
 62. наблюла́
 63. набрала́
 64. навезла́
 65. навела́
 66. нагнала́
 67. (под, при)налегла
 68. (по)нанесла
 69. (под, при)наняла
 70. напела́
 71. (пере, под)напрягла
 72. небрегла́
 73. недодала́
 74. недопоняла́
 75. [за, из]немогла
 76. (вз, до, об, пере, по, при, про, раз, с, у)несла
 77. (с)низошла
 78. [в, до, об, от, пере, про, раз, у]няла
 79. оберегла́
 80. облекла
 81. обобрала́
 82. (по)обождала
 83. обрела́
 84. [из, при]обрела
 85. оперла́
 86. (пред)остерегла
 87. (со)отнесла
 88. отобрала́
 89. отпекла́
 90. отперла́
 91. (до, за, на, от, по, при, про, с, у)пасла
 92. пекла́
 93. перебрала́
 94. перепекла́
 95. пересдала́
 96. пересоздала́
 97. (в, за, ис, на, над, о, об, от, пере, по, под, про, рас, с)пила
 98. (в, до, за, на, о, от, пере, по, под, при, про, рас, с, у)плела
 99. (в, вс, до, за, на, о, от, пере, по, под, при, про, с, у)плыла
 100. поберегла́
 101. побрала́
 102. подала́
 103. (на)поддала
 104. (пре)поднесла
 105. подняла́
 106. подобрала́
 107. подпекла́
 108. позабрала́
 109. (в, вс, до, за, на, о, об, от, пере, по, под, при, про, с, у)ползла
 110. понабрала́
 111. понавезла́
 112. понавела́
 113. понагнала́
 114. поняла́
 115. попекла́
 116. поразвлекла́
 117. пораспродала́
 118. порастрясла́
 119. почла́
 120. превзошла́
 121. превозмогла́
 122. предпочла́
 123. предприняла́
 124. пренебрегла́
 125. преподала́
 126. приберегла́
 127. прибрала́
 128. привнесла́
 129. приняла́
 130. припекла́
 131. приподняла́
 132. причла́
 133. пробрала́
 134. (до, за, пере)продала
 135. (вос, пере)произвела
 136. произнесла́
 137. произросла́
 138. пропекла́
 139. прослыла́
 140. [в, за, от, пере, под, при, рас, с, со, у]прягла́
 141. (в, до, ис, на, от, пере, при, про, с)пряла
 142. развлекла́
 143. разобрала́
 144. распекла́
 145. распродала́
 146. растрясла́
 147. (взо, до, изо, на, надо, обо, ото, пере, по, подо, пре, про, разо, со, у)рвала́
 148. [из, на, об, пред, про]рекла́
 149. родила́
 150. (в, вз, воз, до, за, на, об, от, пере, по, под, при, про)росла́
 151. сберегла́
 152. сдала́
 153. (за, ис, на, о, об, от, пере, под, пре, про, рас, с, у)секла́
 154. (до, за, на, о, от, пере, по, под, про, со)скребла́
 155. слыла́
 156. (за, на, от, пере)сняла́
 157. собрала́
 158. соблюла́
 159. создала́
 160. сопричла́
 161. (за, на, ото, пере, по, при, про)спала́
 162. спекла́
 163. (по, под, про, у)стерегла́
 164. (в, до, за, на, о, об, от, пере, по, под, при, про, с, у)текла́
 165. (во, до, за, изо, ис, на, пере, по, подо, при, про, разо, со, у)ткала́
 166. (в, за, ис, на, пере, по, под, про, рас, с, у)толкла
 167. (за, на, о, об, от, пере, по, про, с, со, у)трясла́
 168. уберегла́
 169. (из, при, раз)убрала́
 170. упекла́
 171. (недо, пере)учла́
 172. (до, за, от, про, рас)цвела́
 173. [за, на, по]чала́
 174. [до, за, на, обо, пере, про, разо, со]чла́
 175. (во, до, за, на, обо, ото, пере, по, подо, пре, при, про, со, у)шла́
наречие:
 1. добела́
 2. догола́
 3. дотла́
 4. спрохвала́

-ля́

 1. ля — сущ.
 2. а ля́ — сост.
 3. закабаля́
 4. накаля́
 5. паля́
 6. запаля́
 7. распаля́
 8. враля́ — сущ.
 9. февраля́ — сущ.
 10. ре-фа-ля́ — сост. (ноты)
 11. шаля́
 12. бля — сущ. (неценз.)
 13. корабля́ — сущ.
 14. голавля́ — сущ.
 15. журавля́ — сущ.
 16. угля́ — сущ.
 17. беля́
 18. забеля́
 19. обеля́
 20. кобеля́ — сущ.
 21. «Нобеля́»*
 22. веля́
 23. шевеля́
 24. деля́
 25. наделя́
 26. разделя́
 27. обделя́
 28. уделя́
 29. вензеля́
 30. векселя́
 31. зля
 32. озля́
 33. до-ми-ля́ — сост. (ноты)
 34. стекля́
 35. застекля́
 36. остекля́
 37. земля́ — сущ.
 38. кремля́ — сущ.
 39. преодоля́
 40. коля́
 41. моля́
 42. смоля́
 43. засмоля́
 44. просмоля́
 45. умоля́
 46. короля́ — сущ.
 47. поля́ — сущ.
 48. тополя́ — сущ.
 49. пароля́ — сущ.
 50. соля́
 51. засоля́
 52. насоля́
 53. пересоля́
 54. недосоля́
 55. проосоля́
 56. тля — сущ.
 57. осветля́
 58. просветля́
 59. петля́ — сущ.
 60. фа-соль-ля́ — сост. (ноты)
 61. юля́
 62. суля́
 63. скуля́
 64. хуля́
 65. бобыля́ — сущ.
 66. горбыля́
нариц. сущ.:
 1. бобыля́
 2. векселя́
 3. вензеля́
 4. вице-короля́
 5. враля́
 6. голавля́
 7. горбыля́
 8. грифеля́
 9. дупеля́
 10. жавеля́
 11. журавля́
 12. земля́
 13. кизиля́
 14. киселя́
 15. кителя́
 16. кобеля́
 17. коваля́
 18. ковыля́
 19. кокиля́
 20. конопля́
 21. корабля́
 22. короля́
 23. коростеля́
 24. костыля́
 25. кошеля́
 26. кремля́
 27. кренделя́
 28. крохаля́
 29. куля́
 30. куркуля́
 31. ля
 32. миндаля́
 33. миткаля́
 34. москаля́
 35. мотыля́
 36. ноля́
 37. нуля́
 38. патруля́
 39. педеля́
 40. перекати-поля́
 41. пискля́
 42. поля́
 43. пуделя́
 44. рогаля́
 45. рубеля́
 46. рубля́
 47. руля́
 48. скарпеля́
 49. соболя́
 50. сопля́
 51. стапеля́
 52. строгаля́
 53. табеля́
 54. текстиля́
 55. теля́
 56. тля́
 57. тополя́
 58. трензеля́
 59. трюфеля́
 60. угля́
 61. учителя́
 62. февраля́
 63. фитиля́
 64. флигеля́
 65. фухтеля́
 66. хрусталя́
 67. шенкеля́
 68. шеншеля́
 69. шмеля́
 70. шницеля́
 71. штабеля́
 72. штемпеля́
 73. штепселя́
 74. щавеля́
 75. экс-короля́
глагол:
 1. меля́
 2. стеля́
 3. шля́
 4. щипля́
деепричастие:
 1. барахля́
 2. беля́
 3. благоволя́
 4. боля́
 5. бурля́
 6. валя́
 7. веселя́
 8. взросля́
 9. веля́
 10. деля́
 11. для
 12. доля́
 13. дремля́
 14. зля
 15. золя́
 16. кабаля́
 17. кайля́
 18. каля́
 19. кисля́
 20. клепля́
 21. козля́
 22. коля́
 23. ругля́
 24. меля́
 25. моля́
 26. паля́
 27. петля
 28. пиля
 29. поля
 30. пыля́
 31. руля́
 32. рыхля́
 33. сверля
 34. светля
 35. селя́
 36. скобля́
 37. скуля́
 38. смоля́
 39. соля́
 40. стекля́
 41. стеля́
 42. суля
 43. тепля́
 44. тля
 45. трепля́
 46. тяжеля
 47. хваля́
 48. хмеля
 49. хуля́
 50. целя́
 51. чехля́
 52. шаля́
 53. шевеля́
 54. шля
 55. щепля́
 56. щипля́
 57. юля́
служебная:
 1. а-ля́
 2. гопля́
 3. для
 4. опля́