Словарь рифм/Односложные рифмы/-зе (-зэ)

Материал из Wikilivres.ru
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Словарь рифм/Односложные рифмы/-зе́ (-зэ́)
Составитель Д. Смирнов-Садовский

-зе́ (-зэ́)

а также: -зе́й

См также: -се́ (-сэ́)

-зе́
 1. чимпандзе́
 2. безе́
 3. слезе́
 4. беф-брезе́
 5. дерезе́
 6. стезе́
 1. Бизе́ — Жорж, фр. композитор
 2. эглизе
 3. гамзе́
 4. Хамзе́
 5. шимпанзе́
 6. энзе — н.з. (сокр: неприкосновенный запас)
 7. егозе́
 8. козе́
 9. лозе́
 10. экспозе́
 11. грозе́
 12. Хозе́
 13. дон Хозе́
 14. мирзе́
 15. гюрзе́
 16. бузе́
 17. Дузе́ — (также: Дузэ) Элеонора
 18. тузе́
 19. бирюзе́
 20. язе́
-зэ́
 1. Дузэ́ — (также: Дузе) Элеонора (1858-1924), итал. драматическая актриса
 2. Дузэ́ — генерал наполеон. войн
-зе́й
 1. глазе́й
 2. Колизе́й
 3. ротозе́й
 4. борзе́й
 5. оборзе́й
 6. Пузе́й
 7. друзе́й