Словарь рифм/Односложные рифмы/-а (-я)

Материал из Wikilivres.ru
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Словарь рифм/Односложные рифмы/-а (-я)
Составитель Д. Смирнов-Садовский

-а́

 1. а
 2. НБА (произносится: эн-бе-а́)
 3. США (произносится: сша, сэ-ше-а́ или эс-ша-а́)
 4. аа́
 5. Поль Мориа́́ (муз.)
 6. боа́
 7. Гоа́

-уа́

 1. уа́
 2. буржуа́
 3. амплуа́
 4. патуа́
 5. Бенуа́ (худ .)
 6. Валуа́ (ист.)
 7. Галуа́ (матем.)
 8. Блуа́
 9. Папуа́
 10. Круа́
 11. Ле Круа́
 12. Сент-Круа́
 13. Шарль Эжен де Круа́ — (фр. Charles Eugene de Croy)
 14. Делакруа (худ.)
 15. Андре Моруа — (фр. André Maurois, 1885—1967), французский писатель.
 16. па-де-труа (балет)
 17. Труа — (фр. Troyes) город во Франции
 18. Журуа́ (геогр.)
 19. Франсуа́ (муж.)
 20. Синьхуа́ (пресс.)
 21. Чи-хуа-хуа́ (пор.)
 22. Гаргантюа́ (лит.)

-я́

 1. я
 2. ты и я́
 3. второе я́
 4. от А до Я
 5. бугая́
 6. шемая́
 7. края́
 8. затая́
 9. гнев затая́
 10. дыханье затая́
 11. лишая́
 12. швея́
 13. ворожея́
 14. лазея́
 15. палея
 16. тавлея
 17. колея
 18. солея
 19. сулея
 20. шлея
 21. змея
 22. рыбозмея́
 23. жнея
 24. верея́
 25. мерея
 26. толчея
 27. ячея
 28. кисея
 29. плачея́
 30. бия
 31. судия*
 32. кия́
 33. паремия
 34. гния́
 35. он и я́
 36. пия
 37. острия́
 38. сия́
 39. голиматия́*
 40. вития́
 41. лития́
 42. бытия́
 43. небытия́
 44. жития́
 45. пития́
 46. Зульфия́ (жен.)
 47. шия́
 48. доя́
 49. моя́
 50. твоя́
 51. своя́
 52. сама не своя́
 53. у вас своя свадьба — у нас своя́
 54. на круги своя́
 55. гноя́
 56. двоя́
 57. плоя́
 58. слоя́
 59. поя́
 60. роя́
 61. кроя́
 62. троя
 63. противостоя́
 64. состоя́
 65. стоя́
 66. буду я́
 67. командовать парадом буду я́!
 68. жуя́
 69. куя́
 70. валуя́
 71. холуя́
 72. снуя́
 73. струя́
 74. суя́
 75. х*я — неценз.
 76. чешуя́
 77. блюя́
 78. клюя́
 79. плюя
 80. райя
 81. бабья́
 82. воробья́
 83. дубья́
 84. муравья́
 85. соловья́
 86. кумовья́
 87. сыновья́
 88. бадья́
 89. ладья
 90. попадья
 91. судья
 92. бог — судья́
 93. дядья́
 94. мужья́
 95. ружья́
 96. друзья́
 97. князья
 98. белья
 99. Илья (муж.)
 100. жилья
 101. тулья́
 102. хамья
 103. семья
 104. скамья
 105. епитимья
 106. спанья́
 107. вранья́
 108. ектенья́
 109. свинья́
 110. воронья́
 111. полынья́
 112. спорынья́
 113. копья́
 114. ни копья́
 115. репья́
 116. тряпья́
 117. Сырдарья́ (геогр.)
 118. Амударья́ (геогр.)
 119. старья́
 120. сырья́
 121. зверья́
 122. деверья́
 123. шурья́
 124. сватья́
 125. манатья́
 126. братья́
 127. статья́
 128. особь статья́
 129. харатья́
 130. галиматья́
 131. полтретья́
 132. бритья́
 133. житья́
 134. литья́
 135. кутья́
 136. зятья́
 137. тафья́
 138. малофья́ — неценз. = сперма
 139. скуфья́
 140. чья́
 141. ничья́
 142. ты чья́?
 143. ручья́
 144. в три ручья́
нариц. сущ.:
 1. бабья́
 2. бадья́
 3. батожья́
 4. белья́
 5. битьья́
 6. бритья́
 7. бугая́
 8. былья́
 9. бытия́
 10. бытья́
 11. валуя́
 12. верея́
 13. витья́
 14. воробья́
 15. ворожея́
 16. воронья́
 17. вранья́
 18. вытья́
 19. галиматья́
 20. гнилья́
 21. гнутья́
 22. голья́
 23. деверья́
 24. дранья́
 25. друзья́
 26. дубья́
 27. дурачья́
 28. дутья́
 29. дядья́
 30. ектенья́
 31. епитимья́
 32. жилья́
 33. жития́
 34. житья́
 35. жнея́
 36. жнивья́
 37. жранья́
 38. жулья́
 39. забытья́
 40. зверья́
 41. змея́
 42. зятья́
 43. инобытия́
 44. инобытья́
 45. кисея́
 46. кия́
 47. князья́
 48. кожсырья́
 49. колея́
 50. комарья́
 51. копья́
 52. корья́
 53. края́
 54. кулачья́
 55. кумовья́
 56. курья
 57. кутья́
 58. ладья́
 59. лганья
 60. лития́
 61. литья́
 62. лишая́
 63. малья́
 64. манатья́
 65. мерея́
 66. мостовья́
 67. мужичя́
 68. мужья́
 69. муравья́
 70. мурья́
 71. мытья́
 72. мятья́
 73. не-я́
 74. небытия́
 75. ничья́
 76. нытья́
 77. острия́
 78. офицерья́
 79. пакибытия́
 80. пакибытья́
 81. палея
 82. паремья
 83. пенья
 84. пития
 85. питья́
 86. плачея́
 87. полузабытья́
 88. полусырья́
 89. полынья́
 90. попадья́
 91. рванья́
 92. репья́
 93. ружья́
 94. ручья́
 95. рыбозмея́
 96. рытья́
 97. свежевья́
 98. свежья́
 99. свинья́
 100. семья́
 101. скамья́
 102. скуфья́
 103. смолья́
 104. солдатья́
 105. солея́
 106. соловья́
 107. спанья́
 108. спорынья́
 109. старичья́
 110. старья́
 111. статья́
 112. стланья́
 113. струя́
 114. судия́
 115. судья́
 116. сулея́
 117. суровья́
 118. сыновья́
 119. сырья́
 120. тавлея́
 121. тафья́
 122. тканья́
 123. толчея́
 124. тряпья́
 125. туля́
 126. утильсырья́
 127. хамья́
 128. харатья́
 129. хламья́
 130. холуя́
 131. хулиганья́
 132. цевья́
 133. чешуя́
 134. чутья́
 135. швея́
 136. шемая́
 137. шитья́
 138. шлея́
 139. шурья́
 140. юнкерья́
 141. ячея́
местоимение:
 1. всея́
 2. моя́
 3. ничья́
 4. своя́
 5. сия́
 6. твоя́
 7. чья́
 8. я
глагол:
 1. вопия́
 2. стоя́


деепричастие:
 1. блюя́
 2. гния́
 3. гноя́
 4. двоя́
 5. доя́
 6. жуя́
 7. клюя́
 8. кроя́
 9. куя́
 10. обстоя́
 11. отстоя́
 12. плоя́
 13. плюя́
 14. поя́
 15. предстоя́
 16. противостоя́
 17. роя
 18. сбоя́
 19. слоя́
 20. снуя́
 21. состоя́
 22. стоя́
 23. струя́
 24. суя́
 25. тая́
 26. троя́
 27. хвоя́
Примеры:
 • Лермонтов: змея — горя, друзья, заря, земля, копья (III, 166), края (I, 101), моя (II, 206; IV, 13), нельзя (II, 164), ручья (IV, 167), семья (IV, 217), твоя (I, 209; VII-a, 406), чешуя (III, 166), шелестя (IV, 167), я (I, 97, 139; II, 20; IV, 21, 50; V, 313, 336, 386)
И в час урочный молчаливо
Из-под камней ползет змея,
Играет, нежится лениво,
И серебрится чешуя
Над перегибистой спиною —
Так сталь кольчуги иль копья…
(Исмаил-Бей)