Словарь рифм/Односложные рифмы/-ав (-яв)

Материал из Wikilivres.ru
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Словарь рифм/Односложные рифмы/-а́в (-я́в)
Составитель Д. Смирнов-Садовский

-а́в (-я́в)

-а́в

 1. заба́в
 2. загиба́в
 3. нагиба́в
 4. перегиба́в
 5. разгиба́в
 6. пригиба́в
 7. огиба́в
 8. прогиба́в
 9. сгиба́в
 10. отгиба́в
 11. сруба́в
 12. отруба́в
 13. азбива́в
 14. сбива́в
 15. убива́в
 16. вшива́в — деепр.
 17. дошива́в — деепр.
 18. вышива́в — деепр.
 19. крова́в
 20. соборова́в
 21. замыва́в
 22. подмыва́в
 23. перемыва́в
 24. размыва́в
 25. смыва́в
 26. отмыва́в
 27. умыва́в
 28. га́в
 29. гав-га́в
 30. волкода́в
 31. кошкода́в
 32. уда́в
 33. за́в
 34. заказа́в
 35. наказа́в
 36. приказа́в
 37. показа́в
 38. сказа́в
 39. подсказа́в
 40. пересказа́в
 41. рассказа́в
 42. указа́в
 43. лобза́в
 44. напреза́в
 45. обреза́в
 46. подреза́в
 47. перереза́в
 48. замза́в
 49. помза́в
 50. лука́в
 51. рука́в
 52. ла́в
 53. гла́в
 54. стремгла́в
 55. власогла́в
 56. пила́в
 57. конкла́в
 58. автокла́в
 59. напла́в
 60. перепла́в
 61. припла́в
 62. ледопла́в
 63. стеклопла́в
 64. пропла́в
 65. спла́в
 66. распла́в
 67. железоспла́в
 68. самоспла́в
 69. ферроспла́в
 70. лесоспла́в
 71. сла́в
 72. югосла́в
 73. христосла́в
 74. занима́в
 75. нанима́в
 76. перенима́в
 77. поднима́в
 78. понима́в
 79. снима́в
 80. унима́в
 81. подыма́в
 82. скандина́в
 83. запа́в
 84. припа́в
 85. пропа́в
 86. спа́в (от слова «спадать»)
 87. спа́в (от слова «спать»)
 88. упа́в
 89. копа́в
 90. закопа́в
 91. накопа́в
 92. подкопа́в
 93. перекопа́в
 94. прокопа́в
 95. откопа́в
 96. бара́в
 97. кара́в
 98. покара́в
 99. бра́в
 100. забра́в
 101. набра́в
 102. прибра́в
 103. разобра́в
 104. неразобра́в
 105. собра́в
 106. отобра́в
 107. убра́в
 108. дубра́в
 109. задра́в
 110. здра́в
 111. заздра́в
 112. замира́в
 113. обмира́в
 114. помира́в
 115. умира́в
 116. отмира́в
 117. нра́в
 118. самонра́в
 119. пра́в
 120. припра́в
 121. скирдопра́в
 122. гуртопра́в
 123. костопра́в
 124. упра́в
 125. тра́в — сущ.
 126. архитра́в — сущ.
 127. отра́в
 128. бура́в — сущ.
 129. писа́в
 130. сса́в
 131. куса́в
 132. лата́в
 133. залата́в
 134. подлата́в
 135. обрета́в
 136. ста́в
 137. подста́в — сущ.
 138. приста́в — сущ.
 139. трубоста́в — сущ.
 140. ледоста́в — сущ.
 141. поста́в — сущ.
 142. соста́в — сущ.
 143. уста́в — сущ.
 144. суста́в — сущ.
 145. чита́в
 146. причита́в
 147. отчита́в
 148. ста́в
 149. ста́в
 150. облача́в
 151. разоблача́в
 152. встреча́в
 153. облича́в
 154. изоблича́в
 155. различа́в
 156. слича́в
 157. отлича́в
 158. улича́в
 159. крича́в
 160. молча́в
 161. серча́в
 162. осерча́в
 163. торча́в
 164. курча́в — прил.
 165. звуча́в
 166. зазвуча́в
 167. позвуча́в
 168. прозвуча́в
 169. изуча́в
 170. приуча́в
 171. проуча́в
 172. разлуча́в
 173. излуча́в
 174. прилуча́в
 175. получа́в
 176. стуча́в
 177. мыча́в
 178. загаша́в
 179. пригаша́в
 180. погаша́в
 181. угаша́в
 182. разглаша́в
 183. возглаша́в
 184. провозглаша́в
 185. приглаша́в
 186. оглаша́в
 187. соглаша́в
 188. украша́в
 189. приукраша́в
 190. устраша́в
 191. ухудша́в
 192. меша́в
 193. замеша́в
 194. намеша́в
 195. вмеша́в
 196. подмешаа́в
 197. перемеша́в
 198. размеша́в
 199. примеша́в
 200. домеша́в
 201. помеша́в
 202. промеша́в
 203. смеша́в
 204. умеша́в
 205. вымеша́в
 206. поспеша́в
 207. реша́в
 208. прегреша́в
 209. погреша́в
 210. согреша́в
 211. предреша́в
 212. перереша́в
 213. разреша́в
 214. воскреша́в
 215. отреша́в
 216. потеша́в
 217. утеша́в
 218. лиша́в
 219. тиша́в
 220. утиша́в
 221. плоша́в
 222. оплоша́в
 223. сплоша́в
 224. ороша́в
 225. вопрошать
 226. опустоша́в
 227. заверша́в
 228. доверша́в
 229. соверша́в
 230. сверша́в
 231. шуршаа́в
 232. зашурша́в
 233. прошурша́в
 234. ветша́в
 235. обветша́в
 236. изветша́в
 237. зауша́в
 238. удуша́в
 239. вкуша́в
 240. предвкуша́в
 241. искуша́в
 242. заглуша́в
 243. приглуша́в
 244. оглуша́в
 245. внуша́в
 246. подпуша́в
 247. опуша́в
 248. распуша́в
 249. наруша́в
 250. разруша́в
 251. сокруша́в
 252. осуша́в
 253. иссушаа́в
 254. усуша́в
 255. утуша́в
 256. улучша́в
 257. завыша́в
 258. подвыша́в
 259. превыша́в
 260. возвыша́в
 261. превозвыша́в
 262. повыша́в
 263. дыша́в
 264. задыша́в
 265. надыша́в
 266. подыша́в
 267. продыша́в
 268. уменьша́в
 269. преуменьша́в
 270. приуменьша́в
 271. обогаща́в
 272. позлаща́в
 273. подслаща́в
 274. услаща́в
 275. умаща́в
 276. переснаща́в
 277. оснаща́в
 278. переоснаща́в
 279. расснаща́в
 280. уснаща́в
 281. обраща́в
 282. враща́в
 283. превраща́в
 284. развраща́в
 285. извраща́в
 286. возвраща́в
 287. совраща́в
 288. отвраща́в
 289. предотвраща́в
 290. прекраща́в
 291. сокраща́в
 292. подсокраща́в
 293. страща́в
 294. застраща́в
 295. настраща́в
 296. пристраща́в
 297. постраща́в
 298. причаща́в
 299. учаща́в
 300. обобща́в
 301. худоща́в
 302. прыща́в
нариц. сущ.:
 1. автокла́в
 2. ага́в
 3. аграф
 4. анкла́в
 5. архитра́в
 6. батискаф
 7. була́в
 8. бура́в
 9. бурггра́ф
 10. власогла́в
 11. волкода́в
 12. гла́в
 13. гра́ф
 14. держа́в
 15. дубра́в
 16. жираф
 17. забав
 18. зав
 19. заста́в
 20. иглогла́в
 21. изограф
 22. интегра́ф
 23. каллиграф
 24. кана́в
 25. кенаф
 26. кенотаф
 27. китогла́в
 28. комсоста́в
 29. конкла́в
 30. кошкода́в
 31. купа́в
 32. лав
 33. ландгра́ф
 34. ледоста́в
 35. лесоспла́в
 36. логогра́ф
 37. маркгра́ф
 38. мура́в
 39. напла́в
 40. начсоста́в
 41. нра́в
 42. обла́в
 43. окта́в
 44. опра́в
 45. ора́в
 46. ота́в
 47. отра́в
 48. пав
 49. пара́ф
 50. пахлав
 51. перепла́в
 52. пилав
 53. пироскаф
 54. пла́в
 55. плавсоста́в
 56. плакун-тра́в
 57. погранзаста́в
 58. подста́в
 59. полигра́ф
 60. политсоста́в
 61. полууста́в
 62. поста́в
 63. потра́в
 64. (гурто, косто, пере, скирдо)пра́в
 65. приплав
 66. приправ
 67. пристав
 68. притрав
 69. проплав
 70. протрав
 71. пфальцгра́ф
 72. разбурав
 73. разрыв-тра́в
 74. распла́в
 75. распра́в
 76. растра́в
 77. рекоста́в
 78. рукав
 79. самоспла́в
 80. сеноста́в
 81. скандина́в
 82. скрытогла́в
 83. сла́в
 84. сон-тра́в
 85. соста́в
 86. спла́в
 87. справ
 88. ста́в
 89. стеклопла́в
 90. сустав
 91. (радио, фото)телеграф
 92. тра́в
 93. трубоста́в
 94. уда́в
 95. упра́в
 96. уста́в
 97. ферроспла́в
 98. шала́в
 99. шкаф
 100. штраф
 101. югослав
прилагательное:
 1. безглав
 2. брав, гнусав
 3. двуглав
 4. здрав
 5. златоглав
 6. картав
 7. кровав
 8. легав
 9. лукав
 10. многоглав
 11. моложав
 12. одноглав
 13. плюгав
 14. (не, ультра)прав
 15. пятиглав
 16. ржав
 17. семиглав
 18. [золо, с]тоглав
 19. треглав
 20. трёхглав
 21. четырёхглав
 22. шалав
 23. шершав
 24. шестиглав
глагол:
 1. бежав
 2. блистав
 3. брав
 4. вбежав
 5. взбежав
 6. внимав
 7. вобрав
 8. вогнав
 9. возблистав
 10. возгнав
 11. (из, обо, ото, пере, по, подо, при, про, разо, со, у)гнав
 12. добежав
 13. добрав
 14. догнав
 15. (воз, за, над, об, от, пере, при, раз)дав, (не)додав
 16. (взо, до, за, изо, на, надо, обо, ото, пере, по, подо, при, про, разо, со, у)драв
 17. живописав
 18. забежав
 19. заблистав
 20. (по)забрав
 21. (воз, за, на, обо, ото, по, подо, при, про, со)звав
 22. загнав
 23. избежав
 24. (до, пере)избрав
 25. (пере)издав
 26. квасцевав
 27. [на, обо, по, при, со]лгав
 28. лежав
 29. набежав
 30. (по)набрав
 31. (по)нагнав
 32. ниспослав
 33. оббежав
 34. обежав
 35. обобрав
 36. обокрав
 37. отбежав
 38. отблистав
 39. отобрав
 40. (за, пере, рас, с, у)пеленав
 41. перебежав
 42. перебрав
 43. побежав
 44. поблистав
 45. побрав
 46. подбежав
 47. (пре)подав, (на)поддав
 48. подобрав
 49. поколебав
 50. (пред)послав
 51. прибежав
 52. прибрав
 53. пробежав
 54. проблистав
 55. пробрав
 56. (до, за, пере)продав
 57. разобрав
 58. (по)распродав
 59. сбежав
 60. (пере)сдав
 61. (до, за, на, ото, пере, подо, при, разо, со, у)слав
 62. собрав
 63. (вос, пере)создав
 64. (до, за, изо, на, пере, по, подо, про, разо, у)стлав
 65. (за, про)стонав
 66. страдав
 67. убежав
 68. (из, при, раз)убрав
 69. хиротонисав
 70. [за, по]щекотав
 71. (до, за, ис, на, о, об, от, пере, по, под, рас, со)щипав
деепричастие:
 1. авторизова́в
 2. адресовав
 3. аккредитовав
 4. акцептовав
 5. (вз)алкав
 6. (за)арендовав
 7. (за)арестовав
 8. ассигновав
 9. атаковав
 10. аттестовав
 11. бактеризовав
 12. (за)баловав
 13. (за)бастовав
 14. [в, вз, вы, до, за]бегав
 15. бедовав
 16. (в, вз, вы, до, за)бивав
 17. (за)бинтовав
 18. [в, вы, до, за]бирав
 19. бичевав
 20. благовествовав
 21. (за)благоухав
 22. (за)блевав
 23. блефовав
 24. блиндировав
 25. блинтовав
 26. блуждав
 27. (за)бодав
 28. (вз, за)болтав
 29. болтыхав
 30. бомбардировав
 31. (за)бормотав
 32. (вз, за)бороновав
 33. (за)браковав
 34. [вз, вы, до, за]бредав
 35. (за)брехав
 36. [вы, до, за]бривав
 37. бронзировав
 38. (за)бронировав
 39. (в, до, за)бросав
 40. брошюровав
 41. брусовав
 42. брыкав
 43. (за)брюзжав
 44. (за)бряцав
 45. бузовав
 46. буккеровав
 47. за)буксовав
 48. бултыхав
 49. бункеровав
 50. (вз, за)бунтовав
 51. (за)буртовав
 52. (вз, за)бухав
 53. (вз, за)бушевав, (вы, до, за)бывав
 54. бытовав
 55. вальцевав
 56. ввергав
 57. [вз, за]вевав
 58. вековав
 59. (за)вербовав
 60. (за)верезжав
 61. (в, за)верстав
 62. [до, за]вершав
 63. ветша́в
 64. взгревав
 65. (за)вздыхав
 66. взимав
 67. взирав
 68. взлупцевав
 69. взнуздав
 70. взыграв
 71. (до)взыскав
 72. [в, вз, вы, до, за]вивав
 73. видав
 74. (за)визжав
 75. винтовав
 76. вистовав
 77. витав
 78. вкушав
 79. [во, за]влекав
 80. вмуровав
 81. внушав
 82. водружав
 83. (за)воевав
 84. возбуждав
 85. возглашав
 86. возликовав
 87. возмечтав
 88. возмужав
 89. вознаграждав
 90. вознегодовав
 91. возобладав
 92. возрождав
 93. возроптав
 94. вокализовав
 95. (вз)волновав
 96. волхвовав
 97. вонзав
 98. воображав
 99. (до)вооружав
 100. вопрошав
 101. (за)ворковав
 102. воркотав
 103. воровав
 104. ворсовав
 105. восклицав
 106. воскресав
 107. воскрешав
 108. восплескав
 109. воспринимав
 110. воспылав
 111. восседав
 112. воссоздавав
 113. восторгав
 114. восторжествовав
 115. вострепетав
 116. впав
 117. впихав
 118. впрессовав
 119. врав
 120. (за)враждовав
 121. врачевав
 122. всовав
 123. вспомоществовав
 124. вспухав
 125. встревав
 126. встрепав
 127. втасовав
 128. втолкав
 129. втолковав
 130. втоптав
 131. втрамбовав
 132. втыкав
 133. вулканизовав,
 134. вшива́в
 135. [вз, за]вывав
 136. выжидав
 137. вызнавав
 138. вызябав
 139. вымирав
 140. вымогав
 141. вынуждав
 142. выпасав
 143. выпотевав
 144. выряжав
 145. высвобождав
 146. высекав
 147. выстывав
 148. вытрясав
 149. [воз, за]вышав
 150. вышива́в
 151. (в, до, за)вязав
 152. (вз, до, за)гадав
 153. газовав
 154. гармонизовав
 155. гарцевав
 156. [в, вы, за]гибав
 157. (за)гипсовав
 158. глазировав
 159. глазуровав, (до)глодав, (за)глотав
 160. глянцевав, [вы, до, за]гнивав
 161. (за)гоготав, голодав, голосовав
 162. [вы, до, за]горав, (за)горевав, гостевав, гофрировав
 163. гравировав, [вы, до, за]гребав
 164. (за)гримировав, (за)грипповав, [вз, за]громождав
 165. (за)громыхав, (за)грохотав, [вы, до, за]гружав, (за)грунтовав
 166. группировав
 167. [вы, до, за]грызав, (воз, вы, до, за)давав, даровав
 168. [в, воз, вы, за]двигав, дебетовав
 169. (в, вз, воз, за)девав, дезорганизовав, декатировав, демилитаризовав
 170. демобилизовав, деморализовав, денатурализовав, (воз, до, за)держав
 171. дерзав
 172. (за)дерновав
 173. детализовав
 174. децентрализовав
 175. дешифровав
 176. джигитовав, диктовав
 177. [вы, до, за]дирав, дисковав
 178. дистиллировав, дневав
 179. доизбирав, доконав, долбав, (за)должав
 180. [долженствовав
 181. донизав, доплясав
 182. дополоскав, допродавав, допытав
 183. дорисовав, (вз)дорожав
 184. доругав, досажав, досаждав, досказав, доспав
 185. достегав
 186. достигав
 187. достирав
 188. досчитав, досягав
 189. дотанцевав, дотлевав, дотушевав
 190. доукомплектовав
 191. дохлебав, дочесав
 192. дошагав
 193. дошива́в
 194. дощипав
 195. (за)драпировав
 196. (за)дребезжав
 197. дрейфовав
 198. (за)дремав
 199. дрессировав
 200. (за)дрожав
 201. дрожжевав
 202. [в, вз, вы, за]дував, [вз, воз]дымав
 203. [в, воз, вы]дыхав
 204. (за)дышав, (вы, до, за)едав, (взъ, въ, вы, до, за)езжав, (в, до, за)жав, ждав, (до, за)жевав, (воз)желав, (вы, до, за)живав
 205. [[воз, вы, до, за]жигав, [в, вы, до, за]жимав
 206. [вы, до, за]жинав
 207. [вы, до]жирав
 208. жировав
 209. (до)жрав
 210. (за)жужжав
 211. заберегав
 212. заболевав
 213. зависав, завладевав
 214. завожжав
 215. загасав
 216. загашав, заглушав, заграждав
 217. зазевав, заизвестковав
 218. заинвентаризовав
 219. заинтересовав
 220. заинтриговав
 221. закивав, заклав
 222. заклекотав
 223. заклинав
 224. заколдовав
 225. закольцевав
 226. закомплексовав
 227. законтрактовав
 228. закостеневав
 229. закристаллизовав
 230. закуковав
 231. закусав
 232. залакировав
 233. заласкав
 234. залатав
 235. залепетав
 236. залопотав
 237. замалевав
 238. замарав
 239. замариновав
 240. замаркировав
 241. замаршировав
 242. замаскировав
 243. заматовав
 244. замахав
 245. замежевав
 246. замелькав
 247. замерцав
 248. замигав
 249. [до, за]зимовав
 250. [вы, до]зревав
 251. [в, вы, за]зывав
 252. [до, за]играв
 253. [до, за]казав
 254. [в, до, за]катав, [в, до, за]кидав
 255. [вс, вы, до, за]кипав
 256. вс, вы, до, за]кисав
 257. [до, за]клевав
 258. [в, вс, за]клепав
 259. [вы, за]кликав
 260. [вс, за]клокотав
 261. [в, до, за]ковав
 262. [вс, за]колебав
 263. [вс, за]колыхав
 264. [в, вс, до, за]копав
 265. [вс, вы, до, за]крывав
 266. [вы, до, за]купав
 267. [в, воз]лагав
 268. [воз, за]легав
 269. [воз, до]лежав
 270. [в, вз, вы, до, за]лезав
 271. [в, вз, вы, до, за]летав
 272. [в, воз, вы, до, за]ливав
 273. [до, за]лизав
 274. [в, за]липав
 275. [вз, до]ломав
 276. [в, вы, за]мерзав
 277. [в, вз, вы, до, за]метав
 278. [в, до, за]мешав
 279. [в, вы, до]минав
 280. [вз, вы]мокав
 281. [в, до]мотав
 282. [вз, вы, до]мывав
 283. [в, воз]никав
 284. [вы, до]нимав
 285. [в, вы]падав
 286. [вс, до]пахав
 287. [вы, до]певав
 288. [в, вы, до]пекав
 289. [в, вы, до]пивав
 290. [в, вы]пирав
 291. [в, до]писав
 292. [в, вос]питав
 293. [в, вы, до]плетав
 294. [в, вс, вы, до]плывав
 295. [в, вс, вы, до]ползав
 296. [вос, вс]поминав
 297. [вы, до]превав
 298. [в, вы]прягав
 299. [в, вы, до]прядав
 300. [в, вы, до]пускав
 301. [воз, вы]ражав
 302. [в, вз, воз, вы, до]растав
 303. [взо, до]рвав
 304. [вз, воз]ревновав
 305. [в, вз, вы, до]резав
 306. [в, вы, до]рубав
 307. [в, вз, вы, до]рывав
 308. [вз, воз]рыдав
 309. [в, вы, до]севав
 310. [в, до]скакав
 311. [вы, до]скребав
 312. [в, до]сосав
 313. [во, вы, до]спева́в
 314. [в, вос, до]став
 315. [в, вос, до]ставав
 316. [вы, до]стилав
 317. [вы, до]стригав
 318. [в, вы]ступав
 319. [вос, вы, до]сылав
 320. [в, вы, до]сыпав
 321. [вы, до]сыхав
 322. [в, до]таскав
 323. [в, вы, до]текав
 324. [в, вы, до]тирав
 325. [во, до]ткав
 326. [вы, до]цветав
 327. [вы, до]читав
 328. [в, вы, до]шибав


Примеры:
Чуть отрок, Ольгою плененный,
Сердечных мук еще не знав,
Он был свидетель умиленный
Ее младенческих забав;
Евгений Онегин. Глава 2, XXI.

-я́в

 1. извая́в
 2. запая́в
 3. надпая́в
 4. припая́в
 5. спая́в
 6. осмея́в
 7. взя́в
 8. слия́в
 9. наваля́в
 10. изваля́в
 11. сваля́в
 12. углубля́в
 13. вдохновля́в
 14. стреля́в
 15. изумля́в
 16. гуля́в
 17. загуля́в
 18. нагуля́в
 19. пригуля́в
 20. прогуля́в
 21. заня́в
 22. сня́в
 23. уня́в
 24. кудря́в
 25. затеря́в
 26. потеря́в
 27. утеря́в
 28. коря́в
 29. тя́в
 30. тяв-тя́в

-а́вь (-я́вь)

-а́вь

 1. заба́вь
 2. надба́вь
 3. приба́вь
 4. уба́вь
 5. лука́вь
 6. не лука́вь
 7. возгла́вь
 8. обезгла́вь
 9. впла́вь
 10. сла́вь
 11. осла́вь
 12. просла́вь
 13. пра́вь
 14. запра́вь
 15. напра́вь
 16. перепра́вь
 17. впра́вь
 18. спра́вь
 19. отпра́вь
 20. ста́вь
 21. заста́вь
 22. наста́вь
 23. надста́вь
 24. подста́вь
 25. переста́вь
 26. приста́вь
 27. оста́вь
 28. проста́вь
 29. уста́вь

-я́вь

 1. я́вь
 2. въя́вь