Словарь рифм/Двухсложные рифмы/-ова (-ёва)

Материал из Wikilivres.ru
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Словарь рифм/Двухсложные рифмы/-о́ва -ёва
Составитель Д. Смирнов-Садовский

- о́ва (-ёва)

А также: -о́ве, -о́ви, -о́ву, -о́вы, и т. д.

-о́ва (-ёва)

-о́ва

 1. Во́ва
 2. бедо́ва
 3. медо́ва
 4. бредо́ва
 5. Молдо́ва
 6. Кордо́ва
 7. пудо́ва
 8. зо́ва
 9. Азо́ва
 10. подко́ва
 11. мужико́ва
 12. ло́ва
 13. мышело́ва
 14. птицело́ва
 15. Козло́ва
 16. краболо́ва
 17. рыболо́ва
 18. пустоголо́ва
 19. раколо́ва
 20. поло́ва
 21. тигроло́ва
 22. звероло́ва
 23. крысоло́ва
 24. китоло́ва
 25. мухоло́ва
 26. пло́ва
 27. тигроло́ва
 28. сло́ва — сло́во
 29. суесло́ва
 30. месяцесло́ва
 31. осло́ва
 32. любосло́ва
 33. молитвосло́ва
 34. богосло́ва
 35. многосло́ва
 36. праздносло́ва
 37. именосло́ва
 38. скверносло́ва
 39. черепосло́ва
 40. остросло́ва
 41. отло́ва
 42. уло́ва
 43. Ивано́ва
 44. Цыгано́ва
 45. Казано́ва
 46. Кано́ва
 47. обно́ва
 48. одно́ва
 49. суперно́ва
 50. Смирно́ва
 51. сно́ва
 52. осно́ва
 53. первоосно́ва
 54. попо́ва
 55. чернобро́ва
 56. дубро́ва
 57. кро́ва
 58. покро́ва
 59. здоро́ва
 60. здоро́во
 61. коро́ва
 62. суро́во
 63. засо́ва
 64. шварто́ва
 65. Росто́ва
 66. хенихо́ва
 67. отцо́ва

-о́го

 1. голубо́го — произн. «голубо́ва»
 2. домово́го — произн. «домово́ва»
 3. дорого́го — произн. «дорого́ва»
 4. друго́го — произн. «друго́ва»
 5. колдовско́го — произн. «колдовско́ва»
 6. воровско́го — произн. «воровско́ва»
 7. хвастовско́го — произн. «хвастовско́ва»
 8. плутовско́го — произн. «плутовско́ва»
 9. шутовско́го — произн. «шутовско́ва»
 10. морско́го — произн. «морскова»
 11. людско́го — произн. «людско́ва»
 12. донско́го — произн. «донско́ва»
 13. мирско́го — произн. «мирско́ва»
 14. морско́го — произн. «морско́ва»
 15. зло́го — произн. «зло́ва»
 16. было́го — произн. «было́ва»
 17. немо́го — произн. «немо́ва»
 18. хромо́го — произн. «хромо́ва»
 19. глухонемо́го — произн. «глухонемо́ва»
 20. седьмо́го — произпроизн. «седьмо́ва»
 21. восьмо́го — произн. «восьмо́ва»
 22. прямо́го — произн. «прямо́ва»
 23. ржано́го — произн. «ржано́ва»
 24. грибно́го — произн. «грибно́ва»
 25. губно́го — произн. «губно́ва»
 26. зубно́го — произн. «озубно́ва»
 27. обувно́го — произн. «обувно́ва»
 28. складно́го — произн. «складно́ва»
 29. очередно́го — произн. «очередно́ва»
 30. родно́го — произн. «родно́ва»
 31. штабно́го — произн. «штабно́ва»
 32. глазно́го — произн. «глазно́ва»
 33. резно́го — произн. «резно́ва»
 34. нарезно́го — произн. «нарезно́ва»
 35. отрезно́го — произн. «отрезно́ва»
 36. сквозно́го — произн. «сквозно́ва»
 37. ино́го — произн. «ино́ва»
 38. земно́го — произн. «земно́ва»
 39. ино́го — произн. «ино́ва»
 40. дурно́го — произн. «дурно́ва»
 41. лесно́го — произн. «лесно́ва»
 42. тупо́го — произн. «тупо́ва»
 43. второ́го — произн. «второ́ва»
 44. босо́го — произн. «босо́ва»
 45. обжито́го — произн. «обжито́ва»
 46. шесто́го — произн. «шесто́ва»
 47. холосто́го — произн. «холосто́ва»
 48. круто́го — произн. «круто́ва»
 49. свято́го — произн. «свято́ва»
 50. плохо́го — произн. «плохо́ва»
 51. глухо́го — произн. «глухо́ва»

-ёва

 1. Сент-Бёва
 2. зёва
 3. раззёва
 4. Лёва
 5. пелёва
 6. клёва
 7. клёво
 8. понёва
 9. рёва
 10. царёва
 11. Царёва

-о́вы

 1. Молдо́вы
 2. Кордо́вы
 3. ко́вы
 4. око́вы
 5. змеело́вы
 6. птицело́вы
 7. мышело́вы
 8. краболо́вы
 9. рыболо́вы
 10. змееголо́вы
 11. болиголо́вы
 12. сиголо́вы
 13. недоло́вы
 14. самоло́вы
 15. тигроло́вы
 16. звероло́вы
 17. крысоло́вы
 18. китоло́вы
 19. мухоло́вы
 20. но́вы
 21. дубро́вы
 22. здоро́вы
 23. коро́вы
 24. гото́вы


нариц. сущ.:
 1. альковы
 2. бакштовы
 3. богословы
 4. болиголовы
 5. вдо́вы
 6. дубровы
 7. засовы
 8. звероло́вы
 9. змееголо́вы
 10. змееловы
 11. зо́вы
 12. именословы
 13. китоло́вы
 14. ко́вы
 15. корнесловы
 16. коро́вы
 17. краболо́вы
 18. кровы
 19. крысоло́вы
 20. ло́вы
 21. месяцесловы
 22. молитвословы
 23. мухоло́вы
 24. мышело́вы
 25. найтовы
 26. недоло́вы
 27. обловы
 28. обновы
 29. оковы
 30. (перво)осно́вы
 31. (само)остановы
 32. острословы
 33. отловы
 34. пловы
 35. подковы
 36. подосновы
 37. покро́вы
 38. поло́вы
 39. постановы
 40. празднословы
 41. приловы
 42. птицело́вы
 43. пустословы
 44. реполо́вы
 45. рыболо́вы
 46. самоло́вы
 47. сиголо́вы
 48. сквернословы
 49. сковы
 50. совы
 51. уловы
 52. тигроло́вы
 53. часосло́вы
 54. швартовы
 55. шпринтовы
прилагательное:
 1. айвовы
 2. аймаковы
 3. альтовы
 4. багрецовы
 5. багровы
 6. балыковы
 7. барсуковы
 8. басовы
 9. бедовы
 10. безбровы
 11. безголовы
 12. белковы
 13. белобровы
 14. белоголовы
 15. бельковы
 16. берцовы
 17. бирюзовы
 18. битюговы
 19. близнецовы
 20. бобковы
 21. бобовы
 22. бобровы
 23. бойцовы
 24. большеголовы
 25. бордовы
 26. бредовы
 27. бритоголовы
 28. брусковы
 29. бубновы
 30. бунчуковы
 31. бурундуковы
 32. бычковы
 33. валковы
 34. вальцовы
 35. васильковы
 36. верховы
 37. вершковы
 38. ветловы
 39. вилковы
 40. винновы
 41. виновы
 42. воротниковы
 43. вьюнковы
 44. вьюновы
 45. вьюрковы
 46. гнойничковы
 47. готовы
 48. (пятикило, сто, трёхкило)граммовы
 49. гребенщиковы
 50. гребешковы
 51. грибковы
 52. громовы
 53. грошовы
 54. гудковы
 55. густопсовы
 56. движковы
 57. двойниковы
 58. дворовы
 59. дворцовы
 60. двухвалковы
 61. двухвершковы
 62. двухголовы
 63. дебетовы
 64. дерновы
 65. дерьмовы
 66. десятилитровы
 67. дециметровы
 68. дешёвы
 69. дискантовы
 70. дичковы
 71. длинноголовы
 72. дневниковы
 73. [в, обо, по]довы
 74. (по, при)домовы
 75. дроздовы
 76. дубинноголовы
 77. дубовы
 78. (двух, полу)дюймовы
 79. ежовы, еловы
 80. ерундовы
 81. ершовы
 82. жгутовы
 83. желтковы
 84. желтоголовы
 85. жениховы
 86. жеребковы
 87. жеребцовы
 88. замковы
 89. (по)звонковы
 90. (не)здоровы
 91. зеленоголовы
 92. змеевиковы
 93. змееголовы
 94. значковы
 95. золотниковы
 96. зрачковы
 97. ивняковы
 98. известняковы
 99. [по, при]исковы
 100. истцовы
 101. кабарговы
 102. кабачковы
 103. кавуновы
 104. кайловы
 105. камковы
 106. камышовы
 107. канвовы
 108. квасцовы
 109. кедровы,
 110. кенгуровы
 111. кетовы
 112. кизяковы
 113. (двух)килограммовы
 114. (двух, много, полу, сто)километровы
 115. кирзовы
 116. кирковы
 117. китовы
 118. кленовы
 119. клестовы
 120. клинковы
 121. клоповы,
 122. клювоголовы
 123. ковровы
 124. (много, одно)ковшовы
 125. козловы
 126. колонковы
 127. колосковы
 128. колосниковы
 129. колошниковы
 130. кондовы
 131. коньковы
 132. копровы
 133. корешковы
 134. короткоголовы
 135. костровы
 136. котловы
 137. кошмовы
 138. крепкоголовы
 139. крестовы
 140. крестцовы
 141. кротовы
 142. круглоголовы
 143. крупноголовы
 144. крючковы
 145. кулачковы
 146. курковы
 147. лавровы
 148. лапшовы
 149. лебедовы
 150. леденцовы
 151. (до, меж, после)ледниковы
 152. ледовы
 153. (тёмно-)лиловы
 154. (двух, полу, сто)литровы
 155. (над)лобковы
 156. [по, со]ловы
 157. лозняковы
 158. лозовы
 159. лозунговы
 160. лотковы
 161. лубковы
 162. лучковы
 163. [каме, коро, коше, стебе]льковы
 164. малоголовы
 165. мальковы
 166. мальчиковы
 167. маневровы
 168. марганцовы
 169. (внутри)материковы
 170. маховиковы
 171. махровы
 172. медовы, мездровы
 173. местечковы
 174. (двух, много, полу, пятикило, сто, трёхкило)метровы
 175. миллиметровы
 176. минусовы
 177. митинговы
 178. многовалковы
 179. многоголовы
 180. модерновы
 181. молотковы
 182. моржовы
 183. мотыльковы
 184. мышьяковы
 185. (сверх)новы
 186. ножовы
 187. нырковы
 188. [клубе, тебе]ньковы
 189. оводовы
 190. окороковы
 191. ольховы
 192. (мелко)оптовы
 193. осетровы
 194. остроговы
 195. остроголовы
 196. отцовы
 197. очаговы
 198. очерковы
 199. очковы
 200. пайковы
 201. пальтовы
 202. париковы
 203. парниковы
 204. пауковы
 205. пеньковы
 206. передковы
 207. перловы
 208. перцовы
 209. песцовы
 210. петровы
 211. пикниковы
 212. пирожковы
 213. писцовы
 214. плавиковы
 215. плавниковы
 216. платковы
 217. плауновы
 218. плитняковы
 219. плодниковы
 220. (дико)плодовы
 221. плоскоголовы
 222. поветовы
 223. поводковы
 224. ползунковы
 225. поллитровы
 226. полутораметровы
 227. понизовы
 228. поплавковы
 229. поповы
 230. порожняковы
 231. порошковы
 232. (при)портовы
 233. поселковы
 234. поставцовы
 235. потниковы
 236. почтовы
 237. (полу, сверх)проводниковы
 238. продуктовы
 239. (лесо, нефте)промысловы
 240. просвирняковы
 241. проскурняковы
 242. прутковы
 243. прыжковы
 244. псовы
 245. птенцовы
 246. (двух, много, полу, сто)пудовы
 247. пузырьковы
 248. пунцовы
 249. пупковы
 250. пустоголовы
 251. пустяковы
 252. пуховы
 253. пучковы
 254. пыжовы, пятаковы
 255. пятачковы
 256. пятилитровы, пятниковы
 257. [из, об]разцовы
 258. райковы
 259. ребровы, резедовы
 260. (дву, много)резцовы
 261. ремешковы
 262. [восьме, девяте, десяте, пяте, семе четве, шесте]риковы
 263. рисковы
 264. роговиковы
 265. родниковы
 266. рожковы
 267. ростковы
 268. рудниковы
 269. рудовы
 270. русоголовы
 271. рядковы
 272. садковы
 273. садовы
 274. сантиметровы
 275. светлоголовы
 276. свиноголовы
 277. свинцовы
 278. седобровы
 279. семенниковы
 280. сиговы
 281. сизобровы
 282. сизоголовы
 283. силковы
 284. синеголовы
 285. скворцовы
 286. скребковы
 287. слабоголовы
 288. слоевцовы
 289. слоновы
 290. сморчковы
 291. смычковы
 292. снежковы
 293. снетковы
 294. сноповы
 295. совковы
 296. солодковы
 297. солодовы
 298. солонцовы
 299. солончаковы
 300. сомовы
 301. сосковы
 302. сосновы
 303. сотовы
 304. сошниковы
 305. среброголовы
 306. средневековы
 307. станковы
 308. стариковы
 309. стволовы
 310. [изве, лепе]стковы
 311. столбняковы
 312. столовы, стояковы
 313. (горно, мото)стрелковы
 314. [орке, триме]стровы
 315. стручковы, судаковы
 316. судковы
 317. сулемовы
 318. сурковы
 319. суровы
 320. сучковы
 321. сырковы
 322. сырцовы
 323. (дву)тавровы
 324. тайниковы
 325. тальниковы
 326. твердоголовы
 327. темнобровы
 328. теноровы
 329. терновы
 330. тесовы
 331. тигровы,
 332. типчаковы
 333. тисковы
 334. (бес)толковы
 335. толчковы
 336. тонкобровы
 337. (вино, внешне, книго, лесо, рыбо, хлебо)торговы
 338. торцовы
 339. травниковы
 340. тресковы
 341. трефовы
 342. трёхдюймовы
 343. трёхлитровы
 344. трёхметровы
 345. трёхпудовы
 346. триковы
 347. тростниковы
 348. трутовиковы
 349. тунцовы
 350. тупиковы
 351. тупоголовы
 352. турниковы
 353. тычковы
 354. ужовы
 355. узелковы
 356. участковы
 357. (об)ушковы
 358. фартовы
 359. фиговы
 360. флажковы
 361. (лево, право)фланговы
 362. фольговы
 363. фрахтовы
 364. фруктовы
 365. (двух, полу, сто)фунтовы
 366. халвовы
 367. хвостцовы
 368. хипповы
 369. хлыстовы
 370. хоботковы
 371. хорьковы
 372. хребтовы
 373. хреновы
 374. христовы
 375. (бес)цветковы
 376. цветниковы
 377. чаеторговы
 378. частиковы
 379. чепуховы
 380. червовы
 381. червяковы
 382. черенковы
 383. черепковы
 384. черешковы
 385. чернобровы
 386. черноголовы
 387. черпаковы
 388. четверговы
 389. четвертаковы
 390. четырёхлитровы
 391. чижовы
 392. чирковы
 393. чистопсовы
 394. шатровы
 395. швартовы
 396. швырковы
 397. шевровы
 398. шестидюймовы
 399. шишаковы
 400. щипковы
 401. щипцовы
 402. щитковы
 403. ядровы
 404. языковы
 405. язычковы
 406. яйцеголовы

-о́вый (-о́вой, -ё́вый)

-о́вой

нариц. сущ.
 1. дворо́вой
 2. дубро́вой
 3. коро́вой
 4. обно́вой
 5. осно́вой
 6. первоосно́вой
 7. подко́вой
 8. подосно́вой
 9. поло́вой
 10. столо́вой

-о́вый

нариц. сущ.
 1. дворо́вый
 2. участко́вый
 3. фланго́вый
 4. правофланго́вый
 5. левофланго́вый
 6. целко́вый
прил.
 1. бобо́вый
 2. дубо́вый
 3. кубо́вый
 4. айво́вый
 5. халво́вый
 6. канво́вый
 7. черво́вый
 8. фиго́вый
 9. фланго́вый
 10. правофланго́вый
 11. левофланго́вый
 12. четверговый
 13. торговый
 14. чаеторговый
 15. внешнеторговый
 16. хлеботорговый
 17. рыботорговый
 18. книготорговый
 19. виноторговый
 20. лесоторговый
 21. фольговый
 22. стеньговый
 23. битюговый
 24. садо́вый
 25. вдо́вый
 26. бедо́вый
 27. резедовый
 28. ледо́вый
 29. медо́вый
 30. бредо́вый
 31. дроздо́вый
 32. кондо́вый
 33. ерундовый
 34. плодо́вый
 35. дикоплодо́вый
 36. бардо́вый
 37. пудо́вый
 38. многопудо́вый
 39. стопудо́вый
 40. полупудо́вый
 41. трёхпудо́вый
 42. двухпудо́вый
 43. чудо́вый
 44. ежо́вый
 45. чижо́вый
 46. ножо́вый
 47. моржо́вый
 48. ужо́вый
 49. пыжо́вый
 50. лозо́вый
 51. кирзо́вый
 52. бирюзо́вый
 53. четвертако́вый
 54. пятако́вый
 55. солончако́вый
 56. скребко́вый
 57. грибко́вый
 58. бобко́вый
 59. лобко́вый
 60. надлобко́вый
 61. лубко́вый
 62. поплавковый
 63. совко́вый
 64. садко́вый
 65. передко́вый
 66. поводко́вый
 67. гудко́вый
 68. судко́вый
 69. рядко́вый
 70. средневеко́вый
 71. тупико́вый
 72. целико́вый
 73. целко́вый
 74. шелко́вый
 75. толко́вый
 76. смычко́вый
 77. пучтяко́вый
 78. пустячко́вый
 79. ело́вый
 80. лило́вый
 81. безголо́вый
 82. перло́вый
 83. громо́вый
 84. но́вый
 85. клено́вый
 86. слоно́вый
 87. дерно́вый
 88. терно́вый
 89. сосно́вый
 90. лавро́вый
 91. херо́вый — неценз.
 92. здоро́вый
 93. фрукто́вый
 94. фунто́вый
 95. гото́вый
 96. альто́вый
 97. пухо́вый
 98. чепухо́вый
--
 1. клёвый
 2. плёвый


--
 1. снежковый
 2. движковый
 3. рожковый
 4. пирожковый
 5. прыжковый
 6. плавниковый
 7. травниковый
 8. саговниковый
 9. ледниковый
 10. послеледниковый
 11. межледниковый
 12. доледниковый
 13. проводниковый
 14. полупроводниковый
 15. плодниковый
 16. родниковый
 17. рудниковый
 18. тайниковый
 19. парниковый
 20. турниковый
 21. колосниковый
 22. цветниковый
 23. воротниковый
 24. тростниковый
 25. тупиковый
 26. париковый
 27. четвериковый
 28. семериковый
 29. восьмериковый
 30. материковый
 31. шестериковый
 32. девятериковый
 33. пятериковый
 34. десятериковый
 35. триковый
 36. пайковый
 37. райковый
 38. змейковый
 39. валковый
 40. многовалковый
 41. двухвалковый
 42. белковый
 43. стрелковый
 44. горнострелковый
 45. поселковый
 46. целковый
 47. шелковый
 48. силковый
 49. толковый
 50. бестолковый
 51. самопрялковый
 52. замковый
 53. камнеломковый
 54. банковый
 55. суржанковый
 56. бланковый
 57. станковый
 58. пенковый
 59. черенковый
 60. клинковый
 61. цинковый
 62. звонковый
 63. позвонковый
 64. колонковый
 65. вьюнковый
 66. черепковый
 67. щипковый
 68. хлопковый
 69. пупковый
 70. очерковый
 71. кирковый
 72. курковый
 73. сурковый
 74. швырковый
 75. сырковый
 76. вьюрковый
 77. поярковый
 78. тресковый
 79. приисковый
 80. поисковый
 81. рисковый
 82. тисковый
 83. колосковый
 84. сосковый
 85. брусковый
 86. моллюсковый
 87. рясковый
 88. платковый
 89. цветковый
 90. бесцветковый
 91. снетковый
 92. щитковый
 93. желтковый
 94. хоботковый
 95. лотковый
 96. молотковый
 97. выпоротковый
 98. частковый
 99. известковый
 100. лепестковый
 101. ростковый
 102. подростковый
 103. выростковый
 104. прутковый
 105. пауковый
 106. бурундуковый
 107. бунчуковый
 108. кабачковый
 109. кулачковый
 110. значковый
 111. зрачковый
 112. пятачковый
 113. местечковый
 114. дичковый
 115. гнойничковый
 116. очковый
 117. бочковый
 118. мочковый
 119. сморчковый
 120. лучковый
 121. пучковый
 122. стручковый
 123. сучковый
 124. бычковый
 125. язычковый
 126. смычковый
 127. тычковый
 128. ремешковый
 129. черешковый
 130. корешковый
 131. порошковый
 132. вершковый
 133. обушковый
 134. языковый
 135. мальковый
 136. бельковый
 137. стебельковый
 138. камельковый
 139. кошельковый
 140. ильковый
 141. васильковый
 142. корольковый
 143. мотыльковый
 144. клубеньковый
 145. пеньковый
 146. коньковый
 147. хорьковый
 148. пузырьковый
 149. червяковый
 150. кизяковый
 151. рухляковый
 152. столбняковый
 153. ивняковый
 154. порожняковый
 155. лозняковый
 156. проскурняковый
 157. плитняковый
 158. известняковый
 159. стояковый
 160. еловый
 161. козловый
 162. лиловый
 163. тёмно-лиловый
 164. кайловый
 165. стволовый
 166. змееголовый
 167. синеголовый
 168. большеголовый
 169. безголовый
 170. слабоголовый
 171. многоголовый
 172. твердоголовый
 173. сизоголовый
 174. крепкоголовый
 175. плоскоголовый
 176. короткоголовый
 177. малоголовый
 178. круглоголовый
 179. белоголовый
 180. светлоголовый
 181. зеленоголовый
 182. свиноголовый
 183. дубинноголовый
 184. длинноголовый
 185. крупноголовый
 186. черноголовый
 187. тупоголовый
 188. среброголовый
 189. остроголовый
 190. русоголовый
 191. бритоголовый
 192. желтоголовый
 193. пустоголовый
 194. двухголовый
 195. лизоловый
 196. бензоловый
 197. ихтиоловый
        тимоловый
        феноловый
         половый
       стироловый
         соловый
         толовый
       скатоловый
       ментоловый
        столовый
       нафтоловый
       толуоловый
         эоловый
        перловый
        русловый
       прирусловый
        сусловый
       промысловый
    нефтепромысловый
     рыбопромысловый
     лесопромысловый
        ветловый
        титловый
        котловый
        дятловый
       саксауловый
        акуловый
        дышловый
         яловый
        сезамовый
       бальзамовый
      мадаполамовый
        шламовый
      вольфрамовый
        сулемовый
        кремовый
        займовый
        сеймовый
 1. дюймовый
 2. полудюймовый
 3. трёхдюймовый
 4. двухдюймовый
       напалмовый
        граммовый
     миллиграммовый
      килограммовый
      стограммовый
 1. домовый
 2. придомовый
 3. ромовый
 4. бромовый
 5. громовый
 6. новый
 7. сопрановый
 8. бубновый
 9. кленовый
 10. хреновый
       ванилиновый
      розанилиновый
     пироксилиновый
      пластилиновый
       каолиновый
       газолиновый
       ланолиновый
       поплиновый
       маслиновый
       муслиновый
      ретикулиновый
     туберкулиновый
      бальзаминовый
       витаминовый
       карминовый
       жасминовый
      альбуминовый
      манганиновый
        таниновый
        хининовый
      сантониновый
       бензоиновый
      маргариновый
      мандариновый
       стеариновый
      ализариновый
      аквамариновый
     ультрамариновый
      розмариновый
       сахариновый
       ледериновый
      глицериновый
    нитроглицериновый
       пикриновый
     хлорпикриновый
      голокриновый
       апокриновый
      пантокриновый
      декстриновый
       люстриновый
      авантюриновый
        осиновый
        лосиновый
       керосиновый
       пепсиновый
       парусиновый
      апельсиновый
        ватиновый
       желатиновый
       платиновый
      дерматиновый
        сатиновый
       абиетиновый
      фенацетиновый
      пальмитиновый
     
      резорциновый
      файдешиновый
      крепдешиновый
        лещиновый
       комбайновый
       бассейновый
     средневолновый
       всеволновый
     коротковолновый
  ультракоротковолновый
     длинноволновый
      микроволновый
    четвертьволновый
        винновый
        аргоновый
        радоновый
      халцедоновый
        неоновый
        бизоновый
         коновый
       нейлоновый
       целлоновый
       поролоновый
        слоновый
      кардамоновый
        лимоновый
     рододендроновый
       алейроновый
        кроновый
       капроновый
       нитроновый
         тоновый
        кетоновый
       кретоновый
       ацетоновый
       баритоновый
      демикотоновый
       пептоновый
       криптоновый
       бостоновый
       полутоновый
         фоновый
        сифоновый
        шифоновый
        дерновый
       модерновый
        терновый
       люцерновый
        фирновый
        сосновый
        кавуновый
        вьюновый
       гаоляновый
      валерьяновый
       сафьяновый
         лаповый
        драповый
         саповый
         реповый
        креповый
        скиповый
         липовый
        триповый
        залповый
        ламповый
      многоламповый
      одноламповый
     электроламповый
      двухламповый
        темповый
        помповый
        клоповый
        сноповый
        карповый
        нерповый
        агаровый
       долларовый
        чинаровый
        ягуаровый
        муаровый
        бабровый
        зебровый
        ребровый
        безбровый
       калибровый
        фибровый
        амбровый
        тембровый
        бобровый
       седобровый
       сизобровый
       тонкобровый
       белобровый
       чернобровый
 1. зубровый
        изюбровый
        лавровый
        тавровый
       двутавровый
       маневровый
        шевровый
 1. ковровый
 2. багровый
 3. тигровый
        мангровый
        кадровый
       закадровый
        кедровый
        мездровый
       олеандровый
      кориандровый
       каландровый
      саламандровый
      палисандровый
      рододендровый
       цилиндровый
     одноцилиндровый
     двухцилиндровый
        тундровый
 1. дворовый
 2. здоровый
 3. нездоровый
 4. теноровый
        споровый
       касторовый
       фарфоровый
        копровый
       виверровый
        мирровый
       ондатровый
        натровый
        шатровый
        метровый
      миллиметровый
      сантиметровый
      дециметровый
      кубометровый
      многометровый
      километровый
   тысячекилометровый
    многокилометровый
     стокилометровый
    трёхкилометровый
    двухкилометровый
      манометровый
       стометровый
      полуметровый
      трёхметровый
      двухметровый
        осетровый
        фетровый
        литровый
       селитровый
       столитровый
      полулитровый
      трёхлитровый
      двухлитровый
      бесцентровый
      просмотровый
        астровый
      алебастровый
       кадастровый
        растровый
       реестровый
       оркестровый
       семестровый
      триместровый
       регистровый
        костровый
      перламутровый
       фильтровый
        сабуровый
       кенгуровый
       пурпуровый
 1. суровый
 2. махровый
 3. басовый
 4. контрабасовый
 5. тесовый
 6. буксовый
 7. псовый
 8. попсовый
 9. чистопсовый
 10. густопсовый
 11. китовый
 12. флейтовый
 13. продуктовый
 14. фруктовый
 15. квинтовый
 16. фунтовый
 17. стофунтовый
 18. полуфунтовый
 19. двухфунтовый
 20. готовый
 21. швартовый
 22. клестовый
 23. нерестовый
 24. преднерестовый
 25. крестовый
 26. хлыстовый
 27. футовый
 28. лифтовый
 29. мачтовый
 30. одномачтовый
 31. трёхмачтовый
 32. двухмачтовый
 33. причтовый
 34. почтовый
 35. альтовый
 36. кабельтовый
 37. трефовый
 38. верховый
 39. пуховый
 40. чепуховый
 41. ольховый
 42. жеребцовый
 43. поставцовый
 44. слоевцовый
 45. близнецовый
 46. багрецовый
 47. образцовый
 48. изразцовый
 49. резцовый
 50. многорезцовый
 51. двурезцовый
 52. бойцовый
 53. марганцовый
 54. леденцовый
 55. птенцовый
 56. свинцовый
 57. солонцовый
 58. пунцовый
 59. тунцовый
 60. щипцовый
 61. берцовый
 62. перцовый
 63. дворцовый
 64. скворцовый
 65. торцовый
 66. сырцовый
 67. квасцовый
 68. песцовый
 69. писцовый
 70. крестцовый
 71. истцовый
 72. хвостцовый
 73. вальцовый
 74. кумачовый
 75. стосвечовый
 76. каланчовый
 77. епанчовый
 78. саранчовый
 79. парчовый
 80. сургучовый
 81. чесучовый
 82. алычовый
 83. ковшовый
 84. многоковшовый
 85. одноковшовый
 86. грошовый
 87. лапшовый
 88. ершовый
 89. камышовый
 90. лещовый
 91. холщовый
 92. хвощовый
 93. борщовый

-о́вом (-ё́вом, о́вам, о́вым)

 1. дубо́вом
 2. айво́вом
 3. черво́вом
 4. торго́вом
 5. садо́вом
 6. вдо́вом
 7. бедо́вом
 8. ледо́вом
 9. медо́вом
 10. бредо́вом
 11. дроздо́вом
 12. кондо́вом
 13. плодо́вом
 14. пудо́вом
 15. чудо́вом
 16. ежо́вом
 17. лозо́вом
 18. бирюзо́вом
 19. лобко́вом
 20. лубко́вом
 21. тупико́вом
 22. целико́вом
 23. целко́вом
 24. шелко́вом
 25. толко́вом
 26. смычко́вом
 27. пучтяко́вом
 28. пустячко́вом
 29. ело́вом
 30. змеело́вом — сущ.
 31. птицело́вом — сущ.
 32. мышело́вом — сущ.
 33. лило́вом
 34. змееголо́вом — сущ.
 35. безголо́вом — сущ.
 36. болиголо́вом — сущ.
 37. краболо́вом — сущ.
 38. рыболо́вом — сущ.
 39. сиголо́вом — сущ.
 40. недоло́вом — сущ.
 41. самоло́вом — сущ.
 42. тигроло́вом — сущ.
 43. звероло́вом — сущ.
 44. крысоло́вом — сущ.
 45. китоло́вом — сущ.
 46. мухоло́вом — сущ.
 47. перло́вом
 48. сло́вом — сущ.
 49. уло́вом — сущ.
 50. громо́вом
 51. но́вом
 52. клено́вом
 53. слоно́вом
 54. дерно́вом
 55. терно́вом
 56. сосно́вом
 57. чернобро́вом
 58. лавро́вом
 59. багро́вом
 60. херо́вом — неценз.
 61. здоро́вом
 62. фрукто́вом
 63. фунто́вом
 64. гото́вом
 65. альто́вом
 66. пухо́вом
 67. чепухо́вом
 68. кумачо́вом
--
 1. клёвом
 2. плёвом
 3. вишнёвом
--
 1. вдо́вам — сущ.
 2. алько́вам — сущ.
 3. змеело́вам — сущ.
 4. птицело́вам — сущ.
 5. мышело́вам — сущ.
 6. змееголо́вам — сущ.
 7. болиголо́вам — сущ.
 8. краболо́вам — сущ.
 9. рыболо́вам — сущ.
 10. сиголо́вам — сущ.
 11. недоло́вам — сущ.
 12. самоло́вам — сущ.
 13. тигроло́вам — сущ.
 14. звероло́вам — сущ.
 15. крысоло́вам — сущ.
 16. китоло́вам — сущ.
 17. мухоло́вам — сущ.
 18. богосло́вам — сущ.
 19. уло́вам — сущ.
 20. обно́вам — сущ.
 21. осно́вам — сущ.
 22. дубро́вам — сущ.
 23. коро́вам — сущ.
 24. бакшто́вам — сущ.
--
 1. кондо́вым
 2. но́вым
 3. гото́вым
 4. песцо́вым
 5. рысцо́вым


нариц. сущ.:
 1. алько́вам
 2. алько́вом
 3. бакшто́вам
 4. бакшто́вом
 5. богосло́вам
 6. богосло́вом
 7. болиголо́вам
 8. болиголо́вом
 9. вдо́вам
 10. дворо́вом
 11. дубро́вам
 12. засо́вам
 13. засо́вом
 14. звероло́вам
 15. звероло́вом
 16. змеело́вам
 17. змеело́вом
 18. змееголо́вам
 19. змееголо́вом
 20. зо́вам
 21. зо́вом
 22. именосло́вам
 23. китоло́вам
 24. китоло́вом
 25. ко́вам
 26. корнесло́вам
 27. коро́вам
 28. краболо́вам
 29. краболо́вом
 30. кро́вам
 31. кро́вом
 32. крысоло́вам
 33. крысоло́в0м
 34. (недо, птице, рыбо, само, сиго, тигро)ло́вам
 35. (недо, птице, репо, рыбо, само, сиго, тигро)ло́вом
 36. месяцесловам
 37. молитвословам
 38. найто́вам
 39. найто́вом
 40. мухоло́вам
 41. мухоло́вом
 42. мышело́вам
 43. мышело́вом
 44. но́вом
 45. обло́вам
 46. обло́вм
 47. обно́вам
 48. око́вам
 49. осно́вам
 50. остано́вам
 51. остано́вом
 52. острословам
 53. отло́вам
 54. отло́вом
 55. первоосно́вам
 56. плов[ам, ом]
 57. подковам
 58. подосновам
 59. покро́вам
 60. покро́вом
 61. (ре)половам
 62. постано́вам
 63. постано́вом
 64. празднословам
 65. прило́вам
 66. прило́вом
 67. пустословам
 68. самоостано́вам
 69. самоостано́вом
 70. сквернословам
 71. ско́вам
 72. ско́вом
 73. (бого, имено, корне, месяце молитво, остро, полу, праздно, пусто, скверно, часо)сло́вом
 74. совам
 75. уло́вам
 76. уло́вом
 77. участковом
 78. (лево, право)фланго́вом
 79. целковом
 80. часословам
 81. шварто́вам
 82. шварто́вом
 83. шпринто́вам
 84. шпринто́вом
прилагательное:
 1. айво́вом
 2. аймако́вом
 3. альто́вом
 4. багрецо́вом
 5. багро́вом
 6. балыко́вом
 7. барсуко́вом
 8. басо́вом
 9. бедо́вом
 10. безбро́вом
 11. белко́вом
 12. белобро́вом
 13. белько́вом
 14. берцо́вом
 15. бесцветко́вом
 16. бирюзо́вом
 17. битюго́вом
 18. близнецо́вом
 19. бобко́вом
 20. бобо́вом
 21. бобро́вом
 22. бойцо́вом
 23. бордо́вом
 24. бредо́вом
 25. бруско́вом
 26. бубно́вом
 27. бунчуко́вом
 28. бурундуко́вом
 29. бычковом
 30. (двух, много)валко́вом
 31. вальцовом
 32. василько́вом
 33. верхо́вом
 34. вершко́вом
 35. ветловом
 36. [змее, махо, рого, труто]вико́вом
 37. винно́вом
 38. вино́вом
 39. воротниковом
 40. вьюнковом
 41. вьюновом
 42. вьюрковом
 43. гнойничко́вом
 44. [без, бело, больше, брито, длинно, дубинно, желто, зелено, змее, клюво, коротко, крепко, кругло, крупно, мало, много, остро, плоско, пусто, русо, светло, свино, сизо, сине, слабо, сребро, твердо, тупо, черно, яйце]голо́вом
 45. горнострелко́вом
 46. гото́вом
 47. (пятикило, сто, трёхкило)граммо́вом
 48. гребенщиковом
 49. грибко́вом
 50. громовом
 51. грошовом
 52. гудковом
 53. движковом
 54. двойниковом
 55. дворовом
 56. дворцовом
 57. двухвершко́вом
 58. двухголо́вом
 59. дебетовом
 60. дерновом
 61. дерьмовом
 62. десятилитрово
 63. дешёвом
 64. дискантовом
 65. дичковом
 66. [пере, пово, соло]дко́вом
 67. дневнико́вом
 68. [в, обо, по]довом
 69. (по, при)домовом
 70. дроздо́вом
 71. дубо́вом
 72. (двух, полу)дюймо́вом
 73. ежо́вом
 74. еловом
 75. ерундовом
 76. ершовом
 77. жгутовом
 78. желтковом
 79. жениховом
 80. жеребко́вом
 81. жеребцовом
 82. замковом
 83. (по)звонковом
 84. (не)здоровом
 85. значковом
 86. золотниковом
 87. зрачковом
 88. ивняковом
 89. известняковом
 90. [в, с]илковом
 91. истцо́вом
 92. кабарговом
 93. кабачковом
 94. кавуновом
 95. кайловом
 96. камковом
 97. камышовом
 98. канвовом
 99. квасцовом
 100. кедровом
 101. кенгуровом
 102. кетовом
 103. кизяковом
 104. (двух)килограммовом
 105. (двух, много, полу, сто)километровом
 106. кирзовом
 107. кирковом
 108. китовом
 109. кленовом
 110. клестовом
 111. клинковом
 112. клоповом
 113. ковровом
 114. (много, одно)ковшовом
 115. козловом
 116. колосковом
 117. колосниковом
 118. колошниковом
 119. кондо́вом
 120. коньковом
 121. копровом
 122. костровом
 123. котловом
 124. кошмовом
 125. крестовом
 126. крестцовом
 127. кротово
 128. крючковом
 129. кулачковом
 130. курковом
 131. лавро́вом
 132. лапшо́вом
 133. лебедовом
 134. (до, меж, после)леднико́вом
 135. ледо́вом
 136. (тёмно-)лило́вом
 137. (двух, полу, сто)литро́вом
 138. (над)лобко́вом
 139. [по, со]ло́вом
 140. лозняковом
 141. лозовом
 142. лозунговом
 143. лотковом
 144. лубковом
 145. лучковом
 146. [каме, коро, коше, стебе]лько́вом
 147. малько́вом
 148. мальчиковом
 149. маневровом
 150. марганцовом
 151. (внутри)материко́вом
 152. махровом
 153. медо́вом
 154. мездро́вом
 155. (двух, много, полу, пятикило, сто, трёхкило)метро́вом
 156. минусо́вом
 157. митинговом
 158. модерновом
 159. молотко́вом
 160. моржовом
 161. мотострелко́вом
 162. мотылько́вом
 163. мышьяко́вом
 164. [коло, чере]нко́вом
 165. но́вом
 166. ножовом
 167. [леде, соло]нцовом
 168. нырковом
 169. [клубе, тебе]ньковом
 170. оводо́вом
 171. окороко́вом
 172. ольхо́вом
 173. (мелко)опто́вом
 174. осетро́вом
 175. острого́вом
 176. отцо́вом
 177. очаго́вом
 178. очерко́вом
 179. пайко́вом
 180. пальто́вом
 181. парико́вом
 182. парнико́вом
 183. пауко́вом
 184. пенько́вом
 185. перло́вом
 186. перцо́вом
 187. песцо́вом
 188. петро́вом
 189. пикнико́вом
 190. пирожко́вом
 191. писцо́вом
 192. плавико́вом
 193. плавнико́вом
 194. платко́вом
 195. плауно́вом
 196. плитняковом
 197. плодниковом
 198. (дико)плодовом
 199. повето́вом
 200. поиско́вом
 201. ползунковом
 202. поллитровом
 203. понизовом
 204. поплавковом
 205. поповом
 206. порожняко́вом
 207. порто́вом
 208. поселковом
 209. поставцовом
 210. потниковом
 211. почтовом
 212. прииско́вом
 213. припорто́вом
 214. (полу, сверх)проводнико́вом
 215. продукто́вом
 216. (лесо, нефте)промысло́вом
 217. просвирняко́вом
 218. проскурняко́вом
 219. прутковом
 220. прыжковом
 221. (густо, чисто)псо́вом
 222. птенцовом
 223. (двух, много, полу, сто)пудо́вом
 224. пузырьковом
 225. пунцовом
 226. пупковом
 227. пустяко́вом
 228. пуховом
 229. пучковом,
 230. пыжовом
 231. пятаковом
 232. пятачко́вом
 233. пятилитровом
 234. пятниковом
 235. [из, об]разцо́вом
 236. райковом
 237. ребро́вом
 238. резедо́вом
 239. (дву, много)резцо́вом
 240. [восьме, девяте, десяте, пяте, семе, четве, шесте]рико́вом
 241. риско́вом
 242. роднико́вом
 243. рожко́вом
 244. ростко́вом
 245. руднико́вом
 246. рудо́вом
 247. рядко́вом
 248. садко́вом
 249. садо́вом
 250. сверхно́вом
 251. свинцо́вом
 252. седобро́вом
 253. семеннико́вом
 254. сиго́вом
 255. сизобро́вом
 256. скворцо́вом
 257. скребко́вом
 258. слоевцо́вом
 259. слоно́вом
 260. сморчко́вом
 261. смычко́вом
 262. снежко́вом
 263. снетко́вом
 264. снопо́вом
 265. совко́вом
 266. солодо́вом
 267. солончако́вом
 268. сомо́вом
 269. соско́вом
 270. сосно́вом
 271. сото́вом
 272. сошнико́вом
 273. средневеко́вом
 274. станко́вом
 275. старико́вом
 276. стволо́вом
 277. [изве, лепе]стко́вом
 278. столбняко́вом
 279. столо́вом
 280. стояко́вом
 281. стрелко́вом
 282. [орке, триме]стро́вом
 283. стручко́вом
 284. судако́вом
 285. судковом
 286. сулемовом
 287. сурковом
 288. суровом
 289. сучковом
 290. сырковом
 291. сырцовом
 292. (дву)тавровом
 293. тайниковом
 294. тальниковом
 295. темнобро́вом
 296. теноровом
 297. терно́вом
 298. тесо́вом
 299. тигровом
 300. типчаковом
 301. тисковом
 302. (бес)толковом
 303. толчковом
 304. тонкобро́вом
 305. (вино, внешне, книго, лесо, рыбо, хлебо)торговом
 306. торцовом
 307. травниковом
 308. тресковом
 309. трефовом
 310. трёхдюймовом
 311. трёхлитровом
 312. трёхпудовом
 313. триковом
 314. [дециме, миллиме полутораме, сантиме, трёхме]тро́вом
 315. тростниковом
 316. тунцовом
 317. тупиковом
 318. турниковом
 319. тычковом
 320. ужовом
 321. узелковом
 322. участковом
 323. (об)ушковом
 324. фартовом
 325. фиговом
 326. флажковом
 327. (лево, право)фланговом
 328. фольговом
 329. фрахтовом
 330. фруктовом
 331. (двух, полу, сто)фунтовом
 332. халвовом
 333. хвостцовом
 334. хипповом
 335. хлыстовом
 336. хоботко́вом
 337. хорьковом, хребтовом
 338. хреновом
 339. христовом
 340. цветко́вом
 341. цветниковом
 342. чаеторго́вом
 343. частиковом
 344. чепуховом
 345. червовом
 346. червяковом
 347. черепковом
 348. чернобро́вом
 349. черпаковом
 350. четверго́вом
 351. четвертаковом
 352. четырёхлитро́вом
 353. чижовом
 354. чирковом
 355. [месте, о]чко́вом
 356. шатровом
 357. швартовом
 358. швырковом
 359. шевровом
 360. шестидюймовом
 361. шишаковом
 362. [гребе, коре, поро, реме, чере]шко́вом
 363. щипко́вом
 364. щипцовом
 365. щитко́вом
 366. ядро́вом
 367. языко́вом
 368. язычко́вом
служебная:
 1. сло́вом

-о́ван

 1. закован
 2. опубликован
 3. сфабрикован
 4. прикован
 5. истолкован
 6. оцинкован
 7. ско́ван
 8. раско́ван
 9. стыко́ван
 10. рифмо́ван
 11. зарифмо́ван
 12. срифмо́ван
 13. шельмо́ван
 14. ошельмо́ван
 15. очаро́ван
 16. нарисо́ван
 17. залито́ван
 18. угото́ван
 19. облицо́ван

-о́вен (-о́вин)

 1. о́вен — сущ.
 2. зубо́вен — прил.
 3. любо́вен — прил.
 4. полюбо́вен — прил.
 5. солодо́вен — сущ.
 6. подко́вен — прил.
 7. церко́вен — прил.
 8. морко́вен — прил.
 9. подмоско́вен — прил.
 10. смоко́вен — прил.
 11. алько́вен — прил.
 12. краболо́вен — прил.
 13. рыболо́вен — прил.
 14. воло́вен — сущ.
 15. подголо́вен — прил.
 16. поголо́вен — прил.
 17. уголо́вен — прил.
 18. суголо́вен — прил.
 19. самоло́вен — прил.
 20. звероло́вен — прил.
 21. китоло́вен — прил.
 22. суесло́вен — прил.
 23. многосло́вен — прил.
 24. немногосло́вен — прил.
 25. досло́вен — прил.
 26. родосло́вен — прил.
 27. беспрекосло́вен — прил.
 28. малосло́вен — прил.
 29. голосло́вен — прил.
 30. праздноло́вен — прил.
 31. басносло́вен — прил.
 32. посло́вен — прил.
 33. всесосло́вен — прил.
 34. иносло́вен — прил.
 35. виносло́вен — прил.
 36. сосло́вен — прил.
 37. межсосло́вен — прил.
 38. разнососло́вен — прил.
 39. пососло́вен — прил.
 40. бессосло́вен — прил.
 41. усло́вен — прил.
 42. безусло́вен — прил.
 43. уло́вен — прил.
 44. сано́вен — прил.
 45. сочлено́вен — прил.
 46. вино́вен — прил.
 47. невино́вен — прил.
 48. совино́вен — прил.
 49. чино́вен — прил.
 50. осно́вен — прил.
 51. одноосно́вен — прил.
 52. двухосно́вен — прил.
 53. сыно́вен — прил.
 54. ро́вен — прил.
 55. жаро́вен — сущ.
 56. бро́вен — прил.
 57. надбро́вен — прил.
 58. дубро́вен — прил.
 59. неро́вен — прил.
 60. кро́вен — прил.
 61. свекро́вен — прил.
 62. малокро́вен — прил.
 63. хладнокро́вен — прил.
 64. холоднокро́вен — прил.
 65. единокро́вен — прил.
 66. полнокро́вен — прил.
 67. покро́вен — прил.
 68. подпокро́вен — прил.
 69. чистокро́вен — прил.
 70. бескро́вен — прил.
 71. полукро́вен — прил.
 72. бескоро́вен — прил.
 73. часо́вен — сущ.
 74. шварто́вен — прил.
 75. бакшто́вен — прил.
 76. грехо́вен — прил.
 77. безгрехо́вен — прил.
 78. стихо́вен — сущ.
 79. верхо́вен — прил.
 80. Бетхо́венимя собств.
 81. духо́вен — прил.
 82. шо́вен — прил.
 83. бесшо́вен — прил.
--
 1. сиго́вин — сущ.
 2. пыжо́вин — сущ.
 3. судако́вин — сущ.
 4. дико́вин — сущ.
 5. морко́вин — сущ.
 6. штуко́вин — сущ.
 7. пустяко́вин — сущ.
 8. воло́вин — сущ.
 9. сомо́вин — сущ.
 10. хрено́́вин — сущ.
 11. попо́вен — сущ.
 12. бобро́вин — сущ.
 13. псо́вин — сущ.
 14. кито́вин — сущ.
 15. крото́вин — сущ.
 16. чепухо́вин — сущ.

-о́вар (-о́вор)

 1. го́вор
 2. сго́вор
--
 1. по́вар

-о́вит (-о́вят)

-о́вит

 1. злосло́вит
 2. позлосло́вит
 3. буро́вит
 4. гото́вит
 5. загото́вит
 6. нагото́вит
 7. изгото́вит
 8. пригото́вит
 9. сгото́вит
 10. угото́вит

-о́вят

 1. злосло́вят
 2. позлосло́вят
 3. буро́вят
 4. гото́вят
 5. загото́вят
 6. нагото́вят
 7. изгото́вят
 8. пригото́вят
 9. сгото́вят
 10. угото́вят
глагол:
 1. буро́вит
 2. буро́вят
 3. гото́вит
 4. гото́вят
 5. загото́вит
 6. загото́вят
 7. злосло́вит
 8. злосло́вят
 9. изгото́вит
 10. изгото́вят
 11. (до, за, из, на, об, от, пере, по, под, с, у)ло́вит
 12. (до, за, из, на, об, от, пере, по, под, с, у)ло́вят
 13. нагото́вит
 14. нагото́вят
 15. (об, при, раз)найтов[ит, ят]
 16. обескров[ит, ят]
 17. обуслов[ит, ят]
 18. (при)останов[ит, ят]
 19. острослов[ит, ят]
 20. (пере)подгото́вит
 21. (пере)подгото́вят
 22. позлосло́вит
 23. позлосло́вят
 24. праздносло́вит
 25. праздносло́вят
 26. прекосло́вит
 27. прекосло́вят
 28. пригото́вит
 29. пригото́вят
 30. пустосло́вит
 31. пустосло́вят
 32. сгото́вит
 33. сгото́вят
 34. скверносло́вит
 35. скверносло́вят
 36. славосло́вит
 37. славосло́вят
 38. срамосло́вит
 39. срамосло́вят
 40. [вос, пере, по, рас, у]стано́вит
 41. [вос, пере, по, рас, у]стано́вят
 42. суесловит
 43. суесловят
 44. угото́вит
 45. угото́вят
 46. (пред, при)угото́вит
 47. (пред, при)угото́вят
 48. (о)шварто́вит
 49. (о)шварто́вят

-о́вья (-о́вье, -о́вью)

-о́вья

 1. вдо́вья — прил.
 2. богосло́вья — сущ.
 3. басносло́вья — сущ.
 4. сосло́вья — сущ.
 5. усло́вья — сущ.
 6. белокро́вья — сущ.
 7. гнилокро́вья — сущ.
 8. хладнокро́вья — сущ.
 9. здоро́вья — сущ.
 10. нездоро́вья — сущ.
 11. со́вья — прил.
 12. верхо́вья — сущ.
нариц. сущ.:
 1. басносло́вья
 2. белокро́вья
 3. богосло́вья
 4. верхо́вья
 5. гнездовья
 6. гнилокро́вья
 7. гноекровья
 8. здоро́вья
 9. зимовья
 10. злосло́вья
 11. изголо́вья
 12. корнесловья
 13. малокровья
 14. межбровья
 15. многословья
 16. мочекровья
 17. надбровья
 18. здоро́вья
 19. низовья
 20. оголовья
 21. остросло́вья
 22. пеховья
 23. поголовья
 24. подголовья
 25. полнокровья
 26. понизовья
 27. послесловья
 28. празднословья
 29. предисловья
 30. прекословья
 31. присловья
 32. пустословья
 33. родословья
 34. сквернословья
 35. славословья
 36. сосло́вья
 37. срамословья
 38. средневековья
 39. становья
 40. суголовья
 41. суесловья
 42. усло́вья
 43. хладнокро́вья
 44. холоднокровья
 45. ятовья
прилагательное:
 1. вдо́вья
 2. воловья
 3. коровья
 4. кротовья
 5. слоновья
 6. со́вья
 7. сомовья

-о́вье

 1. вдо́вье — прил.
 2. гнездо́вье — сущ.
 3. воло́вье — прил.
 4. богосло́вье — сущ.
 5. басносло́вье — сущ.
 6. сомо́вье — прил.
 7. слоновье — прил.
 8. гноекро́вье — сущ.
 9. белокро́вье — сущ.
 10. гнилокро́вье — сущ.
 11. полнокро́вье — сущ.
 12. здоро́вье — сущ.
 13. нездоро́вье
 14. коро́вье — прил.
 15. со́вье — прил.
 16. крото́вье — прил.
 17. верхо́вье — сущ.
нариц. сущ.:
 1. басносло́вье
 2. белокро́вье
 3. богосло́вье
 4. верхо́вье
 5. гнездо́вье
 6. гнилокро́вье
 7. гноекро́вье
 8. (не)здоро́вье
 9. зимовье
 10. злословье
 11. изголовье
 12. корнесловье
 13. кровью
 14. любовью
 15. малокровье
 16. межбровье
 17. многословье
 18. морковью
 19. мочекровье
 20. надбровье
 21. нелюбовью
 22. низовье
 23. оголовье
 24. острословье
 25. пеховье
 26. поголовье
 27. подголовье
 28. полнокро́вье
 29. понизовье
 30. послесловье
 31. празднословье
 32. предисловье
 33. прекословье
 34. присловье
 35. пустословье
 36. родословье
 37. свекровью
 38. сквернословье
 39. славословье
 40. сословье
 41. срамословье
 42. средневековье
 43. суголовье
 44. суесловье
 45. условье
 46. хладнокровье
 47. холоднокровье
 48. ятовье
прилагательное:
 1. вдо́вье
 2. воло́вье
 3. коро́вье
 4. крото́вье
 5. со́вье
 6. сомо́вье


-о́вью

 1. любо́вью
 2. вдо́вью
 3. гнездо́вью
 4. низо́вью
 5. средневеко́вью
 6. Праско́вью - имя
 7. воло́вью
 8. изголо́вью
 9. суесло́вью
 10. присло́вью
 11. богосло́вью
 12. басносло́вью
 13. остросло́вью
 14. бро́вью
 15. надбро́вью
 16. межбро́вью
 17. кро́вью
 18. гноекро́вью
 19. мочекро́вью
 20. малокро́вью
 21. белокро́вью
 22. гнилокро́вью
 23. хладнокро́вью
 24. холоднокро́вью
 25. полнокро́вью
 26. здоро́вью
 27. нездоро́вью
 28. коро́вью
 29. со́вью
 30. крото́вью
 31. ято́вью
 32. верхо́вью
нариц. сущ.
 1. басносло́вью
 2. белокро́вью
 3. богосло́вью
 4. бро́вью
 5. веро́вью
 6. гнездо́вью
 7. гнилокро́вью
 8. гноекро́вью
 9. здоро́вью
 10. зимо́вью
 11. злосло́вью
 12. изголо́вью
 13. корнесло́вью
 14. суесло́вью
 15. кро́вью
 16. любо́вью
 17. малокро́вью
 18. межбро́вью
 19. многословью
 20. морковью
 21. мочекро́вью
 22. надбровью,
 23. нездоро́вью
 24. нелюбо́вью
 25. низо́вью
 26. но́вью
 27. оголо́вью
 28. остросло́вью
 29. пехо́вью
 30. поголо́вью
 31. подголо́вью
 32. полнокро́вью
 33. понизо́вью
 34. послесло́вью
 35. праздносло́вью
 36. предисло́вью
 37. прекосло́вью
 38. присло́вью
 39. пустосло́вью
 40. родосло́вью
 41. свекро́вью
 42. скверносло́вью,
 43. славосло́вью
 44. сосло́вью
 45. срамосло́вью
 46. средневеко́вью
 47. стано́вью
 48. суголо́вью
 49. суесло́вью
 50. усло́вью
 51. хладнокро́вью
 52. холоднокро́вью
 53. ято́вью
прил.:
 1. вдо́вью
 2. воло́вью
 3. коро́вью
 4. крото́вью
 5. слоно́вью
 6. со́вью
 7. сомо́вью