Словарь рифм/Двухсложные рифмы/-ина (-ына)

Материал из Wikilivres.ru
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Словарь рифм/Двухсложные рифмы/-и́на (-ы́на)
Составитель Д. Смирнов-Садовский

-и́на (-ы́на)

а также: -и́ни, -ы́ни, -и́но, -ы́но, -и́ный, и т..

-и́на (-ы́на)

 1. каби́на
 2. слаби́наа
 3. ложби́на
 4. чужби́на
 5. лби́на
 6. коломби́на
 7. боби́на
 8. дроби́на
 9. щерби́на
 10. горби́на
 11. турби́на
 12. газотурби́на
 13. паротурби́на
 14. гидротурби́на
 15. дуби́на
 16. судьби́на
 17. ряби́на
 18. ви́на
 19. лави́на
 20. трави́на
 21. сангви́на
 22. ноздреви́на
 23. дереви́на
 24. сердцеви́на
 25. мочеви́на
 26. ключеви́на
 27. клещеви́на
 28. хрящеви́на
 29. рогови́на
 30. лугови́на
 31. вязови́на
 32. белкови́на
 33. шелкови́на
 34. бокови́на
 35. мешкови́на
 36. крюкови́на
 37. седлови́на
 38. полови́на
 39. горлови́на
 40. котлови́на
 41. домови́на
 42. пупои́на
 43. боброви́на
 44. острови́на
 45. косови́на
 46. волосови́на
 47. псови́на
 48. китовина
 49. ситовина
 50. кротовина
 51. крестови́на
 52. мостови́на
 53. лохови́на
 54. брюхови́на
 55. анги́на
 56. георги́на
 57. ди́на
 58. середи́на
 59. среди́на
 60. седины
 61. подседины
 62. дожди́на
 63. унди́на
 64. годи́на
 65. холоди́на
 66. гарди́на
 67. сарди́на
 68. жерди́на
 69. сурди́на
 70. груди́на
 71. льди́на
 72. кофеи́на
 73. дружи́на
 74. пружи́на
 75. образина
 76. резина
 77. дрезина
 78. бронедрезина
 79. автодрезина
 80. мотодрезина
 81. низина
 82. лозина
 83. корзина
 84. кузина
 85. мякина
 86. кали́на
 87. калина
 88. малина
 89. мессалина
 90. глина
 91. хмелина
 92. кли́на
 93. долина
 94. мандолина
 95. сантолина
 96. дисциплина
 97. самодисциплина
 98. берлина
 99. маслина
 100. светлина
 101. былина

-ми́на

 1. ми́на
 2. ами́на
 3. бальзами́на
 4. ками́на
 5. электроками́на
 6. Пами́на
 7. брами́на
 8. витами́на
 9. провитами́на
 10. доми́на
 11. домина
 12. поми́на
 13. адерми́на
 14. контрмина
 15. альбуми́на
 16. дыми́на
 17. осьмина
--
 1. Тами́но
нариц. сущ.:
 1. адерми́на
 2. альбуми́на
 3. ами́на
 4. бальзами́на
 5. брами́на
 6. витами́на
 7. гмина
 8. диамина
 9. дифениламина
 10. домина
 11. жасмина
 12. каламина
 13. ками́на
 14. карми́на
 15. контрми́на
 16. кордиами́на
 17. метиламина
 18. нами́на
 19. обми́на
 20. осьми́на
 21. пергамина
 22. поми́на
 23. провитами́на
 24. промина
 25. родамина
 26. силумина
 27. сомина
 28. спермина
 29. теобромина
 30. тмина
 31. хлорамина
 32. электроками́на

-ни́на

 1. Ни́на
 2. кабанина
 3. сазанина
 4. тканина
 5. писанина
 6. станина
 7. штанина
 8. мешанина
 9. шубнина
 10. равнина
 11. ряднина
 12. свеженина
 13. буженина
 14. паленина
 15. оленина
 16. тюленина
 17. хренина
 18. квашенина
 19. крашенина
 20. кошени́на
 21. сушени́на
 22. свини́на
 23. стремни́на
 24. кони́на
 25. солони́на
 26. слони́на
 27. тонин́а
 28. лепни́на
 29. дерни́на
 30. зерни́на
 31. тесни́на
 32. пушни́на
 33. купи́на
 34. Кари́на
 35. окарина
 36. перкарина
 37. марина
 38. субмарина
 39. эфедри́на
 40. щедри́на
 41. звери́на
 42. балери́на
 43. прима-балери́на
 44. пелери́на
 45. холери́на
 46. пери́на
 47. виктори́на
 48. синьори́на
 49. чупри́на
 50. осетри́на
 51. витри́на
 52. фотовитри́на
 53. доктри́на
 54. пестрин́а
 55. ури́на
 56. мазури́на
 57. ласи́на
 58. леси́на
 59. пелеси́на
 60. оси́на
 61. подосина
 62. косина
 63. голосина
 64. лососина
 65. псина
 66. ворсина
 67. кусина
 68. парусина
 69. трясина
 70. ти́на
 71. каватина
 72. желатина
 73. скарлатина
 74. сонатина
 75. братина
 76. хребтина
 77. детина
 78. ретина
 79. щетина
 80. полтина
 81. бригантина
 82. серпентина
 83. животина
 84. скотина
 85. плотина
 86. хворости́на
 87. карти́на
 88. курти́на
 89. холсти́на
 90. чи́на
 91. зачи́на
 92. начи́на
 93. причи́на
 94. кончи́на
 95. кручи́на
 96. сиротина
 97. гильотина
 98. картина
 99. кинокартина
 100. четвертина
 101. куртина
 102. пласти́на
 103. сексти́на
 104. холсти́на
 105. мости́на
 106. хворости́на
 107. трости́на
 108. шерсти́на
 109. паути́на
 110. хомути́на
 111. пути́на
 112. рути́на
 113. руи́на
 114. хи́на
 115. махи́на
 116. трихи́на
 117. кохинхи́на
 118. сараци́на
 119. струбци́на
 120. медици́на
 121. вакцина
 122. дивакци́на
 123. автовакцина
 124. терцина
 125. кальцина
 126. чи́на
 127. казачи́на
 128. дурачи́на
 129. дивчи́на
 130. овчи́на
 131. молодчи́на
 132. мертвечи́на
 133. мужчи́на
 134. дичи́на
 135. мужичи́на
 136. личи́на
 137. величи́ны
 138. кирпичина
 139. старичи́на
 140. причи́на
 141. первопричи́на
 142. шелчи́на
 143. кончи́на
 144. купчи́на
 145. сурчи́на
 146. лучи́на
 147. пучи́на
 148. кручи́на
 149. бычи́на
 150. тычи́на
 151. месячи́на
 152. ши́на
 153. маши́на
 154. зигзаг-маши́на
 155. компаунд-маши́на
 156. волк-маши́на
 157. динамо-маши́на
 158. дуплекс-маши́на
 159. мюль-маши́на
 160. врубмаши́на
 161. бронемаши́на
 162. сельхозмаши́на
 163. электромаши́на
 164. автомаши́на
 165. ватермаши́на
 166. бормаши́на
 167. фаши́на
 168. крепдеши́на
 169. верши́на
 170. требушина
 171. крушина
 172. брюшина
 173. община
 174. годовщина
 175. кружковщина
 176. дармовщина
 177. штурмовщина
 178. даровщина
 179. мастеровщина
 180. вкусовщина
 181. бытовщина
 182. цеховщина
 183. лещина
 184. вощина
 185. лощина
 186. матерщина
 187. морщи́на
--
 1. сы́на
 2. Нары́на
 3. ты́на
 4. алты́на
--
 1. карти́нно
 2. чи́нно

-и́не (-и́ни)

-и́не

 1. турби́не — сущ.
 2. газотурби́не — сущ.
 3. паротурби́не — сущ.
 4. гидротурби́не — сущ.
 5. ови́не — сущ.
 6. боги́не — сущ.
 7. полубоги́не — сущ.
 8. посереди́не — служ.
 9. посереди́не — нареч.
 10. посреди́не — служ.
 11. посреди́не — нареч.
 12. абази́не — сущ.
 13. бензи́не — сущ.
 14. авиабензи́не — сущ.
 15. адали́не — сущ.
 16. адренали́не — сущ.
 17. ванили́не — сущ.
 18. цитрованили́не — сущ.
 19. агглюти́нине
 20. азари́не — сущ.
 21. балери́не — сущ.
 22. прима-балери́не — сущ.
 23. авантюрине — сущ.
 24. си́не — прил.
 25. светло-си́не — прил.
 26. тёмно-си́не — прил.
 27. хи́не — сущ.
 28. пирокатехи́не — сущ.
 29. плазмохи́не — сущ.
 30. чи́не — сущ.
 31. мертвечи́не — сущ.
 32. причи́не — сущ.
 33. первопричи́не — сущ.
 34. ямщи́не — сущ.

-и́ни

 1. ви́ни — сущ.
 2. Джи́ни — имя
 3. Джи́нни — имя
 4. бики́ни — сущ.
 5. си́ни — сущ.
нариц. сущ.:
 1. абази́не
 2. абиети́не
 3. абрикоти́не
 4. авантюрине
 5. авиабензи́не
 6. агглюти́нине
 7. адали́не
 8. адренали́не
 9. азари́не
 10. азотобактерине
 11. аквамарине
 12. аконитине
 13. акридине
 14. акрихине
 15. актине
 16. алексине
 17. ализари́не
 18. альбумине
 19. альгине
 20. альмандине
 21. амидопирине
 22. амине
 23. амплиди́не
 24. анабазине
 25. анальгине
 26. анатоксине
 27. ангине
 28. андезине
 29. аневрине
 30. анестезине
 31. анзерине
 32. анилине
 33. антипирине
 34. антифебрине
 35. антифунгине
 36. апельсине
 37. апоконине
 38. арбутине
 39. аргинине
 40. арлекине
 41. армянине
 42. арталине
 43. аспирине
 44. астралине
 45. атропине
 46. ауксине
 47. ахроматине
 48. ацидофилине
 49. балдахине
 50. балери́не
 51. бальзамине
 52. барботине
 53. баргузине
 54. белковине
 55. бенедиктине
 56. бензи́не
 57. берлине
 58. бики́ни
 59. бирючине
 60. бобине
 61. боги́не
 62. боковине
 63. брамине
 64. бредине
 65. бригантине
 66. бриллиантине
 67. бриолине
 68. брюховине
 69. буженине
 70. былине
 71. бытовщине
 72. бычине
 73. вазелине
 74. валокордине
 75. ванили́не
 76. ватине
 77. вельветине
 78. виксатине
 79. викторине
 80. ви́ни
 81. вискозине
 82. висмутине
 83. (про)витамине
 84. вителлине
 85. (фото)витрине
 86. вкусовщине
 87. властелине
 88. волосовине
 89. ворсине
 90. вощине
 91. вязовине
 92. габардине
 93. газолине
 94. газотурби́не
 95. гардине
 96. гелиотропине
 97. георгине
 98. герцогине
 99. гибеллине
 100. гидразине
 101. гидротурби́не
 102. гильотине
 103. гирудине
 104. глине
 105. (нитро)глицерине
 106. (гемо)глобине
 107. глобулине
 108. гмине
 109. године
 110. годовщине
 111. голосине
 112. гоматропине
 113. горбине
 114. горловине
 115. гражданине
 116. грамицидине
 117. графине
 118. гренадине
 119. грудине
 120. грузине
 121. групповщине
 122. гуанине
 123. гуталине
 124. дармовщине
 125. даровщине
 126. дворянине
 127. декстрине
 128. дельфине
 129. дентине
 130. деревине
 131. дермантине
 132. дернине
 133. десятине
 134. детине
 135. диамине
 136. дивчине
 137. (блон, гетеро, госпо, нейтро, сайо, сере, холо)дине
 138. дионине
 139. (само)дисциплине
 140. диуретине
 141. дифениламине
 142. дичине
 143. дождине
 144. доктрине
 145. долине
 146. домине
 147. домовине
 148. дофине
 149. древесине
 150. (авто, броне, мото)дрезине
 151. дробине
 152. дубине
 153. дурачине
 154. жасмине
 155. желатине
 156. жердине
 157. животине
 158. зачине
 159. зверине
 160. зернине
 161. изатине
 162. изафенине
 163. изоклине
 164. имеретине
 165. инвертине
 166. инозине
 167. инсулине
 168. инулине
 169. исполине
 170. кабанине
 171. кабине
 172. каватине
 173. кадаверине
 174. казакине
 175. казачине
 176. каламине
 177. (де)калине
 178. (электро)камине
 179. каолине
 180. карабине
 181. карамболине
 182. карантине
 183. кармазине
 184. карми́не
 185. каротине
 186. карти́не
 187. квашени́не
 188. кератине
 189. керосине
 190. кинокарти́не
 191. кирпичине
 192. клавесине
 193. клейковине
 194. клещевине
 195. клине
 196. ключевине
 197. княгине
 198. кобальтине
 199. коллоксилине
 200. коломбине
 201. конине
 202. кончине
 203. кордиамине
 204. корзине
 205. косовине
 206. котловине
 207. котонине
 208. кохинхине
 209. кошенине
 210. крашенине
 211. (пан)креатине
 212. креолине
 213. крестовине
 214. кретине
 215. (панто)крине
 216. кринолине
 217. кристадине
 218. кружковщине
 219. кручине
 220. крюковине
 221. кузине
 222. кумарине
 223. купчине
 224. куртине
 225. кусине
 226. кюрине
 227. лавине
 228. лаглине
 229. ламантине
 230. ландрине
 231. ланолине
 232. лбине
 233. ледерине
 234. лезгине
 235. лепнине
 236. лесине
 237. лецитине
 238. лещине
 239. лигнине
 240. (бактерио, цито)лизине
 241. лимузине
 242. литвине
 243. личине
 244. ложбине
 245. лозине
 246. лосине
 247. лососине
 248. лоховине
 249. лощине
 250. луговине
 251. лупулине
 252. лучине
 253. льдине
 254. люпине
 255. люстрине
 256. лядине
 257. магазине
 258. малине
 259. манганине
 260. мандарине
 261. мандолине
 262. маноцитине
 263. мараскине
 264. маргарине
 265. (гарде, суб, ультра)марине
 266. маслине
 267. мастеровщине
 268. мастихине
 269. матерщине
 270. махине
 271. мезонине
 272. меланине
 273. мертвечи́не
 274. мессалине
 275. метиламине
 276. мешанине
 277. мешковине
 278. мещанине
 279. миелине
 280. (адер, контр, спер, теобро)мине
 281. миозине
 282. мозолине
 283. мокасине
 284. молескине
 285. молодчине
 286. мордвине
 287. морфине
 288. морщине
 289. мостине
 290. мостовине
 291. мочевине
 292. мужичине
 293. мужчине
 294. муслине
 295. муэдзине
 296. мякине
 297. намине
 298. наркотине
 299. нафталине
 300. начине
 301. нейрине
 302. нектарине
 303. нефелине
 304. нигрозине
 305. низине
 306. никелине
 307. никотине
 308. нитрагине
 309. ноздревине
 310. обмине
 311. образине
 312. общине
 313. ови́не
 314. овчине
 315. окарине
 316. оливине
 317. осетине
 318. осетрине
 319. осине
 320. островине
 321. осьмине
 322. павлине
 323. паладине
 324. паланкине
 325. палантине
 326. паленине
 327. пальмитине
 328. панголине
 329. папаверине
 330. парафине
 331. паротурби́не
 332. парусине
 333. патине
 334. паутине
 335. (прото)пектине
 336. пелерине
 337. пенициллине
 338. пепсине
 339. первопричи́не
 340. пергамине
 341. перине
 342. перкарине
 343. перлине
 344. пестрядине
 345. (хлор)пикрине
 346. пилокарпине
 347. пингвине
 348. пиперидине
 349. пиперине
 350. пиразине
 351. пиридине
 352. пиримидине
 353. пирокатехи́не
 354. пироксилине
 355. пирротине
 356. писанине
 357. питуитрине
 358. плазмохи́не
 359. пластилине
 360. пластине
 361. плотине
 362. подине
 363. половине
 364. полтине
 365. полубоги́не
 366. помине
 367. поплине
 368. почине
 369. прима-балери́не
 370. причи́не
 371. промине
 372. простолюдине
 373. (родо)псине
 374. птиалине
 375. пуповине
 376. пурине
 377. пурпурине
 378. путине
 379. пуффине
 380. пучине
 381. пушнине
 382. пятине
 383. раввине
 384. равелине
 385. равнине
 386. разине
 387. ратине
 388. рванине
 389. редине
 390. резерпине
 391. резине
 392. резистине
 393. релаксине
 394. ренине
 395. ретикулине
 396. ретине
 397. рибофлавине
 398. рицинине
 399. роговине
 400. родамине
 401. розанилине
 402. розмарине
 403. рубине
 404. русине
 405. рутине
 406. рябине
 407. ряднине
 408. саккулине
 409. салипирине
 410. салолине
 411. самосине
 412. сангвине
 413. санидине
 414. сантолине
 415. сантонине
 416. сапонине
 417. сардине
 418. сатине
 419. сафранине
 420. сахарине
 421. свеженине
 422. свинине
 423. седловине
 424. секретине
 425. секстине
 426. сельсине
 427. семьянине
 428. сердцевине
 429. серпантине
 430. серпентине
 431. силумине
 432. сильвине
 433. си́ни
 434. синьорине
 435. сиротине
 436. ситовине
 437. скарлатине
 438. скотине
 439. славянине
 440. слонине
 441. соланине
 442. солонине
 443. сомине
 444. сонатине
 445. спине
 446. сплине
 447. спонгине
 448. средине
 449. станине
 450. старичине
 451. стволине
 452. стеарине
 453. стопине
 454. стремнине
 455. стрихнине
 456. строганине
 457. судьбине
 458. сульгине
 459. сульфидине
 460. супине
 461. сурдине
 462. сурчине
 463. сушенине
 464. талине
 465. тамбурине
 466. танине
 467. твине
 468. терпентине
 469. тесине
 470. теснине
 471. тетрациклине
 472. тине
 473. тиреоидине
 474. тирозине
 475. тироксине
 476. тканине
 477. тмине
 478. (анти, экзо, эндо, эрго)токсине
 479. травертине
 480. травине
 481. трамплине
 482. трикотине
 483. трипсине
 484. трихине
 485. тромбине
 486. тростине
 487. трясине
 488. туберкулине
 489. турби́не
 490. турмалине
 491. тычине
 492. удине
 493. ундине
 494. урине
 495. уробилине
 496. уротропине
 497. фенацетине
 498. фибрине
 499. фитине
 500. флоридине
 501. флорине
 502. фолликулине
 503. формалине
 504. фуксине
 505. халькозине
 506. хворостине
 507. химозине
 508. хи́не
 509. хинине
 510. хитине
 511. хлорамине
 512. хлорине
 513. хмелине
 514. холерине
 515. холестерине
 516. холстине
 517. хомутине
 518. хребтине
 519. хренине
 520. христианине
 521. хроматине
 522. хрящевине
 523. целестине
 524. целлоидине
 525. цеппелине
 526. церезине
 527. цехине
 528. цеховщине
 529. цианине
 530. цитрине
 531. цитрованили́не
 532. челядине
 533. чертовщине
 534. четвертине
 535. чи́не
 536. чужанине
 537. чужбине
 538. чуприне
 539. шахине
 540. шелковине
 541. шелчине
 542. шерстине
 543. шмальтине
 544. штанине
 545. штурмовщине
 546. шубнине
 547. щедрине
 548. щелине
 549. щербине
 550. щетине
 551. эйхинине
 552. эластине
 553. эмульсине
 554. эозине
 555. эрготине
 556. эрцгерцогине
 557. эфедрине
 558. ямщи́не
прилагательное:
 1. си́не
 2. светло-си́не
 3. тёмно-си́не
наречие:
 1. посереди́не
 2. посреди́не
служебная:
 1. посереди́не
 2. посредине


-ы́не

 1. вакци́не
 2. автовакци́не
 3. ши́не
 4. маши́не
 5. врубмаши́не
 6. зигзаг-маши́не
 7. компаунд-маши́не
 8. бронемаши́не
 9. волк-маши́не
 10. динамо-маши́не
 11. электромаши́не
 12. динамо-маши́не
 13. автомаши́не
 14. дуплекс-маши́не
 15. мюльмаши́не
 16. крепдеши́не
 17. старши́не
 18. рейсши́не
 19. ды́не
 20. тверды́не
 21. горды́не
 22. светлы́ни
 23. ны́не нареч.
 24. доны́не нареч.
 25. поны́не нареч.
 26. отны́не нареч.
 27. гусы́не
 28. алты́не
 29. благосты́не
нарицательное существительное:
 1. автовакци́не
 2. автомаши́не
 3. акы́не
 4. аллицине
 5. алты́не
 6. арши́не
 7. биомицине
 8. благосты́не
 9. бормаши́не
 10. бронемаши́не
 11. брюши́не
 12. вакци́не
 13. ватермаши́не
 14. верши́не
 15. висцине
 16. волк-маши́не
 17. врубмаши́не
 18. глицине
 19. горды́не
 20. гусы́не
 21. джине
 22. дивакцине
 23. динамо-маши́не
 24. дружине
 25. дульцине
 26. дуплекс-маши́не
 27. (твер)ды́не,
 28. жарыни
 29. зажине
 30. зигзаг-маши́не
 31. кальцине
 32. капуцине
 33. колхицине
 34. компаунд-маши́не
 35. крепдеши́не
 36. круши́не
 37. кувшине
 38. латы́ни
 39. лейцине
 40. липофусци́не
 41. мартыне
 42. маши́не
 43. медицине
 44. [синто, стрепто]мици́не
 45. мочажине
 46. муцине
 47. мюль-маши́не
 48. нажине
 49. недожине
 50. обжине
 51. плешине
 52. полыни
 53. пружине, (полу)пустыне
 54. рабыне
 55. резорцине
 56. рейсши́не
 57. рицине
 58. румы́не
 59. салицине
 60. сарацине
 61. сарыни
 62. светлы́ни
 63. святыне
 64. сельхозмашине
 65. скры́не
 66. старши́не
 67. стиптицине
 68. струбцине
 69. сы́не
 70. тверды́не
 71. теплы́ни
 72. терцине
 73. требуши́не
 74. тушине
 75. ты́не
 76. ужи́не
 77. фаши́не
 78. файдеши́не
 79. ши́не
 80. электромаши́не
наречие:
 1. доны́не
 2. ны́не
 3. отны́не
 4. поны́не


ины

 1. ястреби́ны — прил.
 2. белкови́ны — сущ.
 3. шелковины — сущ.
 4. бокови́ны — сущ.
 5. дожди́ны — сущ.
 6. абази́ны — сущ.
 7. адали́ны — сущ.
 8. адренали́ны — сущ.
 9. доли́ны — сущ.
 10. ками́ны — сущ.
 11. электроками́ны — сущ.
 12. агглютини́ны — сущ.
 13. азари́ны — сущ.
 14. авантюри́ны — сущ.
 15. абиети́ны — сущ.
 16. абрикоти́ны — сущ.

-чи́ны

 1. чи́ны — сущ.
 2. грачи́ны — прил.
 3. дурачи́ны — сущ.
 4. дивчи́ны — сущ.
 5. мертвечи́ны — сущ.
 6. дичи́ны — сущ.
 7. величи́ны — сущ.
 8. кончи́ны — сущ.
 9. сорочи́ны — сущ.
 10. ветчи́ны — сущ.
 11. бычи́ны — сущ.
 12. бычи́ны — прил.
 13. бирючи́ны — сущ.
нариц. сущ.:
 1. бирючи́ны
 2. бычи́ны
 3. величи́ны
 4. ветчи́ны
 5. дивчи́ны
 6. дичи́ны
 7. дурачи́ны
 8. зачи́ны
 9. казачи́ны
 10. кирпичи́ны
 11. кончи́ны
 12. кручи́ны
 13. купчи́ны
 14. личины
 15. лучины
 16. мертвечины
 17. молодчины
 18. мужичины
 19. мужчины
 20. начины
 21. овчи́ны
 22. первопричи́ны
 23. почи́ны
 24. причи́ны
 25. пучи́ны
 26. сорочи́ны
 27. старичи́ны
 28. сурчи́ны
 29. тычи́ны
 30. шелчи́ны
прил.:
 1. бычи́ны
 2. грачи́ны
нариц. сущ.:
 1. абази́ны
 2. абиети́ны
 3. абрикоти́ны
 4. авантюри́ны
 5. агглютини́ны
 6. адали́ны
 7. адренали́ны
 8. азари́ны
 9. азотобактерины
 10. аквамарины
 11. аконитины
 12. акридины
 13. акрихины
 14. актины
 15. алексины
 16. ализарины
 17. альбумины
 18. альгины
 19. альмандины
 20. амидопирины
 21. амины
 22. амплидины
 23. анабазины
 24. анальгины
 25. анатоксины
 26. ангины
 27. андезины
 28. аневрины
 29. анестезины
 30. анзерины
 31. анилины
 32. антипирины
 33. антифебрины
 34. антифунгины
 35. апельсины
 36. апоконины
 37. арбутины
 38. аргинины
 39. арлекины
 40. арталины
 41. аспирины
 42. астралины
 43. атропины
 44. аукси́ны
 45. ахроматины
 46. ацидофилины
 47. балдахины
 48. (прима-)балерины
 49. бальзамины
 50. барботины
 51. баргузины
 52. бенедиктины
 53. (авиа)бензины
 54. берлины
 55. белкови́ны
 56. бирючины
 57. бобины
 58. бокови́ны
 59. брамины
 60. бредины
 61. бригантины
 62. бриллиантины
 63. бриолины
 64. буженины
 65. былины
 66. быстрины
 67. бытовщины
 68. бычины
 69. вазелины
 70. валокордины
 71. (цитро)ванилины
 72. ватины
 73. величины
 74. вельветины
 75. ветчины
 76. виксатины
 77. викторины
 78. (брюхо, волосо, вязо, горло, дере, домо, клейко, клеще, ключе, косо, котло, кресто, крюко, лохо, луго, мешко, морд, мосто, моче, ноздре, остро, пинг, поло, пупо, рого, санг, седло, сердце, сито, сороко, хряще)ви́ны
 79. вискозины
 80. висмутины
 81. (про)витамины
 82. вителлины
 83. (фото)витрины
 84. вкусовщины
 85. властелины
 86. ворсины
 87. вощины
 88. габардины
 89. газолины
 90. гардины
 91. гелиотропины
 92. георгины
 93. гибеллины
 94. гидразины
 95. гильотины
 96. гирудины
 97. глины
 98. (нитро)глицерины
 99. (гемо)глобины
 100. глобулины
 101. глубины
 102. гмины
 103. годины
 104. годовщины
 105. голосины
 106. гоматропины
 107. горбины
 108. грамицидины
 109. графины
 110. гренадины
 111. грудины
 112. грузины
 113. групповщины
 114. гуанины
 115. гуталины
 116. гущины
 117. дармовщины
 118. даровщины
 119. декстрины
 120. дельфины
 121. дентины
 122. дермантины
 123. дернины
 124. десятины
 125. детины
 126. диамины
 127. дивчины
 128. (блон, прово, сайо, сере, холо)дины
 129. дионины
 130. (само)дисциплины
 131. диуретины
 132. дифениламины
 133. дичины
 134. длины
 135. дожди́ны
 136. доктрины
 137. долины
 138. домины
 139. дофины
 140. древесины
 141. (авто, броне, мото)дрезины
 142. дробины
 143. дубины
 144. дурачины
 145. жасми́ны
 146. желатины
 147. жердины
 148. животины
 149. зачины
 150. зверины
 151. зернины
 152. изатины
 153. изафенины
 154. изоклины
 155. именины
 156. имеретины
 157. инвертины
 158. инозины
 159. инсулины
 160. инулины
 161. исполины
 162. кабанины
 163. кабины
 164. каватины
 165. кадаверины
 166. казакины
 167. казачины
 168. каламины
 169. (де)калины
 170. ками́ны
 171. каолины
 172. караби́ны
 173. карамболи́ны
 174. каранти́ны
 175. кармази́ны
 176. карми́ны
 177. кароти́ны
 178. карти́ны
 179. квашени́ны
 180. керати́ны
 181. керосины
 182. кинокарти́ны
 183. кирпичины
 184. клавесины
 185. кобальтины
 186. коллоксилины
 187. коломбины
 188. конины
 189. кончины
 190. кордиамины
 191. корзины
 192. косины
 193. котонины
 194. кохинхины
 195. кошенины
 196. крашенины
 197. (пан)креатины
 198. креолины
 199. крестины
 200. кретины
 201. кринолины
 202. (панто)крины
 203. кристадины
 204. кружковщины
 205. кручины
 206. кузины
 207. кумарины
 208. купчины
 209. куртины
 210. кусины
 211. кюрины
 212. лавины
 213. ламантины
 214. ландрины
 215. ланолины
 216. лбины
 217. ледерины
 218. лезгины
 219. лепнины
 220. лесины
 221. лецитины
 222. лещи́ны
 223. лигнины
 224. (бактерио, цито)лизины
 225. лимузины
 226. литвины
 227. личины
 228. ложбины
 229. лозины
 230. лосины
 231. лососины
 232. лощины
 233. лупулины
 234. лучины
 235. льдины
 236. люпины
 237. люстрины
 238. лядины
 239. магазины
 240. малины
 241. манганины
 242. мандарины
 243. мандолины
 244. маноцитины
 245. мараскины
 246. маргарины
 247. (гарде, суб, ультра)марины
 248. маслины
 249. мастеровщины
 250. мастихины
 251. матерщины
 252. махины
 253. мезонины
 254. меланины
 255. мертвечи́ны
 256. мессалины
 257. метиламины
 258. мешанины
 259. миелины
 260. (адер, контр, спер, теобро)мины
 261. миозины
 262. мозолины
 263. мокасины
 264. молескины
 265. молодчины
 266. морфины
 267. морщины
 268. мостины
 269. мужичины
 270. мужчины
 271. муслины
 272. муэдзины
 273. мякины
 274. намины
 275. наркотины
 276. нафталины
 277. начины
 278. нейрины
 279. нектарины
 280. нефелины
 281. нигрозины
 282. низины
 283. никелины
 284. никотины
 285. нитрагины
 286. новины
 287. обмины
 288. образины
 289. общины
 290. овины
 291. овчины
 292. окарины
 293. оливины
 294. осетины
 295. осетрины
 296. осины
 297. осьмины
 298. павлины
 299. паладины
 300. паланкины
 301. палантины
 302. паленины
 303. пальмитины
 304. панголины
 305. папаверины
 306. парафины
 307. парусины
 308. патины
 309. паутины
 310. (прото)пектины
 311. пелерины
 312. пенициллины
 313. пепсины
 314. пергамины
 315. перины
 316. перкарины
 317. пестрины
 318. пестрядины
 319. (хлор)пикрины
 320. пилокарпины
 321. пиперидины
 322. пиперины
 323. пиразины
 324. пиридины
 325. пиримидины
 326. пироксилины
 327. пирротины
 328. писанины
 329. питуитрины
 330. пластилины
 331. пластины
 332. плотины
 333. подины
 334. полтины
 335. помины
 336. поплины
 337. почины
 338. (перво)причины
 339. промины
 340. простолюдины
 341. (родо)псины
 342. птиалины
 343. пурины
 344. пурпурины
 345. путины
 346. пуффины
 347. пучины
 348. пушнины
 349. пятины
 350. раввины
 351. равелины
 352. равнины
 353. ратины
 354. рванины
 355. редины
 356. резерпины
 357. резины
 358. резистины
 359. релаксины
 360. ренины
 361. ретикулины
 362. ретины
 363. рибофлавины
 364. рицинины
 365. родамины
 366. (гете, нейт)родины
 367. розанилины
 368. розмарины
 369. рубины
 370. русины
 371. рутины
 372. рябины
 373. ряднины
 374. саккулины
 375. салипирины
 376. салолины
 377. самосины
 378. санидины
 379. сантолины
 380. сапонины
 381. сардины
 382. сатины
 383. сафранины
 384. сахарины
 385. свеженины
 386. светлины
 387. свинины
 388. седины
 389. секретины
 390. секстины
 391. сельсины
 392. семьянины
 393. серпантины
 394. серпентины
 395. силумины
 396. сильвины
 397. синьорины
 398. сиротины
 399. скарлатины
 400. скотины
 401. слабины
 402. слонины
 403. смотрины
 404. соланины
 405. солонины
 406. сомины
 407. сонатины
 408. сорочи́ны
 409. спины
 410. сплины
 411. спонгины
 412. средины
 413. станины
 414. старины
 415. старичины
 416. стволины
 417. стеарины
 418. стопины
 419. стремнины
 420. стрихнины
 421. строганины
 422. судьбины
 423. сульгины
 424. сульфидины
 425. супины
 426. сурдины
 427. сурчины
 428. сушенины
 429. талины
 430. тамбурины
 431. танины
 432. твины
 433. терпентины
 434. тесины
 435. теснины
 436. тетрациклины
 437. тины
 438. тиреоидины
 439. тирозины
 440. тироксины
 441. тканины
 442. тмины
 443. (анти, экзо, эндо, эрго)токсины
 444. толщины
 445. (сан)тонины
 446. травертины
 447. травины
 448. трамплины
 449. трикотины
 450. трипсины
 451. трихины
 452. тромбины
 453. тростины
 454. трясины
 455. туберкулины
 456. (газо, гидро, паро)турбины
 457. турмалины
 458. тычины
 459. удины
 460. узины
 461. ундины
 462. урины
 463. уробилины
 464. уротропины
 465. фенацетины
 466. фибрины
 467. фитины
 468. флоридины
 469. флорины
 470. фолликулины
 471. формалины
 472. фуксины
 473. халькозины
 474. хворостины
 475. химозины
 476. хинины
 477. (пирокате, плазмо)хины
 478. хитины
 479. хлорамины
 480. хлорины
 481. хмелины
 482. холерины
 483. холестерины
 484. холстины
 485. хомутины
 486. хребтины
 487. хренины
 488. хроматины
 489. целестины
 490. целины
 491. целлоидины
 492. цеппелины
 493. церезины
 494. цехины
 495. цеховщины
 496. цианины
 497. цитрины
 498. челядины
 499. чертовщины
 500. четвертины
 501. чи́ны
 502. чужбины
 503. чуприны
 504. шелчины
 505. шерстины
 506. ширины
 507. шмальтины
 508. штанины
 509. штурмовщины
 510. шубнины
 511. щедрины
 512. щелины
 513. щербины
 514. щетины
 515. эйхинины
 516. эластины
 517. электроками́ны
 518. эмульсины
 519. эозины
 520. эрготины
 521. эфедрины
 522. ямщины
прилагательное:
 1. бекасины
 2. бычины
 3. воробьины
 4. глухарины
 5. гоголины
 6. голубины
 7. гостины
 8. грачины
 9. гусины
 10. дрофины
 11. дупелины
 12. (дву)еди́ны
 13. журавлины
 14. зверины
 15. ильины
 16. карасины
 17. клопины
 18. кобелины
 19. козлины
 20. комарины
 21. крысины
 22. курины
 23. лебедины
 24. лисины
 25. лосины
 26. лошадины
 27. львины
 28. муравьины
 29. орлины
 30. осины
 31. ослины
 32. перепелины
 33. псины
 34. пчелины
 35. соболины
 36. совины
 37. соколины
 38. соловьины
 39. стрекозины
 40. стрепетины
 41. тетеревины
 42. тигрины
 43. тополины
 44. триедины
 45. утины
 46. шелковины
 47. шмелины
 48. ястреби́ны

-и́ней (-и́ний)

 1. и́ней — сущ.
 2. ястреби́ней — прил.
 3. голуби́ней — прил.
 4. льви́ней — прил.
 5. боги́ней — сущ.
 6. полубоги́ней — сущ.
 7. герцоги́ней — сущ.
 8. эрцгерцоги́ней — сущ.
 9. княги́ней — сущ.
 10. единей — прил.
 11. триеди́ней — прил.
 12. двуединей — прил.
 13. рази́ней — сущ.
 14. комариней — прил.
 15. глухари́ней — прил.
 16. тигри́ней — прил.
 17. звери́ней — прил.
 18. си́ней — сущ.
 19. си́ней — прил.
 20. бекаси́ней — прил.
 21. карасиней — прил.
 22. оси́ней — прил.
 23. светло-си́ней — прил.
 24. тёмно-си́ней — прил.
 25. гуси́ней — прил.
 26. гости́ней — прил.
 27. утиней — прил.
 28. графи́ней — сущ.
 29. хи́ней — сущ.
 30. шахи́ней — сущ.
 31. грачи́ней — прил.
 32. бычи́ней — прил.
 33. воробьи́ней — прил.
--
 1. формалинней — прил.
 2. гутали́нней — прил.
 3. бли́нней — прил.
 4. гли́нней — прил.
 5. цели́нней — прил.
 6. щели́нней — прил.
 7. трампли́нней — прил.
 8. были́нней — прил.
--
 1. роби́ний — сущ.
 2. ботви́ний — сущ.
 3. андроги́ний — сущ.
 4. ски́ний — сущ.
 5. ли́ний — сущ.
 6. алюми́ний — сущ.
 7. кольчугалюми́ний — сущ.
 8. ферроалюми́ний — сущ.
 9. дюралюми́ний — сущ.
 10. пи́ний — сущ.
 11. глоксиний — сущ.
 12. акти́ний — сущ.
 13. протакти́ний — сущ.
 14. фоти́ний — сущ.
 15. дельфи́ний — прил.
 16. благочи́ний — сущ.
 17. бесчи́ний — сущ. 1. доли́нней — прил.
 2. дрофиней — прил.
 3. клопи́ней — прил.
 4. крысиней — прил.
 5. куриней — прил.
 6. лебединей — прил.
 7. лисиней — прил.
 8. лосиней — прил.
 9. лошадиней — прил.
 10. малинней — прил.
 11. маслинней — прил.
 12. моноклинней — прил.
 13. муравьиней — прил.
 14. нафталинней — прил.
 15. псиней — прил.
 16. сови́ней — прил.
 17. соловьиней — прил.
 18. стрекозиней — прил.
 19. стрепетиней — прил.
 20. тетеревиней — прил.

-и́ный (-ы́ный)

 1. ястреби́ный
 2. голуби́ный
 3. тетереви́ный
 4. сови́ный
 5. льви́ный
 6. лошадиный
 7. единый
 8. лебединый
 9. триединый
 10. двуединый
 11. змеиный
 12. чижиный
 13. кабаржиный
 14. ужиный
 15. стрекозиный
 16. журавлиный
 17. кобелиный
 18. шмелиный
 19. перепели́ный
 20. дупели́ный
 21. пчелиный
 22. козлиный
 23. соболиный
 24. гоголиный
 25. соколи́ный
 26. тополиный
 27. орлиный
 28. ослиный
 29. клопи́ный
 30. комари́ный
 31. глухари́ный
 32. тигриный
 33. звериный
 34. кури́ный
 35. бекасиный
 36. караси́ный
 37. лисиный
 38. оси́ный
 39. лоси́ный
 40. пси́ный
 41. гуси́ный
 42. крыси́ный
 43. стрепети́ный
 44. гости́ный
 45. утиный
 46. дрофиный
 47. грачиный
 48. бычиный
 49. блошиный
 50. лягушиный
 51. мушиный
 52. петушиный
 53. мышиный
 54. воробьи́ный
 55. муравьиный
 56. соловьи́ный

-и́нный (-ы́нный)

 1. чужби́нный
 2. гемоглобинный
 3. турбинный
 4. газотурбинный
 5. паротурбинный
 6. гидротурбинный
 7. дубинный
 8. глубинный
 9. рубинный
 10. рябинный
 11. винный
 12. лавинный
 13. невинный
 14. сердцевинный
 15. клещевинный
 16. хрящевинный
 17. безви́нный
 18. овинный
 19. луговинный
 20. половинный
 21. трёхсполови́нный
 22. двухсполови́нный
 23. котловинный
 24. повинный
 25. неповинный
 26. ангинный
 27. серединный
 28. срединный
 29. гетеродинный
 30. гардинный
 31. пестрядинный
 32. свежинный
 33. дружинный
 34. пружинный
 35. магазинный
 36. кармазинный
 37. резинный
 38. низинный
 39. бензинный
 40. корзинный
 41. бузинный
 42. мякинный
 43. малинный
 44. формалинный
 45. гуталинный
 46. нафталинный
 47. блинный
 48. глинный
 49. длинный
 50. предлинный
 51. целинный
 52. долинный
 53. трамплинный
 54. маслинный
 55. былинный
 56. минный
 57. бальзаминный
 58. каминный
 59. витаминный
 60. противоминный
 61. оскоминный
 62. карминный
 63. жасминный
 64. тминный
 65. альбуминный
 66. станинный
 67. равнинный
 68. буженинный
 69. именинный
 70. квашенинный
 71. крашенинный
 72. стремнинный
 73. солонинный
 74. сантонинный
 75. котонинный
 76. наспинный
 77. мандаринный
 78. стеаринный
 79. аквамаринный
 80. старинный
 81. перинный
 82. эндокринный
 83. пантокринный
 84. осетринный
 85. витринный
 86. клавесинный
 87. древесинный
 88. лосинный
 89. лососинный
 90. парусинный
 91. апельсинный
 92. трясинный
 93. тинный
 94. желатинный
 95. платинный
 96. скарлатинный
 97. хребтинный
 98. щетинный
 99. хитинный
 100. серпантинный
 101. карантинный
 102. терпентинный
 103. никотинный
 104. плотинный
 105. гильотинный
 106. картинный
 107. куртинный
 108. пластинный
 109. крестинный
 110. истинный
 111. неистинный
 112. холстинный
 113. хворостинный
 114. паутинный
 115. путинный
 116. рутинный
 117. десятинный
 118. подесятинный
 119. руинный
 120. аффинный
 121. хинный
 122. балдахинный
 123. глицинный
 124. вакцинный
 125. чинный
 126. овчинный
 127. складчинный
 128. личинный
 129. причинный
 130. самопричинный
 131. беспричинный
 132. небеспричинный
 133. благочинный
 134. самочинный
 135. разночинный
 136. починный
 137. перочинный
 138. бесчинный
 139. ветчинный
 140. лучинный
 141. пучинный
 142. кручинный
 143. шинный
 144. машинный
 145. фашинный
 146. кувшинный
 147. аршинный
 148. семиаршинный
 149. полуаршинный
 150. трёхаршинный
 151. двухаршинный
 152. вершинный
 153. предвершинный
 154. безвершинный
 155. суховершинный
 156. двухвершинный
 157. круши́нный
 158. брюшинный
 159. общинный
 160. вощинный
 161. барщинный

-и́льный (-ы́льный)

 1. и́льный
 2. лаби́льный
 3. стаби́льный
 4. деби́льный
 5. тереби́льный
 6. льнотереби́льный
 7. оби́льный
 8. любвеоби́льный
 9. изоби́льный
 10. моби́льный
 11. локомоби́льный
 12. автомобильный
 13. дробильный
 14. угледроби́льный
 15. камнедробильный
 16. костедробильный
 17. зернодроби́льный
 18. дубильный
 19. зубильный
 20. давильный
 21. плавильный
 22. медеплавильный
 23. сталеплави́льный
 24. железоплави́льный
 25. стеклоплавильный
 26. металлоплави́льный
 27. чугуноплави́льный
 28. сереброплави́льный
 29. электроплави́льный
 30. прави́льный
 31. трави́льный
 32. водеви́льный
 33. циви́льный
 34. серви́льный
 35. моги́льный
 36. замоги́льный
 37. намоги́льный
 38. надмоги́льный
 39. кади́льный
 40. глади́льный
 41. цеди́льный
 42. гвозди́льный
 43. солоди́льный
 44. холоди́льный
 45. роди́льный
 46. броди́льный
 47. уди́льный
 48. луди́льный
 49. пряди́льный
 50. бумагопряди́льный
 51. шёлкопрядильный
 52. тонкопрядильный
 53. хлопкопрядильный
 54. льнопрядильный
 55. шерстопрядильный
 56. клеильный
 57. жильный
 58. многожи́льный
 59. сухожильный
 60. двужильный
 61. утюжильный
 62. кизильный
 63. морозильный
 64. кокильный
 65. калильный
 66. палильный
 67. скоблильный
 68. белильный
 69. золи́льный
 70. смолильный
 71. солильный
 72. сверлильный
 73. фамильный
 74. бесфамильный
 75. семимильный
 76. факсимильный
 77. томильный
 78. умильный
 79. ванильный
 80. гранильный
 81. кошенильный
 82. синильный
 83. карбонильный
 84. чернильный
 85. доильный
 86. электродоильный
 87. поильный
 88. кроильный
 89. пильный
 90. дровопильный
 91. стропильный
 92. подстропильный
 93. лесопильный
 94. парильный
 95. зубрильный
 96. эскадрильный
 97. мездрильный
 98. мерильный
 99. перильный
 100. стерильный
 101. самостерильный
 102. говорильный
 103. острильный
 104. бурильный
 105. электробурильный
 106. сильный
 107. гасильный
 108. красильный
 109. месильный
 110. тестомесильный
 111. смесильный
 112. всесильный
 113. карбоксильный
 114. слабосильный
 115. многосильный
 116. малосильный
 117. носильный
 118. равносильный
 119. неравносильный
 120. односильный
 121. посильный
 122. непосильный
 123. светосильный
 124. стосильный
 125. ворсильный
 126. бессильный
 127. усильный
 128. субтильный
 129. светильный
 130. щепетильный
 131. ацетильный
 132. фитильный
 133. тактильный
 134. жантильный
 135. меркантильный
 136. инфантильный
 137. вентильный
 138. пакотильный
 139. золотильный
 140. молотильный
 141. рептильный
 142. коптильный
 143. рыбокоптильный
 144. фертильный
 145. стильный
 146. настильный
 147. крестильный
 148. чистильный
 149. текстильный
 150. разностильный
 151. тростильный
 152. утильный
 153. крутильный
 154. штильный
 155. кипятильный
 156. ацидофи́льный
 157. гелиофильный
 158. термофильный
 159. гигрофильный
 160. гидрофильный
 161. профильный
 162. волочильный
 163. трубоволочильный
 164. мочильный
 165. точильный
 166. бучильный
 167. сучильный
 168. шильный
 169. рушильный
 170. сушильный
 171. тушильный
 172. лощильный
 173. лущильный
 174. плющильный
--
 1. ковыльный
 2. мыльный
 3. пыльный
 4. подкрыльный
 5. пересыльный
 6. посыльный
 7. ссыльный
 8. рассыльный
 9. тыльный
 10. костыльный
 11. бутыльный

-и́нам

 1. дурачи́нам — сущ.
 2. бычи́нам — сущ.
 3. причи́нам — сущ.
 4. бычи́нам — сущ.
нариц. сущ.:
 1. абази́нам
 2. абази́ном
 3. абиети́нам
 4. абиети́ном
 5. абрикоти́нам
 6. абрикоти́ном
 7. авантюри́нам
 8. авантюри́н ом
 9. агглютинин[ам, ом]
 10. адалин[ам, ом]
 11. адермином
 12. адреналин[ам, ом]
 13. азарин[ам, ом]
 14. азотобактерин[ам, ом]
 15. аквамарин[ам, ом]
 16. аконитин[ам, ом]
 17. акридин[ам, ом]
 18. акрихин[ам, ом]
 19. актин[ам, ом]
 20. алексин[ам, ом]
 21. ализарин[ам, ом]
 22. альбумин[ам, ом]
 23. альгин[ам, ом]
 24. альмандин[ам, ом]
 25. амидопирин[ам, ом]
 26. амин[ам, ом]
 27. амплидин[ам, ом]
 28. анабазин[ам, ом]
 29. анальгин[ам, ом]
 30. анатоксин[ам, ом]
 31. ангинам
 32. андезин[ам, ом]
 33. аневрин[ам, ом]
 34. анестезин[ам, ом]
 35. анзерин[ам, ом]
 36. (роз)анилин[ам, ом]
 37. антипирин[ам, ом]
 38. антифебрин[ам, ом]
 39. антифунгин[ам, ом]
 40. апельсин[ам, ом]
 41. апоконин[ам, ом]
 42. арбутин[ам, ом]
 43. аргинин[ам, ом]
 44. арлекин[ам, ом]
 45. армянином
 46. арталин[ам, ом]
 47. аспирин[ам, ом]
 48. астралин[ам, ом]
 49. атропин[ам, ом]
 50. ауксин[ам, ом]
 51. ахроматин[ам, ом]
 52. ацидофилин[ам, ом]
 53. балдахин[ам, ом]
 54. (прима-)балеринам
 55. бальзамин[ам, ом]
 56. барботин[ам, ом]
 57. баргузин[ам, ом]
 58. бенедиктин[ам, ом]
 59. (авиа)бензин[ам, ом]
 60. берлинам
 61. бирючинам
 62. блондином
 63. бобинам
 64. брамин[ам, ом]
 65. брединам
 66. бригантинам
 67. бриллиантин[ам, ом]
 68. бриолин[ам, ом]
 69. буженинам
 70. былинам
 71. быстринам
 72. бытовщинам
 73. бычинам
 74. вазелин[ам, ом]
 75. валокордин[ам, ом]
 76. (цитро)ванилин[ам, ом]
 77. ватин[ам, ом]
 78. величинам
 79. вельветин[ам, ом]
 80. ветчинам
 81. виксатин[ам, ом]
 82. викторинам
 83. (белко, боко, брюхо, волосо, вязо, горло, дере, домо, клейко, клеще, ключе, косо, котло, кресто, крюко, лит, лохо, луго, мешко, морд, мосто, моче, ноздре, остро, пинг, поло, пупо, рого, # санг, седло, сердце, сито, сороко, хряще, шелко)винам
 84. вискозин[ам, ом]
 85. висмутин[ам, ом]
 86. (про)витамин[ам, ом]
 87. вителлин[ам, ом]
 88. (фото)витринам
 89. вкусовщинам
 90. властелин[ам, ом]
 91. ворсинам
 92. вощинам
 93. габардин[ам, ом]
 94. газолин[ам, ом]
 95. гардемарином
 96. гардинам
 97. гелиотропин[ам, ом]
 98. георгин[ам, ом]
 99. гетеродином
 100. гибеллин[ам, ом]
 101. гидразин[ам, ом]
 102. гильотинам
 103. гирудин[ам, ом]
 104. глинам
 105. (нитро)глицерин[ам, ом]
 106. (гемо)глобин[ам, ом]
 107. глобулин[ам, ом]
 108. глубинам
 109. гминам
 110. годинам
 111. годовщинам
 112. голосинам
 113. гоматропин[ам, ом]
 114. горбинам
 115. господином
 116. (со)гражданином
 117. грамицидин[ам, ом]
 118. графин[ам, ом]
 119. гренадин[ам, ом]
 120. грудинам
 121. грузин[ам, ом]
 122. групповщинам
 123. гуанин[ам, ом]
 124. гуталин[ам, ом]
 125. гущинам
 126. дармовщинам
 127. даровщинам
 128. дворянином
 129. декстрин[ам, ом]
 130. дельфин[ам, ом]
 131. дентин[ам, ом]
 132. дермантин[ам, ом]
 133. дернинам
 134. десятинам
 135. детинам
 136. диамин[ам, ом]
 137. дивчинам
 138. (блон, прово, сайо, сере, холо)динам
 139. дионин[ам, ом]
 140. (само)дисциплинам
 141. диуретин[ам, ом]
 142. дифениламин[ам, ом]
 143. дичинам
 144. длинам
 145. дождинам
 146. доктринам
 147. долинам
 148. доминам
 149. дофин[ам, ом]
 150. древесинам
 151. (авто, броне, мото)дрезинам
 152. дробинам
 153. дубинам
 154. дурачинам
 155. жасмин[ам, ом]
 156. желатин[ам, ом]
 157. жердинам
 158. животинам
 159. зачин[ам, ом]
 160. зверинам
 161. зернинам
 162. [тирео, целло]идин[ам, ом]
 163. изатин[ам, ом]
 164. изафенин[ам, ом]
 165. изоклинам
 166. именинам
 167. имеретин[ам, ом]
 168. инвертин[ам, ом]
 169. инозин[ам, ом]
 170. инсулин[ам, ом]
 171. инулин[ам, ом]
 172. исполин[ам, ом]
 173. кабанинам
 174. кабинам
 175. каватинам
 176. кадаверин[ам, ом]
 177. казакин[ам, ом]
 178. казачинам
 179. каламин[ам, ом]
 180. (де)калин[ам, ом]
 181. (электро)камин[ам, ом]
 182. каолин[ам, ом]
 183. карабин[ам, ом]
 184. карамболинам
 185. карантин[ам, ом]
 186. кармазин[ам, ом]
 187. кармин[ам, ом]
 188. каротин[ам, ом]
 189. (кино)картинам
 190. квашенинам
 191. кератин[ам, ом]
 192. керосин[ам, ом]
 193. кирпичинам
 194. клавесин[ам, ом]
 195. клином
 196. кобальтин[ам, ом]
 197. коллоксилин[ам, ом]
 198. коломбинам
 199. конинам
 200. кончинам
 201. кордиамин[ам, ом]
 202. корзинам
 203. косинам
 204. котонин[ам, ом]
 205. кохинхинам
 206. кошенинам
 207. крашенинам
 208. (пан)креатин[ам, ом]
 209. креолин[ам, ом]
 210. крестинам
 211. кретин[ам, ом]
 212. (панто)кринам
 213. кринолин[ам, ом]
 214. (панто)крином
 215. кристадин[ам, ом]
 216. кружковщинам
 217. кручи́нам
 218. кузинам
 219. кумарин[ам, ом]
 220. купчинам
 221. куртинам
 222. кусинам
 223. кюрин[ам, ом]
 224. лавинам
 225. ламантин[ам, ом]
 226. ландрин[ам, ом]
 227. ланолин[ам, ом]
 228. лбинам
 229. ледерин[ам, ом]
 230. лезгин[ам, ом]
 231. лепнинам
 232. лесинам
 233. лецитин[ам, ом]
 234. лещинам
 235. лигнин[ам, ом]
 236. (бактерио, цито)лизин[ам, ом]
 237. лимузин[ам, ом]
 238. литвином
 239. личинам
 240. ложбинам
 241. лозинам
 242. лосинам
 243. лососинам
 244. лощинам
 245. лупулин[ам, ом]
 246. лучинам
 247. льдинам
 248. люпин[ам, ом]
 249. люстрин[ам, ом]
 250. лядинам
 251. магазин[ам, ом]
 252. малинам
 253. манганин[ам, ом]
 254. мандарин[ам, ом]
 255. мандолинам
 256. маноцитин[ам, ом]
 257. мараскин[ам, ом]
 258. маргарин[ам, ом]
 259. (гарде, суб, ультра)маринам
 260. маслинам
 261. мастеровщинам
 262. мастихин[ам, ом]
 263. матерщинам
 264. махинам
 265. мезонин[ам, ом]
 266. меланин[ам, ом]
 267. мертвечи́нам
 268. мессалинам
 269. метиламин[ам, ом]
 270. мешанинам
 271. мещанином
 272. миелин[ам, ом]
 273. (адер, контр, спер, теобро)минам
 274. миозин[ам, ом]
 275. мозолин[ам, ом]
 276. мокасин[ам, ом]
 277. молескин[ам, ом]
 278. молодчинам
 279. мордвином
 280. морфин[ам, ом]
 281. морщинам
 282. мостинам
 283. мужичинам
 284. мужчинам
 285. муслин[ам, ом]
 286. муэдзин[ам, ом]
 287. мякинам
 288. намин[ам, ом]
 289. наркотин[ам, ом]
 290. нафталин[ам, ом]
 291. начин[ам, ом]
 292. нейрин[ам, ом]
 293. нейтродином
 294. нектарин[ам, ом]
 295. нефелин[ам, ом]
 296. нигрозин[ам, ом]
 297. низинам
 298. никелин[ам, ом]
 299. никотин[ам, ом]
 300. нитрагин[ам, ом]
 301. новинам
 302. обмин[ам, ом]
 303. образинам
 304. общинам
 305. овин[ам, ом]
 306. овчинам
 307. окаринам
 308. оливин[ам, ом]
 309. осетин[ам, ом]
 310. осетринам
 311. осинам
 312. осьминам
 313. павлин[ам, ом]
 314. паладин[ам, ом]
 315. паланкин[ам, ом]
 316. палантин[ам, ом]
 317. паленинам
 318. пальмитин[ам, ом]
 319. панголин[ам, ом]
 320. папаверин[ам, ом]
 321. парафин[ам, ом]
 322. парусинам
 323. патинам
 324. паутинам
 325. (прото)пектин[ам, ом]
 326. пелеринам
 327. пенициллин[ам, ом]
 328. пепсин[ам, ом]
 329. пергамин[ам, ом]
 330. перинам
 331. перкаринам
 332. пестринам
 333. пестрядинам
 334. (хлор)пикрин[ам, ом]
 335. пилокарпин[ам, ом]
 336. пингвином
 337. пиперидин[ам, ом]
 338. пиперин[ам, ом]
 339. пиразин[ам, ом]
 340. пиридин[ам, ом]
 341. пиримидин[ам, ом]
 342. пирокатехином
 343. пироксилин[ам, ом]
 344. пирротин[ам, ом]
 345. писанинам
 346. питуитрин[ам, ом]
 347. плазмохином
 348. пластилин[ам, ом]
 349. пластинам
 350. плотинам
 351. подинам
 352. полтинам
 353. помин[ам, ом]
 354. поплин[ам, ом]
 355. почин[ам, ом]
 356. (перво)причинам
 357. промин[ам, ом]
 358. простолюдин[ам, ом]
 359. (родо)псинам
 360. птиалин[ам, ом]
 361. пурин[ам, ом]
 362. пурпурин[ам, ом]
 363. путинам
 364. пуффин[ам, ом]
 365. пучинам
 366. пушнинам
 367. пятинам
 368. раввин[ам, ом]
 369. равелин[ам, ом]
 370. равнинам
 371. ратин[ам, ом]
 372. рванинам
 373. рединам
 374. резерпин[ам, ом]
 375. резинам
 376. резистин[ам, ом]
 377. релаксин[ам, ом]
 378. ренин[ам, ом]
 379. ретикулин[ам, ом]
 380. ретинам
 381. рибофлавин[ам, ом]
 382. рицинин[ам, ом]
 383. родамин[ам, ом]
 384. (гете, нейт)родинам
 385. родопсином
 386. розмарин[ам, ом]
 387. рубин[ам, ом]
 388. русин[ам, ом]
 389. рутинам
 390. рябинам
 391. ряднинам
 392. сайодином
 393. саккулинам
 394. салипирин[ам, ом]
 395. салолин[ам, ом]
 396. самосин[ам, ом]
 397. сангвином
 398. саниди́нам
 399. саниди́ном
 400. сантолинам
 401. сантонином
 402. сапони́нам
 403. сапони́ном
 404. сарди́нам
 405. сати́нам
 406. сати́ном
 407. сафрани́нам
 408. сафрани́ном
 409. сахари́нам
 410. сахари́ном
 411. свежени́нам
 412. светлинам
 413. свининам
 414. сединам
 415. секрети́нам
 416. секрети́ном
 417. сексти́нам
 418. сельси́нам
 419. сельси́ном
 420. семьяни́нам
 421. семьяни́ном
 422. серпанти́нам
 423. серпанти́ном
 424. серпенти́нам
 425. серпенти́ном
 426. силуми́нам
 427. силуми́ном
 428. сильвинам
 429. сильвином
 430. синьоринам
 431. сиротинам
 432. скарлатинам
 433. скотинам
 434. слабинам
 435. славянином
 436. слонинам
 437. смотринам
 438. соланин[ам, ом]
 439. солонинам
 440. соми́нам
 441. сонати́нам
 442. сорочи́нам
 443. спермином
 444. спин[ам, ом]
 445. сплин[ам, ом]
 446. спонгин[ам, ом]
 447. срединам
 448. станинам
 449. старинам
 450. старичинам
 451. стволинам
 452. стеарин[ам, ом]
 453. стопин[ам, ом]
 454. стремнинам
 455. стрихнин[ам, ом]
 456. строганинам
 457. судьбинам
 458. сульгин[ам, ом]
 459. сульфидин[ам, ом]
 460. супин[ам, ом]
 461. сурдинам
 462. сурчинам
 463. сушенинам
 464. талинам
 465. тамбурин[ам, ом]
 466. танин[ам, ом]
 467. твин[ам, ом]
 468. теобромином
 469. терпентин[ам, ом]
 470. тесинам
 471. теснинам
 472. тетрациклин[ам, ом]
 473. тинам
 474. тирозин[ам, ом]
 475. тироксин[ам, ом]
 476. тканинам
 477. тмин[ам, ом]
 478. (анти, экзо, эндо, эрго)токсин[ам, ом]
 479. толщинам
 480. (сан)тонинам
 481. травертин[ам, ом]
 482. травинам
 483. трамплин[ам, ом]
 484. трикотин[ам, ом]
 485. трипсин[ам, ом]
 486. трихинам
 487. тромбин[ам, ом]
 488. тростинам
 489. трясинам
 490. туберкулин[ам, ом]
 491. (газо, гидро, паро)турбинам
 492. турмалин[ам, ом]
 493. тычинам
 494. удин[ам, ом]
 495. узинам
 496. ультрамарином
 497. ундинам
 498. уринам
 499. уробилин[ам, ом]
 500. уротропин[ам, ом]
 501. фенацетин[ам, ом]
 502. фибрин[ам, ом]
 503. фитин[ам, ом]
 504. флоридин[ам, ом]
 505. флорин[ам, ом]
 506. фолликулин[ам, ом]
 507. формалин[ам, ом]
 508. фуксин[ам, ом]
 509. халькозин[ам, ом]
 510. хворостинам
 511. химозин[ам, ом]
 512. (пирокате, плазмо)хинам
 513. хинин[ам, ом]
 514. хитин[ам, ом]
 515. хлорамин[ам, ом]
 516. хлорин[ам, ом]
 517. хмелинам
 518. холеринам
 519. холестерин[ам, ом]
 520. холстинам
 521. хомутинам
 522. хребтинам
 523. хренинам
 524. христианином
 525. хроматин[ам, ом]
 526. целестин[ам, ом]
 527. целинам
 528. цеппелин[ам, ом]
 529. церези́нам
 530. церези́ном
 531. цехи́нам
 532. цехи́ном
 533. цеховщинам
 534. циани́нам
 535. циани́ном
 536. цитри́нам
 537. цитри́ном
 538. челяди́нам
 539. челяди́ном
 540. чертовщи́нам
 541. четверти́нам
 542. чи́нам
 543. чи́ном
 544. чужанином
 545. чужбинам
 546. чупринам
 547. шелчинам
 548. шерстинам
 549. ширинам
 550. шмальти́нам
 551. шмальти́ном
 552. штани́нам
 553. штурмовщи́нам
 554. шубнинам
 555. щедринам
 556. щелинам
 557. щербинам
 558. щетинам
 559. эйхинин[ам, ом]
 560. эластин[ам, ом]
 561. эмульсин[ам, ом]
 562. эозин[ам, ом]
 563. эрготин[ам, ом]
 564. эфедри́нам
 565. эфедри́ном
 566. ямщи́нам
прилагательное:
 1. бекасином
 2. бычином
 3. воробьином
 4. глухарином
 5. гоголином
 6. голубином
 7. гостином
 8. грачином
 9. гусином
 10. дрофином
 11. дупелином
 12. (дву)едином
 13. журавлином
 14. зверином
 15. ильином
 16. карасином
 17. клопином
 18. кобелином
 19. козлином
 20. комарином
 21. крысином
 22. курином
 23. лебедином
 24. лисином
 25. лосином
 26. лошади́ном
 27. львином
 28. муравьином
 29. орлином
 30. осином
 31. ослином
 32. перепелином
 33. псином
 34. пчелином
 35. соболином
 36. совином
 37. соколином
 38. соловьином
 39. стрекозином
 40. стрепетином
 41. тетеревином
 42. тигрином
 43. тополином
 44. триедином
 45. утином
 46. шмелином
 47. ястребином


-и́нах

 1. мордвина́х
 2. деревина́х
 3. ключевина́х
 4. клещевина́х
 5. луговина́х
 6. вязовина́х
 7. клейковина́х
 8. белковина́х
 9. шелковина́х
 10. мешковина́х
 11. крюковина́х
 12. косовина́х
 13. боковина́х
 14. горловина́х
 15. домовина́х
 16. волосовина́х
 17. крестовина́х
 18. лоховина́х
 19. брюховина́х
 20. литвина́х
 21. (мосто, моче, ноздре, остро, пинг, поло, пупо, рого, санг, седло, сердце, сито, сороко, хряще)вина́х


нариц. сущ.:
 1. абази́нах
 2. абиетинах
 3. абрикотинах
 4. авантюринах
 5. агглютининах
 6. адалинах
 7. адреналинах
 8. азаринах
 9. азотобактеринах
 10. аквамаринах
 11. аконитинах
 12. акридинах
 13. актинах
 14. алексинах
 15. ализаринах
 16. альбуминах
 17. альгинах
 18. альмандинах
 19. амидопиринах
 20. аминах
 21. амплидинах
 22. анабазинах
 23. анальгинах
 24. анатоксинах
 25. ангинах
 26. андезинах
 27. аневринах
 28. анестезинах
 29. анзеринах
 30. (роз)анилинах
 31. антипиринах
 32. антифебринах
 33. антифунгинах
 34. апельсинах
 35. апоконинах
 36. арбутинах
 37. аргининах, арлекинах, арталинах, аспиринах
 38. астралинах, атропинах, ауксинах, ахроматинах
 39. ацидофилинах, (прима-)балеринах, бальзаминах, барботинах
 40. баргузинах
 41. бенедиктинах, (авиа)бензинах, берлинах, бирючинах
 42. бобинах
 43. браминах, брединах
 44. бригантинах
 45. бриллиантинах
 46. бриолинах
 47. буженинах
 48. былинах
 49. быстринах
 50. бытовщинах
 51. бычинах
 52. вазелинах
 53. валокординах
 54. (цитро)ванилинах
 55. ватинах
 56. величинах
 57. вельветинах
 58. ветчинах
 59. виксатинах, викторинах
 60. (белко, боко, брюхо, волосо, вязо, горло, дере, домо, клейко, клеще, ключе, косо, котло, кресто, крюко, лит, лохо, луго, мешко, морд, мосто, моче, ноздре, остро, пинг, поло, пупо, рого, санг, седло, сердце, сито, сороко, хряще, шелко)вина́х
 61. вискозинах
 62. висмутинах
 63. (про)витаминах
 64. вителлинах
 65. (фото)витринах
 66. вкусовщинах
 67. властелинах
 68. ворсинах
 69. вощинах
 70. габардинах
 71. газолинах
 72. гардинах
 73. гелиотропинах
 74. георгинах
 75. гибеллинах
 76. гидразинах
 77. гильотинах
 78. гирудинах
 79. глинах
 80. (нитро)глицеринах
 81. (гемо)глобинах
 82. глобулинах
 83. глубинах
 84. гминах
 85. годинах
 86. годовщинах
 87. голосинах
 88. гоматропинах
 89. горбинах, грамицидинах, графинах, гренадинах
 90. грудинах, грузинах, групповщинах
 91. гуанинах, гуталинах, гущинах, дармовщинах, даровщинах, декстринах
 92. дельфинах, дентинах, дермантинах, дернинах, десятинах, детинах, диаминах, дивчинах
 93. (блон, прово, сайо, сере, холо)динах, дионинах, (само)дисциплинах, диуретинах
 94. дифениламинах, дичинах, длинах, дождинах, доктринах, долинах, доминах, дофинах, древесинах
 95. (авто, броне, мото)дрезинах
 96. дробинах, дубинах, дурачинах, жасминах
 97. желатинах, жердинах, животинах, зачинах, зверинах, зернинах, [тирео, целло]идинах
 98. изатинах, изафенинах, изоклинах, именинах, имеретинах
 99. инвертинах, инозинах, инсулинах, инулинах, исполинах, кабанинах
 100. кабинах, каватинах
 101. кадаверинах, казакинах
 102. казачинах, каламинах, (де)калинах
 103. (электро)каминах
 104. каолинах, карабинах, карамболинах, карантинах
 105. кармазинах, карминах, каротинах, (кино)картинах, квашенинах
 106. кератинах, керосинах, кирпичинах, клавесинах, кобальтинах
 107. коллоксилинах, коломбинах
 108. конинах, кончинах, кордиаминах
 109. корзинах, косинах, котонинах
 110. кошенинах, крашенинах, (пан)креатинах
 111. креолинах, крестинах, кретинах
 112. (панто)кринах, кринолинах, кристадинах
 113. кружковщинах, кручинах, кузинах
 114. кумаринах, купчинах, куртинах, кусинах, кюринах
 115. лавинах, ламантинах, ландринах, ланолинах, лбинах, ледеринах, лезгинах
 116. лепнинах, лесинах, лецитинах
 117. лещинах, лигнинах
 118. (бактерио, цито)лизинах, лимузинах
 119. личинах, ложбинах, лозинах, лосинах, лососинах
 120. лощинах, лупулинах, лучинах, льдинах
 121. люпинах, люстринах, лядинах, магазинах, малинах, манганинах, мандаринах
 122. мандолинах, маноцитинах, мараскинах, маргаринах, (гарде, суб, ультра)маринах
 123. маслинах, мастеровщинах, матерщинах, мезонинах, меланинах, мессалинах
 124. метиламинах, мешанинах, миелинах, (адер, контр, спер, теобро)минах, миозинах, мозолинах
 125. мокасинах, молескинах, молодчинах, морфинах, морщинах
 126. мостинах, мужичинах, мужчинах, муслинах, муэдзинах, мякинах
 127. наминах, наркотинах, нафталинах, начинах
 128. нейринах, нектаринах
 129. нефелинах, нигрозинах, низинах, никелинах, никотинах, нитрагинах, новинах
 130. обминах, образинах, общинах, овинах, овчинах, окаринах, оливинах, осетинах
 131. осетринах, осинах, осьминах, павлинах
 132. паладинах, паланкинах, палантинах, паленинах, пальмитинах, панголинах
 133. папаверинах, парафинах, парусинах, патинах, паутинах, (прото)пектинах, пелеринах, пенициллинах, пепсинах, пергаминах, перинах, перкаринах, пестринах, пестрядинах, (хлор)пикринах
 134. пилокарпинах, пиперидинах, пиперинах, пиразинах, пиридинах, пиримидинах, пироксилинах, пирротинах, писанинах, питуитринах, пластилинах, пластинах
 135. плотинах, подинах, полтинах, поминах, поплинах, починах, (перво)причинах, проминах, простолюдинах, (родо)псинах, птиалинах, пуринах, пурпуринах, путинах, пуффинах, пучинах, пушнинах, пятинах, раввинах, равелинах, равнинах, ратинах, рванинах, рединах, резерпинах, резинах, резистинах, релаксинах, ренинах, ретикулинах
 136. ретинах, рибофлавинах, рицининах, родаминах, (гете, нейт)родинах
 137. розмаринах, рубинах, русинах, рутинах, рябинах, ряднинах, саккулинах, салипиринах, салолинах, самосинах, санидинах, сантолинах, сапонинах, сардинах, сатинах, сафранинах, сахаринах, свеженинах, светлинах, свининах, сединах, секретинах
 138. секстинах, сельсинах, семьянинах, серпантинах, серпентинах, силуминах, сильвинах, синьоринах, сиротинах, скарлатинах, скотинах, слабинах, слонинах, смотринах, соланинах, солонинах, соминах, сонатинах
 139. спинах, сплинах, спонгинах, срединах, станинах
 140. старинах, старичинах, стволинах, стеаринах
 141. стопинах, стремнинах, стрихнинах, строганинах, судьбинах, сульгинах, сульфидинах, супинах, сурдинах, сурчинах
 142. сушенинах, талинах, тамбуринах, танинах, твинах, терпентинах, тесинах, теснинах, тетрациклинах, тинах, тирозинах, тироксинах, тканинах, тминах, (анти, экзо, эндо, эрго)токсинах, толщинах, (сан)тонинах, травертинах, травинах, трамплинах, трикотинах, трипсинах, тромбинах, тростинах, трясинах, туберкулинах, (газо, гидро, паро)турбинах, турмалинах, тычинах, удинах, узинах, ундинах
 143. уринах, уробилинах, уротропинах, фенацетинах, фибринах, фитинах, флоридинах
 144. флоринах, фолликулинах, формалинах, фуксинах, халькозинах
 145. хворостинах, химозинах, хининах, хитинах
 146. хлораминах
 147. хлоринах, хмелинах, холеринах
 148. холестеринах
 149. холстинах
 150. хомутинах
 151. хребтинах
 152. хренинах
 153. хроматинах
 154. целестинах
 155. целинах
 156. цеппелинах
 157. церезинах
 158. цеховщинах
 159. цианинах
 160. цитринах
 161. челядинах
 162. чертовщинах, четвертинах
 163. (мертве, соро)чинах
 164. чужбинах
 165. чупринах
 166. шелчинах
 167. шерстинах
 168. ширинах
 169. шмальтинах
 170. штанинах
 171. штурмовщинах
 172. шубнинах
 173. щедринах, щелинах, щербинах, щетинах, эйхининах
 174. эластинах
 175. эмульсинах
 176. эозинах
 177. эрготинах
 178. эфедринах
 179. ямщинах

-и́нок (-ы́нок)

 1. и́нок
 2. украи́нок
 3. чаи́нок
 4. каби́нок
 5. ястреби́нок
 6. ложби́нок
 7. дроби́нок
 8. щерби́нок
 9. горби́нок
 10. дуби́нок
 11. куби́нок
 12. глуби́нок
 13. ряби́нкок
 14. трави́нок
 15. мордв́инок
 16. живи́нок
 17. полови́нок
 18. слови́нок
 19. нови́нок
 20. крови́нок
 21. борови́нок
 22. барви́нок
 23. перви́нок
 24. сви́нок
 25. подсви́нок
 26. поеди́нок
 27. обжи́нок
 28. ожи́нок
 29. сугли́нок
 30. пами́нок
 31. боти́нок
 32. карт́инок
 33. боти́нок
 34. полуботи́нок
 35. почи́нок
 36. ши́нок
--
 1. ры́нок

-и́нка (-ы́нка)

 1. украи́нка
 2. чаи́нка
 3. каби́нка
 4. ястреби́нка
 5. ложби́нка
 6. дроби́нка
 7. щерби́нка
 8. горби́нка
 9. дуби́нка
 10. куби́нка
 11. глуби́нка
 12. ряби́нка
 13. трав́инка
 14. мордв́инка
 15. живи́нка
 16. полови́нка
 17. слови́нка
 18. нови́нка
 19. крови́нка
 20. борови́нка
 21. перви́нка
 22. сви́нка
 23. туви́нка
 24. лезги́нка
 25. реди́нка
 26. середи́нка
 27. седи́нка
 28. дожди́нка
 29. блонди́нка
 30. кабарди́нка
 31. сарди́нка
 32. сурди́нка
 33. груди́нка
 34. льди́нка
 35. челяди́нка
 36. кофеи́нка
 37. обжи́нка
 38. свежи́нка
 39. снежи́нка
 40. пружи́нка
 41. абази́нка
 42. магази́нка
 43. слези́нка
 44. рези́нка
 45. прорези́нка
 46. лози́нка
 47. корзи́нка
 48. грузи́нка
 49. теки́нка
 50. кали́нка
 51. мали́нка
 52. гли́нка
 53. элли́нка
 54. доли́нка
 55. кисли́нка
 56. тухли́нка
 57. были́нка
 58. пыли́нка
 59. зами́нка
 60. нами́нка
 61. обми́нка
 62. разми́нка
 63. проми́нка
 64. зерни́нка
 65. семьяни́нка
 66. хво́инка
 67. запи́нка
 68. тропи́нка
 69. спи́нка
 70. черноспи́нка
 71. крупи́нка
 72. мандари́нка
 73. мари́нка
 74. стари́нка
 75. сахари́нка
 76. пелери́нка
 77. пери́нка
 78. бисери́нка
 79. вечери́нка
 80. шири́нка
 81. кри́нка
 82. икри́нка
 83. кори́нка
 84. сори́нка
 85. хитри́нка
 86. кюри́нка
 87. овси́нка
 88. оси́нка
 89. коси́нка
 90. волоси́нка
 91. роси́нка
 92. кероси́нка
 93. ворси́нка
 94. руси́нка
 95. имеретинка
 96. кретинка
 97. осетинка
 98. кахетинка
 99. щетинка
 100. желтинка
 101. аргентинка
 102. животинка
 103. скотинка
 104. сиротинка
 105. стотинка
 106. гильотинка
 107. картинка
 108. тартинка
 109. пластинка
 110. грампластинка
 111. фотопластинка
 112. палестинка
 113. холстинка
 114. остинка
 115. хворостинка
 116. тростинка
 117. шерстинка
 118. паутинка
 119. бедуинка
 120. финка
 121. кохинхинка
 122. струбцинка
 123. чинка
 124. начинка
 125. овчинка
 126. личинка
 127. шелчинка
 128. очинка
 129. починка
 130. арчинка
 131. перчинка
 132. горчинка
 133. песчинка
 134. ветчинка
 135. лучинка
 136. тычинка
 137. машинка
 138. кувшинка
 139. лжекувшинка
 140. смешинка
 141. вершинка
 142. пушинка
 143. камышинка
 144. дармовщинка
 145. даровщинка
 146. толщинка
 147. лощинка
 148. морщинка
--
 1. волы́нка
 2. румы́нка
 3. ры́нка
 4. кры́нка
 5. тры́нка
 6. косы́нка
 7. просты́нка


-и́нул (-ы́нул)

 1. дви́нул
 2. задви́нул
 3. надви́нул
 4. вдви́нул
 5. передви́нул
 6. придви́нул
 7. раздви́нул
 8. придви́нул
 9. подви́нул
 10. пододви́нул
 11. продви́нул
 12. содви́нул
 13. отодви́нул
 14. сдви́нул
 15. ги́нул
 16. сги́нул
 17. рази́нул
 18. ки́нул
 19. заки́нул
 20. наки́нул
 21. обки́нул
 22. вки́нул
 23. подки́нул
 24. переки́нул
 25. прики́нул
 26. доки́нул
 27. поки́нул
 28. прики́нул
 29. проки́нул
 30. запроки́нул
 31. опроки́нул
 32. переки́нул
 33. оки́нул
 34. опроки́нул
 35. раскину́л
 36. пораскину́л
 37. вски́нул
 38. отки́нул
 39. до, о, об, ки́нул
 40. ри́нул
 41. изри́нул
 42. низри́нул
 43. отри́нул
--
 1. вы́нул
 2. повы́нул
 3. отлы́нул
 4. хлы́нул
 5. нахлы́нул
 6. понахлы́нул
 7. прихлы́нул
 8. дохлы́нул
 9. схлы́нул
 10. отхлы́нул


глагол:
 1. вдвинул
 2. вки́нул
 3. вски́нул
 4. вы́нул
 5. ги́нул
 6. дви́нул
 7. доки́нул
 8. задви́нул
 9. заки́нул
 10. запроки́нул
 11. изри́нул
 12. ки́нул
 13. надви́нул
 14. наки́нул
 15. нахлы́нул
 16. низри́нул
 17. обки́нул
 18. оки́нул
 19. опроки́нул
 20. отки́нул
 21. отодви́нул
 22. отри́нул
 23. отхлы́нул
 24. подви́нул
 25. подки́нул
 26. передви́нул
 27. переки́нул
 28. подви́нул
 29. пододви́нул
 30. поки́нул
 31. пораскину́л
 32. преминул
 33. придви́нул
 34. прики́нул
 35. прихлы́нул
 36. продви́нул
 37. проки́нул
 38. раздви́нул
 39. разинул
 40. раскину́л
 41. ри́нул
 42. сги́нул
 43. сдви́нул
 44. ски́нул
 45. содви́нул
 46. стынул
 47. схлы́нул
 48. хлы́нул

-и́нут

 1. дви́нут
 2. задви́нут
 3. надви́нут
 4. передви́нут
 5. придви́нут
 6. раздви́нут
 7. подви́нут
 8. продви́нут
 9. отодви́нут
 10. сдви́нут
 11. ги́нут
 12. сги́нут
 13. рази́нут
 14. ки́нут
 15. заки́нут
 16. наки́нут
 17. подки́нут
 18. переки́нут
 19. прики́нут
 20. поки́нут
 21. прики́нут
 22. проки́нут
 23. запроки́нут
 24. переки́нут
 25. опроки́нут
 26. вски́нут
 27. отки́нут
 28. низри́нут
 29. отри́нут
--
 1. вы́нут
 2. повы́нут
 3. отлы́нут
 4. хлы́нут
 5. нахлы́нут
 6. понахлы́нут
 7. прихлы́нут
 8. дохлы́нут
 9. схлы́нут
 10. отхлы́нут
 11. сты́нут
 12. засты́нут
 13. насты́нут
 14. присты́нут
 15. осты́нут
 16. досты́нут
 17. посты́нут
 18. опосты́нут
 19. просты́нут

-ивна (-ивно)

нариц. сущ.
 1. гривна
прилаг.:
 1. абортивна
 2. абразивна
 3. абсолютивна
 4. агглютинативна
 5. агрессивна
 6. адаптивна
 7. адвентивна
 8. аддитивна
 9. административна
 10. адоптивна
 11. адъективна
 12. аккредитивна
 13. аккумулятивна
 14. активна
 15. альтернативна
 16. апперцептивна
 17. аппозитивна
 18. архивна
 19. ассимилятивна
 20. ассоциативна
 21. атрибутивна
 22. аффективна
 23. безынициативна
 24. бесперспективна
 25. богопротивна
 26. вегетативна
 27. водноспортивна
 28. водоливна
 29. водоотливна
 30. водосливна
 31. высокоактивна
 32. высокопродуктивна
 33. высокоэффективна
 34. генеративна
 35. герминативна
 36. дегенеративна
 37. дедуктивна
 38. декларативна
 39. декоративна
 40. демонстративна
 41. деноминативна
 42. депрессивна
 43. дескриптивна
 44. деструктивна
 45. детективна
 46. дефективна
 47. дефинитивна
 48. диапозитивна
 49. дивна
 50. дивно
 51. дивны
 52. дигрессивна
 53. дизъюнктивна
 54. директивна
 55. дискурсивна
 56. диссимилятивна
 57. дистрибутивна
 58. заливна
 59. иллюстративна
 60. императивна
 61. имперфективна
 62. имплозивна
 63. импульсивна
 64. инверсивна
 65. индуктивна
 66. инициативна
 67. инстинктивна
 68. инструктивна
 69. интенсивна
 70. интроспективна
 71. интуитивна
 72. инфинитивна
 73. информативна
 74. итеративна
 75. каузативна
 76. квалитативна
 77. квантитативна
 78. коллективна
 79. коммуникативна
 80. коммутативна
 81. компаративна
 82. компилятивна
 83. конвульсивна
 84. конноспортивна
 85. консервативна
 86. конспективна
 87. конспиративна
 88. конститутивна
 89. конструктивна
 90. консультативна
 91. конфедеративна
 92. конъюнктивна
 93. кооперативна
 94. корпоративна
 95. коррелятивна
 96. коэрцитивна
 97. крапивна
 98. кредитивна
 99. кумулятивна
 100. курсивна
 101. локомотивна
 102. малоактивна
 103. малопродуктивна
 104. малоэффективна
 105. массивна
 106. медитативна
 107. мелиоративна
 108. негативна
 109. необъективна
 110. непродуктивна
 111. неспортивна
 112. номинативна
 113. нормативна
 114. объективна
 115. оперативна
 116. отливна
 117. паллиативна
 118. пассивна
 119. перспективна
 120. перфективна
 121. плозивна
 122. позитивна
 123. портативна
 124. постпозитивна
 125. превентивна
 126. предикативна
 127. препозитивна
 128. препротивна
 129. приливна
 130. примитивна
 131. прогрессивна
 132. продуктивна
 133. проективна
 134. проливна
 135. противна
 136. радиоактивна
 137. реактивна
 138. реверсивна
 139. регенеративна
 140. регрессивна
 141. регулятивна
 142. резолютивна
 143. результативна
 144. реконструктивна
 145. рекреативна
 146. рекуперативна
 147. рекурсивна
 148. релятивна
 149. репрезентативна
 150. репрессивна
 151. репродуктивна
 152. ретроактивна
 153. ретроспективна
 154. реферативна
 155. рефлексивна
 156. рефлективна
 157. рецептивна
 158. рецессивна
 159. рецидивны
 160. речитативна
 161. сверхнормативна
 162. селективна
 163. сепаративна
 164. спекулятивна
 165. спортивна
 166. субстантивна
 167. субъективна
 168. супплетивна
 169. супротивна
 170. суспензивна
 171. транзитивна
 172. трансгрессивна
 173. турбореактивна
 174. ультимативна
 175. факультативна
 176. федеративна
 177. ферментативна
 178. фиктивна
 179. флективна
 180. фотоиллюстративна
 181. фрикативна
 182. экспансивна
 183. эксплозивна
 184. экспрессивна
 185. экстенсивна
 186. экстрактивна
 187. эксцитативна
 188. элективна
 189. эрозивна
 190. эффективна
 191. эффузивна
наречие:
 1. активно
 2. демонстративно
 3. интенсивно
 4. интуитивно
 5. объективно
 6. оперативно
 7. примитивно
 8. противно
 9. субъективно
служебная:
 1. противно

-ывна (-ывно)

прилаг.
 1. безотрывна
 2. безотрывны
 3. беспрерывна
 4. беспрерывны
 5. допризывна
 6. зазывна
 7. заунывна
 8. надрывна
 9. надрывны
 10. нарывна
 11. нарывны
 12. неизбывна
 13. неотрывна
 14. неотрывны
 15. непрерывна
 16. непрерывны
 17. неразрывна
 18. неразрывны
 19. призывна
 20. унывна

наречие:

 1. беспрерывно
 2. надрывно
 3. неотрывно
 4. непрерывно

-изни, -ызни

 1. жизни
 2. склизни
 3. дризни
 4. тризни (искусств. от «тризна»)
 5. отри́зни
 6. хизни (от слова «хизнуть» — мокнуть, киснуть; хилеть, болеть, дряхлеть, чахнуть, увядать, сохнуть; худеть; убывать, тратиться, издержаться, etc.)
--
 1. дербалы́зни
 2. бры́зни
 3. перебры́зни
 4. разбры́зни
 5. взбры́зни
 6. обры́зни
 7. отбры́зни
 8. гры́зни (от слова «грызня»)
 9. дры́зни
 10. укоризны

-итник

 1. би́тник
 2. жи́тник
 3. транзи́тник
 4. раки́тник
 5. ски́тник
 6. ли́тник
 7. терми́тник
 8. си́тник
 9. лафи́тник
 10. щи́тник
 11. защи́тник
 12. полузащи́тник
--
 1. мытник
 2. подкопытник
 3. скрытник
 4. однокорытник

-и́дно

нариц. сущ.:
 1. ехи́дна
прилагательное:
 1. альдегидна
 2. ангидридна
 3. (не)безобидна
 4. (не)благовидна
 5. бобовидна
 6. бокаловидна
 7. вееровидна
 8. венчиковидна
 9. гибридна
 10. гиеновидна
 11. гноевидна
 12. гороховидна
 13. гребневидна
 14. грибовидна
 15. грушевидна
 16. (не)дальновидна
 17. дельтовидна
 18. древовидна
 19. дуговидна
 20. енотовидна
 21. ехидна
 22. жабовидна
 23. (не)завидна
 24. зерновидна
 25. зигзаговидна
 26. злоехидна
 27. змеевидна
 28. зонтиковидна
 29. зубовидна
 30. игловидна
 31. [в, об]идна
 32. инвалидна
 33. карбидна
 34. кистевидна
 35. китовидна
 36. клешневидна
 37. клещевидна
 38. клиновидна
 39. клубневидна
 40. колосовидна
 41. кольцевидна
 42. конусовидна
 43. копьевидна
 44. коралловидна
 45. корковидна
 46. корневидна
 47. крестовидна
 48. кристалловидна
 49. кубовидна
 50. ладьевидна
 51. лентовидна
 52. лёссовидна
 53. (не)ликвидна
 54. листовидна
 55. лишаевидна
 56. [пепе, стре]ловидна
 57. лучевидна
 58. металловидна
 59. мечевидна
 60. миловидна
 61. миндалевидна
 62. моховидна
 63. мышевидна
 64. нитевидна
 65. [лимо, раз]новидна
 66. (само)очевидна
 67. пальмовидна
 68. пальцевидна
 69. панихидна
 70. перстневидна
 71. пирамидна
 72. плетевидна
 73. полиамидна
 74. порошковидна
 75. почковидна
 76. пуповидна
 77. пылевидна
 78. роговидна
 79. рожковидна
 80. ромбовидна
 81. саблевидна
 82. сердцевидна
 83. серповидна
 84. ситовидна
 85. сноповидна
 86. солидна
 87. сосковидна
 88. сосцевидна
 89. спиралевидна
 90. стекловидна
 91. стоповидна
 92. страховидна
 93. стрелковидна
 94. студневидна
 95. сульфамидна
 96. сульфидна
 97. сыровидна
 98. [ланце, со]товидна
 99. трапециевидна
 100. углевидна
 101. угревидна
 102. хвощевидна
 103. хлопьевидна
 104. чашевидна
 105. червовидна
 106. чехловидна
 107. чешуевидна
 108. шаровидна
 109. шелковидна
 110. шиловидна
 111. шишковидна
 112. щитовидна
 113. яйцевидна
наречие:
 1. ехидно
 2. завидно
 3. обидно
 4. очевидно
 5. солидно
служебная:
 1. видно
 2. завидно
 3. обидно
 4. очевидно

-и́тной (-и́тный)

 1. стеноби́тной
 2. алфави́тной
 3. эли́тной
 4. аппети́тной
 5. подзащи́тной
 6. беззащи́тной
 7. полезащи́тной
 8. пылезащи́тной
 9. огнезащи́тной
 10. солнцезащи́тной
 11. почвозащи́тной
 12. влагозащи́тной
 13. снегозащи́тной
 14. водозащи́тной
 15. теплозащи́тной
 16. волнозащи́тной
 17. ветрозащи́тной
 18. лесозащи́тной
 19. помехозащи́тной
--
 1. бабби́тный
 2. землеби́тный
 3. камнеби́тный
 4. стеноби́тный
 5. глиноби́тный
 6. шерстоби́тный
 7. бискви́тный
 8. алфави́тный
 9. визи́тный
 10. раки́тный
 11. эли́тный
 12. аксами́тный
 13. дифтери́тный
 14. метеори́тный
 15. коло]ри́тный
 16. фосфори́тный
 17. артри́тный
 18. си́тный
 19. аппети́тный
 20. неаппети́тный
нариц. сущ.:
 1. подзащи́тной
 2. си́тный
прилагательное:
 1. аксами́тный
 2. алфави́тный
 3. аппети́тный
 4. артри́тный
 5. бабби́тный
 6. беззащи́тной
 7. бискви́тный
 8. би́тный
 9. ветрозащи́тной
 10. визи́тный
 11. влагозащи́тной
 12. водозащи́тной
 13. волнозащи́тной
 14. волокитный
 15. (крупно, мало)габари́тный
 16. гамбитный
 17. геомагнитный
 18. глиноби́тный
 19. гранитный
 20. графитный
 21. дендритный
 22. диамагнитный
 23. динамитный
 24. дифтери́тный
 25. доломитный
 26. защи́тной
 27. (противо)зени́тный
 28. [депо, компо]зи́тный
 29. землеби́тный
 30. ипритный
 31. кожимитный
 32. камнеби́тный
 33. колори́тный
 34. кредитный
 35. лафитный
 36. лесозащи́тной
 37. (сверх)лими́тный
 38. [кровопро, моно, с, слово, электро]литный
 39. (анти, аэро, гиро, пара, ферро, электро)магнитный
 40. метеори́тный
 41. москитный
 42. неаппети́тный
 43. огнезащи́тной
 44. паразитный
 45. перлитный
 46. петитный
 47. плевритный
 48. полезащи́тной
 49. помехозащи́тной
 50. почвозащи́тной
 51. пылезащи́тной
 52. раки́тный
 53. сапрофитный
 54. си́тный
 55. снегозащи́тной
 56. солнцезащи́тной
 57. стеноби́тный
 58. сульфитный
 59. теплозащи́тной
 60. термитный
 61. транзитный
 62. фосфори́тный
 63. шерстоби́тный
 64. эли́тный

-и́мна

 1. взаи́мна — прил.
 2. ги́мна — сущ.
 3. гостеприи́мна — прил.
 4. негостеприи́мна — прил.
 5. странноприи́мна — прил.
 6. пантомимна — прил.
 7. анони́мна — прил.
 8. инти́мна — прил.
нариц. сущ.:
 1. ги́мна
прилагательное:
 1. анони́мна
 2. анони́мно
 3. анони́мны
 4. взаи́мна
 5. взаи́мны
 6. гостеприи́мна
 7. инти́мна
 8. негостеприи́мна
 9. пантомимна
 10. странноприи́мна
наречие:
 1. взаи́мно