Словарь рифм/Двухсложные рифмы/-ава (-ява)

Материал из Wikilivres.ru
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Словарь рифм/Двухсложные рифмы/-а́ва (-я́ва)
Составитель Д. Смирнов-Садовский
{{#invoke:Header|editionsList|}}

- а́ва (-я́ва)

(а также: -а́вы (-я́вы), -а́вoй (-я́вoй), -а́вый (-я́вый), -а́вок (-я́вок , а́вык), -а́вал (-а́вол, -а́вел, -а́вил), -а́ван (-а́вен), и т. д., -а́вить (-я́вить), -а́влю (-я́влю) и т. д.)

-а́ва (-я́ва)

 1. заба́ва
 2. ва́ва
 3. крова́ва
 4. ага́ва
 5. Акутага́ва
 6. уда́ва
 7. зуда́ва
 8. моложа́ва
 9. ржа́ва
 10. держа́ва
 11. стрека́ва
 12. лука́ва
 13. ла́ва
 14. шала́ва
 15. обла́ва
 16. туфола́ва
 17. сла́ва
 18. Сла́ва
 19. була́ва
 20. кана́ва
 21. па́ва
 22. купа́ва
 23. дубра́ва
 24. ора́ва
 25. перепра́ва
 26. припра́ва
 27. опра́ва
 28. попра́ва
 29. спра́ва
 30. распра́ва
 31. упра́ва
 32. притра́ва
 33. отра́ва
 34. потра́ва
 35. растра́ва
 36. бура́ва
 37. мура́ва — полива, глазурь, стекловатая оболочка на гончарной посуде, на изразцах, из глета и оловяного пепла (В. Даль)
 38. Са́вва
 39. краса́ва
 40. гнуса́ва
 41. окта́ва
 42. окта́ва
 43. ота́ва
 44. корта́ва
 45. подста́ва
 46. приста́ва
 47. уста́ва
 48. Отта́ва
 49. курча́ва
 50. худоща́ва
 51. прыща́ва
--
 1. Ява
 2. раззя́ва
 3. холя́ва
 4. селя́ва
 5. костля́ва
 6. поня́ва
 7. шня́ва
 8. кудря́ва
 9. кучеря́ва
 10. коря́ва
 11. дыря́ва

-а́вы (-я́вы)

 1. заба́вы
 2. ва́вы
 3. крова́вы
 4. ага́вы
 5. Акутага́вы
 6. уда́вы
 7. зуда́вы
 8. моложа́вы
 9. ржа́вы
 10. держа́вы
 11. стрека́вы
 12. лука́вы
 13. ла́вы
 14. шала́вы
 15. обла́вы
 16. туфола́вы
 17. сла́вы
 18. Сла́вы
 19. була́вы
 20. кана́вы
 21. па́вы
 22. купа́вы
 23. дубра́вы
 24. ора́вы
 25. перепра́вы
 26. припра́вы
 27. опра́вы
 28. попра́вы
 29. спра́вы
 30. распра́вы
 31. упра́вы
 32. тра́вы
 33. притра́вы
 34. отра́вы
 35. потра́вы
 36. растра́вы
 37. бура́вы
 38. мура́вы
 39. Са́ввы
 40. краса́вы
 41. гнуса́вы
 42. окта́вы
 43. окта́вы
 44. ота́вы
 45. корта́вы
 46. подста́вы
 47. приста́вы
 48. уста́ваы
 49. Отта́вы
 50. курча́вы
 51. худоща́вы
 52. прыща́вы
--
 1. Я́вы
 2. раззя́вы
 3. холя́вы
 4. селя́вы
 5. костля́вы
 6. поня́вы
 7. шня́вы
 8. кудря́вы
 9. кучеря́вы
 10. коря́вы
 11. дыря́вы

-а́вoй (-я́вoй)

 1. пла́вай — гл.
 2. запла́вай — гл.
 3. напла́вай — гл.
 4. попла́вай — гл.
 5. пропла́вай — гл.
 6. спла́вай — гл.
 7. испла́вай — гл.
 8. отпла́вай — гл.
--
 1. заба́вой — сущ.
 2. крова́вoй — прил.
 3. ага́вой — сущ.
 4. лега́вoй — сущ.
 5. лега́вой — прил.
 6. плюга́вой — прил.
 7. моложа́вой — прил.
 8. ржа́вой — прил.
 9. держа́вой — сущ.
 10. лука́вой — прил.
 11. ла́вой — сущ.
 12. шала́вой — сущ.
 13. трегла́вой — прил.
 14. безгла́вой — прил.
 15. семигла́вой — прил.
 16. шестигла́вой — прил.
 17. пятигла́вой — прил.
 18. многогла́вой — прил.
 19. одногла́вой — прил.
 20. златогла́вой — прил.
 21. золотогла́вой — прил.
 22. стогла́вой — прил.
 23. двугла́вой — прил.
 24. трёхгла́вой — прил.
 25. четырёхгла́вой
 26. кана́вой — сущ.
 27. купа́вой — сущ.
 28. бра́вой — прил.
 29. дубра́вой — сущ.
 30. здра́вой — прил.
 31. пра́вой — прил.
 32. ультрапра́вой
 33. непра́вой — прил.
 34. гнуса́вой — прил.
 35. карта́вой — прил.
 36. заста́вой — сущ.
 37. велича́вой — прил.
 38. курча́вой — прил.
 39. шерша́вой — прил.
 40. слаща́вой — прил.
 41. худоща́вой — прил.
 42. сухоща́вой — прил.
 43. прыща́вой — прил.
--
 1. мозгля́вой — прил.
 2. смугля́вой — прил.
 3. шепеля́вой — прил.
 4. пискля́вой — прил.
 5. вертля́вой — прил.
 6. костля́вой — прил.
 7. вихля́вой — прил.
 8. пухля́вой — прил.
 9. трухля́вой — прил.
 10. черня́вой — прил.
 11. гуня́вой — прил.
 12. слюня́вой — прил.
 13. кудря́вой — прил.
 14. корявой — прил.
 15. дырявой — прил.
нариц. сущ.:
 1. ага́вой
 2. держа́вой
 3. дубра́вой
 4. заба́вой
 5. заста́вой
 6. кана́вой
 7. купа́вой
 8. ла́вой
 9. лега́вой
 10. обла́вой
 11. окта́вой
 12. опра́вой
 13. ора́вой
 14. ота́вой
 15. отра́вой
 16. па́вой
 17. переправой
 18. погранзаставой
 19. подставой
 20. потравой
 21. приправой
 22. притравой
 23. протравой
 24. расправой
 25. растравой
 26. славой
 27. справой
 28. управой
 29. шалавой
прилагательное:
 1. безгла́вой
 2. бравой
 3. величавый
 4. вертлявый
 5. вихлявый
 6. гнусавой
 7. гунявый
 8. двуглавой
 9. дырявый
 10. здравой
 11. златогла́вой
 12. золотогла́вой
 13. картавой
 14. корявый
 15. костлявый
 16. кровавой
 17. кудрявый
 18. курчавый
 19. кучерявый
 20. лега́вой
 21. лукавой
 22. многогла́вой
 23. мозглявый
 24. моложавой
 25. непра́вой
 26. одногла́вой
 27. писклявый
 28. плюгавой
 29. пра́вой
 30. прыщавый
 31. пухлявый
 32. пятиглавой
 33. ржавой
 34. семиглавой
 35. слащавый
 36. слюнявый
 37. смуглявый
 38. стогла́вой
 39. сухощавый
 40. треглавой
 41. трёхглавой
 42. трухлявый
 43. ультрапра́вой
 44. худощавый
 45. чернявый
 46. четырёхглавой
 47. шалавой
 48. шепелявый
 49. шершавой
 50. шестиглавой
глагол:
 1. запла́вай
 2. испла́вай
 3. напла́вай
 4. отпла́вай
 5. пла́вай
 6. попла́вай
 7. пропла́вай
 8. спла́вай

-а́вый (-я́вый)

 1. крова́вый — прил.
 2. лега́вый — сущ.
 3. лега́вый — прил.
 4. плюга́вый — прил.
 5. моложа́вый — прил.
 6. ржавый — прил.
 7. лука́вый — сущ.
 8. лука́вый — прил.
 9. шалавый — прил.
 10. трегла́вый — прил.
 11. безглавый — прил.
 12. семигла́вый — прил.
 13. шестиглавый — прил.
 14. пятигла́вый — прил.
 15. многоглавый — прил.
 16. одноглавый — прил.
 17. златоглавый — прил.
 18. золотоглавый — прил.
 19. стоглавый — прил.
 20. двугла́вый — прил.
 21. трёхглавый — прил.
 22. четырёхглавый — прил.
 23. бра́вый — прил.
 24. здра́вый — прил.
 25. пра́вый — сущ.
 26. пра́вый — прил.
 27. ультрапра́вый — сущ.
 28. ультрапра́вый — прил.
 29. неправый — прил.
 30. гнусавый — прил.
 31. картавый — прил.
 32. величавый — прил.
 33. курчавый — прил.
 34. шершавый — прил.
 35. слащавый — прил.
 36. худощавый — прил.
 37. сухощавый — прил.
 38. прыща́вый — прил.
--
 1. мозгля́вый
 2. смугля́вый
 3. шепеля́вый
 4. пискля́вый
 5. вертля́вый
 6. костля́вый
 7. вихля́вый
 8. пухля́вый
 9. трухлявый
 10. чернявый
 11. гунявый
 12. слюнявый
 13. кудря́вый
 14. корявый
 15. дырявый
нариц. сущ.:
 1. лега́вый
 2. лука́вый
 3. пра́вый
 4. ультрапра́вый
прилагательное:
 1. безгла́вый
 2. бра́вый
 3. гнусавый
 4. двуглавый
 5. здравый
 6. златоглавый
 7. золотоглавый
 8. картавый
 9. кровавый
 10. легавый
 11. лукавый
 12. многоглавый
 13. моложавый
 14. непра́вый
 15. одноглавый
 16. плюгавый
 17. пра́вый
 18. пятиглавый
 19. ржавый
 20. семиглавый
 21. стоглавый
 22. ультрапра́вый
 23. треглавый
 24. трёхглавый
 25. четырёхглавый
 26. шалавый
 27. шершавый
 28. шестиглавый

-а́дства (-а́тства)

нариц. сущ.
 1. аббатства
 2. адвокатства
 3. акробатства
 4. аристократства
 5. бл#дства
 6. богатства
 7. братства
 8. верхогля́дства
 9. запанибратства
 10. злорадства
 11. казнокрадства
 12. конокрадства
 13. меценатства
 14. панибра́тства
 15. пиратства
 16. прелатства
 17. распрокля́тства
 18. ренегатства
 19. ретроградства
 20. реформатства
 21. рукоприкладства
 22. святотатства
 23. скотокрадства
 24. собратства
 25. солдатства
 26. тунея́дства
 27. фатства

-а́дство (-а́тство)

 1. рукоприкладство
 2. ретроградство
 3. казнокрадство
 4. конокрадство
 5. скотокра́дство
 6. злорадство
 7. тунеядство
 8. верхоглядство
 9. аббатство
 10. акробатство
 11. ренегатство
 12. богатство
 13. солдатство
 14. униатство
 15. адвокатство
 16. прелатство
 17. реформатство
 18. меценатство
 19. бра́тство
 20. панибратство
 21. запанибратство
 22. собратство
 23. пиратство
 24. аристократство
 25. святотатство
 26. фа́тство
 27. распрокля́тство

-а́рства (-а́рство)

-а́рства

 1. ба́рства
 2. кова́рства
 3. бонда́рства
 4. госуда́рства
 5. кобза́рства
 6. дика́рства
 7. бунта́рства

-а́рство

 1. ба́рство
 2. кова́рство
 3. бонда́рство
 4. госуда́рство
 5. кобза́рств
 6. дика́рство
 7. бунта́рство
нариц. сущ.:
 1. ба́рства
 2. бонда́рства
 3. бунта́рства
 4. госуда́рства
 5. дика́рства
 6. кобза́рства
 7. кова́рства
 8. комисса́рства
 9. корса́рства
 10. лека́рства
 11. мыта́рства
 12. секрета́рства
 13. ца́рства
 14. шинка́рства
 15. штука́рства

-а́льва

(см. также -а́льфа)
 1. ма́льва
 2. sа́lva (лат. «спаси»)

-а́вка (-я́вка)

 1. да́вка
 2. ла́вка
 3. гла́вка
 4. автола́вка
 5. була́вка
 6. пра́вка
 7. попра́вка
 8. тра́вка
 9. ста́вка
 10. ша́вка
 11. Ка́фка


- -
 1. я́вка
 2. зая́вка
 3. козя́вка
 4. проя́вка

-а́вок (-я́вок , а́вык)

 1. ла́вок
 2. гла́вок
 3. автола́вок
 4. була́вок
 5. тра́вок
 6. ста́вок
- -
 1. я́вок
- -
 1. на́вык

-а́вал (-а́вол, -а́вел, -а́вил)

-а́вал

 1. пла́вал — гл.
 2. запла́вал — гл.
 3. напла́вал — гл.
 4. попла́вал — гл.
 5. пропла́вал — гл.
 6. спла́вал — гл.
 7. испла́вал — гл.
 8. отпла́вал — гл.

-а́вол

 1. диа́вол — сущ.
 2. дья́вол — сущ.

-а́вел (-а́вол)

 1. Па́вел — имя
 2. шерша́вел — гл.
 3. зашерша́вел — гл.

-а́вил (-а́вол)

 1. заба́вил — гл.
 2. наба́вил — гл.
 3. позаба́вил — гл.
 4. доба́вил — гл.
 5. надба́вил — гл.
 6. подба́вил — гл.
 7. разба́вил — гл.
 8. изба́вил — гл.
 9. приба́вил — гл.
 10. доба́вил — гл.
 11. сба́вил — гл.
 12. отба́вил — гл.
 13. уба́вил — гл.
 14. поуба́вил — гл.
 15. приуба́вил — гл.
 16. крова́вил — гл.
 17. крова́вил — гл.
 18. окрова́вил — гл.
 19. искрова́вил — гл.
 20. куржа́вел — гл.
 21. закуржа́вел — гл.
 22. лука́вил — гл.
 23. слукави́л — гл.
 24. обезгла́вил — гл.
 25. возгла́вил — гл.
 26. пла́вил — гл.
 27. напла́вил — гл.
 28. впла́вил — гл.
 29. перепла́вил — гл.
 30. опла́вил — гл.
 31. пропла́вил — гл.
 32. спла́вил — гл.
 33. спла́вил — гл.
 34. сла́вил — гл.
 35. осла́вил — гл.
 36. просла́вил — гл.
 37. бессла́вил — гл.
 38. обессла́вил — гл.
 39. мура́вил — гл.
 40. замура́вил — гл.
 41. перемура́вил — гл.
 42. помура́вил — гл.
 43. пра́вил — сущ.
 44. пра́вил — гл.
 45. запра́вил — гл.
 46. напра́вил — гл.
 47. подпра́вил — гл.
 48. перепра́вил — гл.
 49. припра́вил — гл.
 50. впра́вил — гл.
 51. опра́вил — гл.
 52. попра́вил — гл.
 53. спра́вил — гл.
 54. испра́вил — гл.
 55. отпра́вил — гл.
 56. упра́вил — гл.
 57. бура́вил — гл.
 58. набура́вил — гл.
 59. пробура́вил — гл.
 60. гнуса́вил — гл.
 61. загнуса́вил — гл.
 62. прогнуса́вил — гл.
 63. карта́вил — гл.
 64. закарта́вил — гл.
 65. ста́вил — гл.
 66. заста́вил — гл.
 67. вста́вил — гл.
 68. надста́вил — гл.
 69. доста́вил — гл.
 70. восста́вил — гл.
 71. расста́вил — гл.
 72. заста́вил — гл.
 73. наста́вил — гл.
 74. понаста́вил — гл.
 75. обста́вил — гл.
 76. вста́вил — гл.
 77. надста́вил — гл.
 78. предста́вил — гл.
 79. подста́вил — гл.
 80. переста́вил — гл.
 81. приста́вил — гл.
 82. оста́вил — гл.
 83. предоста́вил — гл.
 84. проста́вил — гл.
 85. отста́вил — гл.
 86. уста́вил — гл.
нариц. сущ.:
 1. пра́вил
глагол:
 1. бессла́вил
 2. бура́вил
 3. впла́вил
 4. впра́вил
 5. вста́вил
 6. восста́вил
 7. доба́вил
 8. доста́вил
 9. возгла́вил
 10. гнуса́вил
 11. заба́вил
 12. загнуса́вил
 13. закарта́вил
 14. закуржа́вел
 15. замура́вил
 16. запра́вил
 17. заста́вил
 18. зашерша́вел
 19. изба́вил
 20. искровавил
 21. испра́вил
 22. карта́вил
 23. крова́вел
 24. крова́вил
 25. куржа́вел
 26. лука́вил
 27. мура́вил
 28. наба́вил
 29. набура́вил
 30. надба́вил
 31. надста́вил
 32. напла́вил
 33. напра́вил
 34. наста́вил
 35. обезгла́вил
 36. обессла́вил
 37. обста́вил
 38. озагла́вил
 39. окрова́вил
 40. опла́вил
 41. опра́вил
 42. оста́вил
 43. отба́вил
 44. отпра́вил
 45. отста́вил
 46. перемура́вил
 47. перепла́вил
 48. перепра́вил
 49. пла́вил
 50. подба́вил
 51. подпра́вил
 52. позаба́вил
 53. поздра́вил
 54. помура́вил
 55. понаста́вил
 56. попра́вил
 57. (со)поста́вил
 58. поуба́вил
 59. пра́вил
 60. предоста́вил
 61. предста́вил
 62. (по)приба́вил
 63. припра́вил
 64. приуба́вил
 65. приста́вил
 66. пробура́вил
 67. прогнуса́вил
 68. пропла́вил
 69. пропра́вил
 70. проста́вил
 71. противопоста́вил
 72. разба́вил
 73. распла́вил
 74. расста́вил
 75. (по)распра́вил
 76. (за, про)ржа́вил
 77. (по)сбавил
 78. (вос, о, про, рас)сла́вил
 79. слукави́л
 80. (пере)соста́вил
 81. спла́вил
 82. спра́вил
 83. ста́вил
 84. уба́вил
 85. уста́вил
 86. шерша́вел
 87. шершавил

Примеры:

«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
(Евгений Онегин)

-а́ван (-а́вен), и т. д.

 1. са́ван
 2. заба́вен
 3. сла́вен
 4. осла́вен
 5. ра́вен
- -
 1. я́вен
- -
 1. га́вань
 2. ста́вень

-а́во

 1. здра́во
 2. пра́во
 3. гнуса́во
 4. карта́во
--
 1. кучеря́во
 2. коря́во
 3. дыря́во

-я́вор

 1. я́вор

-а́вес

 1. за́вес
 2. кла́вес

-а́вку (-я́вку)

 1. ла́вку
 2. гла́вку
 3. автола́вку
 4. була́вку
 5. тра́вку
 6. ста́вку
- -
 1. я́вку

Примеры:

Как прячут иногда сухую травку,
Перо, записку, ленту иль булавку...
(Сашка)

-а́вель

 1. А́вель
 2. ша́вель*
 3. ща́вель*

-а́вит (-я́вит)

 1. заба́вит
 2. позаба́вит
 3. наба́вит
 4. надба́вит
 5. подба́вит
 6. разба́вит
 7. изба́вит
 8. доба́вит
 9. сба́вит
 10. посба́вит
 11. отба́вит
 12. обезгла́вит
 13. бессла́вит
 14. обессла́вит
 15. шерша́вит
--
 1. заба́вят
 2. позаба́вят
 3. наба́вят
 4. надба́вят
 5. подба́вят
 6. разба́вят
 7. изба́вят
 8. доба́вят
 9. сба́вят
 10. посба́вят
 11. отба́вят
 12. обезгла́вят
 13. бессла́вят
 14. обессла́вят
 15. шерша́вят
глагол:
 1. бессла́вит
 2. бессла́вят
 3. бура́вит
 4. бура́вят
 5. вда́вит
 6. вда́вят
 7. возгла́вит
 8. возгла́вят
 9. гнуса́вит
 10. гнуса́вят
 11. да́вит
 12. да́вят
 13. доба́вит
 14. доба́вят
 15. заба́вит
 16. заба́вят
 17. загнуса́вит
 18. загнуса́вят
 19. зада́вит
 20. зада́вят
 21. закарта́вит
 22. закарта́вят
 23. изба́вит
 24. изба́вят
 25. искрова́вит
 26. искрова́вят
 27. карта́вит
 28. карта́вят
 29. крова́вит
 30. крова́вят
 31. (с)лука́вит
 32. (с)лука́вят
 33. (за, пере, по)мура́вит
 34. (за, пере, по)мура́вят
 35. надба́вит
 36. надба́вят
 37. наба́вит
 38. наба́вят
 39. набура́вит
 40. набура́вят
 41. нада́вит
 42. нада́вят
 43. (по)наста́вит
 44. (по)наста́в[ят
 45. обезгла́вит
 46. обезгла́вят
 47. обессла́вит
 48. обессла́вят
 49. озагла́вит
 50. озагла́вят
 51. окрова́вит
 52. окрова́вят
 53. (пред)оста́вит
 54. (пред)оста́вят
 55. отба́вит
 56. отба́вят
 57. отда́вит
 58. отда́вят
 59. переда́вит
 60. переда́вят
 61. (в, на, о, пере, про, рас, с)пла́вит
 62. (в, на, о, пере, про, рас, с)пла́вят
 63. пода́вит
 64. пода́вят
 65. подба́вит
 66. подба́вят
 67. подда́вит
 68. подда́вят
 69. позаба́вит
 70. позаба́вят
 71. поздра́вит
 72. поздра́вят
 73. посба́вит
 74. посба́вят
 75. (со)поста́вит
 76. (со)поста́вят
 77. (в, за, ис, на, о, от, пере, по, под, при, с)пра́вит
 78. (в, за, ис, на, о, от, пере, по, под, при, с)пра́вят
 79. (по)приба́вит
 80. (по)приба́вят
 81. (прида́вит
 82. прида́вят
 83. пробура́вит
 84. пробура́вят
 85. прогнуса́вит
 86. прогнуса́вят
 87. прода́вит
 88. прода́вят
 89. противопоста́вит
 90. противопоста́вят
 91. разба́вит
 92. разба́вят
 93. разбура́вит
 94. разбура́вят
 95. разда́вит
 96. разда́вят
 97. (по)распра́вит
 98. (по)распра́вят
 99. (за, про)ржа́вит
 100. (за, про)ржа́вят
 101. сба́вит
 102. сба́вят
 103. сда́вит
 104. сда́вят
 105. (вос, о, про, рас)сла́вит
 106. (вос, о, про, рас)сла́вят
 107. (пере)соста́вит
 108. (пере)соста́вят
 109. (в, вос, до, за, над, об, от, пере, под, пред, при, про, рас, у)ста́вит
 110. (в, вос, до, за, над, об, от, пере, под, пред, при, про, рас, у)ста́вят
 111. (в, за, на, о, пере, по, под, при, про, рас, с)тра́вит
 112. (в, за, на, о, пере, по, под, при, про, рас, с)тра́вят
 113. (по, при)уба́вит
 114. (по, при)уба́вят
 115. уда́вит
 116. уда́вят
 117. шерша́вит
 118. шерша́вят

-а́вить (-я́вить)

-ба́вить

 1. заба́вить
 2. позаба́вить
 3. наба́вить
 4. позаба́вить
 5. надба́вить
 6. подба́вить
 7. разба́вить
 8. изба́вить
 9. приба́вить
 10. поприба́вить
 11. доба́вить
 12. сба́вить
 13. посба́вить
 14. отба́вить
 15. уба́вить
 16. приуба́вить
 17. поуба́вить

-ва́вить

 1. крова́вить
 2. окрова́вить
 3. искрова́вить

-жа́вить

 1. ржавить
 2. заржавить
 3. проржавить

-ка́вить

 1. лука́вить
 2. слука́вить

-ла́вить

 1. озагла́вить
 2. обезгла́вить
 3. возгла́вить
 4. пла́вить
 5. опла́вить
 6. пропла́вить
 7. спла́вить
 8. распла́вить
 9. сла́вить
 10. осла́вить
 11. просла́вить
 12. рассла́вить
 13. бессла́вить
 14. обессла́вить
 15. воссла́вить

-ра́вить

 1. поздра́вить
 2. пра́вить
 3. запра́вить
 4. напра́вить
 5. впра́вить
 6. подпра́вить
 7. перепра́вить
 8. припра́вить
 9. впра́вить
 10. опра́вить
 11. попра́вить
 12. спра́вить
 13. распра́вить
 14. пораспра́вить
 15. испра́вить
 16. отпра́вить
 17. бура́вить
 18. набура́вить
 19. разбура́вить
 20. пробура́вить
 21. мура́вить
 22. замура́вить
 23. перемура́вить
 24. помура́вить

-са́вить

 1. гнуса́вить
 2. загнуса́вить
 3. прогнуса́вить

-та́вить

 1. карта́вить
 2. закарта́вить
 3. ста́вить
 4. заста́вить
 5. наста́вить
 6. понаста́вить
 7. обста́вить
 8. вста́вить
 9. надста́вить
 10. предса́вить
 11. подста́вить
 12. переста́вить
 13. приста́вить
 14. оста́вить
 15. доста́вить
 16. предоста́вить
 17. поста́вить
 18. противопоста́вить
 19. сопоста́вить
 20. проста́вить
 21. соста́вить
 22. пересоста́вить
 23. расста́вить
 24. восста́вить
 25. отста́вить
 26. уста́вить

-я́вить

 1. раззя́вить
 2. шепелявить
 3. зашепеля́вить
 4. прошепелявить
 5. трухлявить
 6. иструхлявить
 7. слюнявить
 8. заслюнявить
 9. наслюнявить
 10. обслюнявить
 11. послюня́вить
 12. исслюнявить
 13. дырявить
 14. издырявить
 15. продыря́вить

-а́влю (-я́влю)

 1. заба́влю
 2. наба́влю
 3. позаба́влю
 4. надба́влю
 5. подба́влю
 6. приба́влю
 7. доба́влю
 8. сба́влю
 9. уба́влю
 10. поуба́влю
 11. крова́влю
 12. лука́влю
 13. обезгла́влю
 14. возгла́влю
 15. пла́влю
 16. спла́влю
 17. сла́влю
 18. осла́влю
 19. просла́влю
 20. воссла́влю
 21. пра́влю
 22. запра́влю
 23. напра́влю
 24. припра́влю
 25. впра́влю
 26. опра́влю
 27. спра́влю
 28. отпра́влю
 29. упра́влю
 30. тра́влю — сущ.
 31. бура́влю
 32. гнуса́влю
 33. корта́влю
 34. ста́влю
 35. заста́влю
 36. наста́влю
 37. обста́влю
 38. вста́влю
 39. предста́влю
 40. подста́влю
 41. переста́влю
 42. приста́влю
 43. оста́влю
 44. поста́влю
 45. проста́влю
 46. уста́влю