Словарь рифм/Односложные рифмы/-ун (-юн)

Материал из Wikilivres.ru
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Словарь рифм/Односложные рифмы/-у́н (-ю́н)
Составитель Д. Смирнов-Садовский

-у́м (-ю́м)

-у́н

-ау́н
 1. плау́н — сущ. — травянистое споровое лесное растение
-бу́н
 1. табу́н — сущ.
 2. трибу́н — сущ.
 3. горбу́н — сущ.
 4. зыбу́н — сущ.
-ву́н
 1. каву́н — сущ.
 2. плаву́н — сущ.
 3. певу́н — сущ.
 4. реву́н — сущ.
 5. резву́н — сущ.
 6. тиву́н — сущ.
 7. плоу́н — сущ.
 8. плыву́н — сущ.
-гу́н
 1. гу́нн — сущ.
 2. лагу́н
 3. драгу́н — сущ.
 4. бегу́н — сущ.
 5. брезгу́н
 6. визгу́н — сущ.
 7. брызгу́н
 8. дрызгу́н
 9. стригу́н
 10. лгу́н — сущ.
 11. дергу́н
 12. моргу́н
 13. чугу́н — сущ.
 14. прыгу́н — сущ.
 15. попрыгу́н — сущ.
-ду́н
 1. паду́н — сущ.
 2. беду́н — сущ.
 3. еду́н — сущ.
 4. веду́н — сущ.
 5. Мао-Цзе-ду́н
 6. колду́н — сущ.
 7. боду́н — сущ.
 8. доду́н — сущ.
 9. ходу́н — сущ.
 10. бляду́н — — сущ. (неценз.)
-еу́н
 1. пеу́н
-зу́н
 1. глазу́н
 2. лизу́н
 3. капризу́н
 4. ползу́н
 5. бузу́н
 6. грызу́н
-иу́н
 1. тиу́н
-ку́н
 1. ку́н
 2. баку́н
 3. скаку́н
 4. плаку́н
 5. опеку́н
 6. соопеку́н
 7. клику́н
 8. крику́н
 9. щелку́н
 10. толку́н
 11. гарку́н
 12. харку́н
 13. шарку́н
 14. ширку́н
 15. ворку́н
 16. сморку́н
 17. фырку́н
 18. таску́н
 19. потаску́н
 20. треску́н
 21. писку́н
 22. полоску́н
 23. рыску́н
 24. пачку́н
 25. брыку́н
-лу́н
 1. лу́н
 2. валу́н
 3. галу́н
 4. салу́н — сущ.
 5. шалу́н
 6. колу́н
 7. каплу́н
 8. тулу́н
 9. тайму́н
 10. кану́н
-пу́н
 1. царапу́н
 2. храпу́н
 3. сапу́н
 4. хапу́н
 5. цапу́н
 6. слепу́н
 7. зипу́н
 8. скриу́н
 9. хрипу́н
 10. типу́н
 11. шипу́н
 12. копу́н
 13. сопу́н
 14. гарпу́н
 15. скрыпу́н
 16. стряпу́н
-ру́н
 1. ру́н
 2. пару́н
 3. вру́н
 4. игру́н
 5. жру́н
 6. ору́н
 7. говору́н
 8. чупру́н
 9. буру́н
 10. вихру́н
-су́н
 1. ласу́н
 2. пису́н
 3. максу́н
 4. муксу́н
 5. сосу́н
 6. форсу́н
 7. лысу́н
 8. плясу́н
 9. трясу́н
-ту́н
 1. ту́н
 2. покату́н
 3. шату́н
 4. щебету́н
 5. лету́н
 6. лерету́н
 7. клокту́н
 8. болту́н
 9. колту́н
 10. гоготу́н
 11. стрекоту́н
 12. воркоту́н
 13. колоту́н
 14. бормоту́н
 15. копоту́н
 16. лопоту́н
 17. хлопоту́н
 18. кропоту́н
 19. колоту́н
 20. хохоту́н
 21. Непту́н
 22. шепту́н
 23. топту́н
 24. верту́н
 25. хвасту́н
 26. пласту́н
 27. песту́н
 28. висту́н
 29. свисту́н
 30. толсту́н
 31. кряхту́н
-фу́н
 1. тайфу́н
-ху́н
 1. смеху́н
 2. бреху́н
 3. перху́н
-чу́н
 1. карачу́н
 2. драчу́н
 3. молчу́н
 4. ворчу́н
-щу́н
 1. шушу́н
 2. вещу́н
-ю́н
 1. ю́н
 2. дю́н
 3. горю́н
 4. шноракалутюн — арм. «спасибо»
 5. дашнакцутю́н — (арм. Հայ Հեղափոխական Դաշնակցութիւն — «Армянское революционное содружество») - арм. политическая партия
 6. тютю́н
 7. вью́н
 8. галью́н
 9. баю́н
 10. гамаю́н
Примеры:
Ярма не знает резвый здесь табун,
И кровожадный тешится летун...
(1831-го июня 11 дня)

-у́нь (-ю́нь)

-у́нь

 1. лунь — сущ.
 2. клу́нь — сущ.
 3. шампу́нь — сущ.
 4. гарпу́нь — гл.
 5. загарпу́нь — гл.
 6. стру́нь — гл.
 7. пристру́нь — гл.
 8. состру́нь — гл.
 9. су́нь — гл.
 10. засу́нь — гл.
 11. насу́нь — гл.
 12. всу́нь — гл.
 13. подсу́нь — гл.
 14. пересу́нь — гл.
 15. просу́нь — гл.
 16. ссу́нь — гл.
 17. лату́нь — сущ.

-ю́нь

 1. ию́нь— сущ.


нариц. сущ.:
 1. клунь
 2. лату́нь
 3. лу́нь
 4. ню́нь
 5. пунь
 6. шампу́нь
глагол:
 1. всу́нь
 2. доплю́нь
 3. гарпу́нь
 4. (в, об, с)ду́нь
 5. загарпу́нь
 6. засу́нь
 7. наклюнь
 8. наплюнь
 9. насу́нь
 10. нюнь
 11. отплюнь
 12. переплюнь
 13. пересу́нь
 14. плюнь
 15. подсу́нь
 16. пристру́нь
 17. проклюнь
 18. просу́нь
 19. склюнь
 20. состру́нь
 21. сплюнь
 22. ссу́нь
 23. стабунь
 24. стру́нь
 25. су́нь


-une, -oon
 1. boon
 2. baboon
 3. tribune
 4. coon
 5. tycoon
 6. Scone
 7. goon
 8. June
 9. Lune
 10. loon
 11. moon
 12. noon
 13. poon — дерево в Азии
 14. spoon
 15. rune
 16. croon
 17. prune
 18. soon
 19. bassoon — фагот
 20. Sassoon
 21. shoon
 22. toon
 23. cartoon
 24. swoon
 25. dune
 26. :tune
 27. Neptune