Словарь рифм/Двухсложные рифмы/-уча (-юча)

Материал из Wikilivres.ru
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Словарь рифм/Двухсложные рифмы/-у́ча (-ю́ча)
Составитель Д. Смирнов-Садовский

-у́ча (-ю́ча)

(а также: -у́чай, -у́чей, -ю́чей, -у́чий, -ю́чий, -у́чье, -ю́чье, -у́чить, -ю́чить, -у́чья, -ю́чья, и т. д.)

-у́ча

 1. кау́ча
 2. бу́ча
 3. зыбу́ча
 4. озву́ча
 5. жгу́ча
 6. жгу́ча
 7. могу́ча
 8. ку́ча
 9. наску́ча
 10. труску́ча
 11. приску́ча
 12. му́ча
 13. изму́ча
 14. кру́ча
 15. ту́ча
 16. мяу́ча
 17. каню́ча
 18. злю́ча
 19. колю́ча
 20. скрю́ча
 21. горю́ча
 22. навью́ча

-у́чай

 1. слу́чай
 2. му́чай
 3. изму́чай

-у́чей

 1. кау́чей
 2. бу́чей
 3. жгу́чей
 4. ку́чей
 5. му́чай
 6. немину́чей
 7. кру́чей
 8. ту́чей
-ю́чей
 1. злю́чей
 2. колю́чей
 3. горю́чей
-у́чий (-ю́чий)
 1. пау́чий
 2. зыбу́чий
 3. плаву́чий
 4. певу́чий
 5. созву́чий
 6. ревучий
 7. живу́чий
 8. сиву́чий
 9. плыву́чий
 10. бегу́чий
 11. жгу́чий
 12. могучий
 13. прыгу́чий
 14. тягу́чий
 15. паду́чий
 16. везу́чий
 17. невезу́чий
 18. ползу́чий
 19. плаку́чий
 20. теку́чий
 21. сверхтеку́чий
 22. толку́чий
 23. дрему́чий
 24. треску́чий
 25. гремучий
 26. дрему́чий
 27. внучий
 28. правнучий
 29. немину́чий
 30. цапучий
 31. кипучий
 32. липучий
 33. скрипу́чий
 34. хрипучий
 35. шипу́чий
 36. сыпу́чий
 37. су́чий
 38. барсу́чий
 39. трясу́чий
 40. лету́чий
 41. паху́чий
 42. щу́чий
--
 1. злю́чий
 2. колю́чий
 3. линю́чий
 4. воню́чий
 5. бирючий
 6. крю́чий
 7. горю́чий

-у́чем (-у́чим)

 1. пау́чем — -чим
 2. зыбу́чем — -чим
 3. плаву́чем — -чим
 4. певу́чем — -чим
 5. живу́чем — -чим
 6. жгу́чем — -чим
 7. прыгу́чем — -чим
 8. паду́чем — -чим
 9. везу́чем — -чим
 10. невезу́чем — -чим
 11. ползу́чем — -чим
 12. теку́чем — -чим
 13. треску́чем — -чим
 14. дрему́чем — -чим
 15. немину́чем — -чим
 16. скрипу́чем — -чим
 17. шипу́чем — -чим
 18. сыпу́чем — -чим
 19. су́чьем — -чьим
 20. барсу́чьем — -чим — -чьим
 21. лету́чем — -чим
 22. паху́чем — -чим
 23. щу́чем — -чим, -чьим


учим

нариц. сущ.:

 1. бу́чам
 2. кру́чам
 3. ку́чам
 4. ону́чам
 5. паду́чим
 6. толку́чем
 7. толку́чим
 8. ту́чам

прилагательное:

 1. бегу́чем
 2. везу́чем
 3. грему́чем
 4. дрему́чем
 5. жгу́чем
 6. живучем
 7. зыбучем
 8. кипучем
 9. летучем
 10. липучем
 11. могучем
 12. невезучем
 13. неминучем
 14. падучем
 15. пахучем
 16. певучем
 17. плавучем
 18. плакучем
 19. плывучем
 20. ползучем
 21. приставучем
 22. прыгучем
 23. ревучем
 24. сверхтекучем
 25. скрипучем
 26. сыпучем
 27. текучем
 28. толкучем
 29. трескучем
 30. трясучем
 31. тягучем
 32. хрипучем
 33. цапучем
 34. шатучем
 35. шипучем

глагол:

 1. бучим
 2. взбучим
 3. вспучим
 4. всучим
 5. домучим
 6. дополучим
 7. жучим
 8. забучим
 9. замундштучим
 10. замучим
 11. заполучим
 12. засучим
 13. измучим
 14. изучим
 15. мундштучим
 16. мучим
 17. набучим
 18. нажучим
 19. намучим
 20. напучим
 21. наскучим
 22. насучим
 23. нахлобучим
 24. недополучим
 25. обеззвучим
 26. облагозвучим
 27. обучим
 28. озвучим
 29. окучим
 30. отбучим
 31. отжучим
 32. отмучим
 33. отсучим
 34. отучим
 35. отчубучим
 36. перемучим
 37. переобучим
 38. перепоручим
 39. пересучим
 40. подсучим
 41. подучим
 42. пожучим
 43. получим
 44. помучим
 45. поручим
 46. препоручим
 47. прижучим
 48. прискучим
 49. присучим
 50. промучим
 51. пучим
 52. размундштучим
 53. размучим
 54. разучим
 55. распучим
 56. рассучим
 57. скучим
 58. ссучим
 59. сучим
 60. улетучим
 61. умучим
 62. учим

причастие:

 1. бучим
 2. жучим
 3. мундштучим
 4. мучим
 5. пучим

-у́чен (-у́чин)

-у́чен

 1. зау́чен — прил.
 2. нау́чен — прил.
 3. лженау́чен — прил.
 4. ненау́чен — прил.
 5. квазинау́чен — прил.
 6. антинау́чен — прил.
 7. псевдонау́чен — прил.
 8. естественнонау́чен — прил.
 9. зву́чен — прил.
 10. беззвучен — прил.
 11. сладкзвучен — прил.
 12. благозву́чен — прил.
 13. неблагозву́чен — прил.
 14. громозвучен — прил.
 15. однозвучен — прил.
 16. полнозвучен — прил.
 17. созву́чен — прил.
 18. отзву́чен — прил.
 19. поду́чен — прич.
 20. разу́чен — прич.
 21. изу́чен — прич.
 22. ку́чен — прил.
 23. доку́чен — прил.
 24. благополу́чен — прил.
 25. неблагополу́чен — прил.
 26. му́чен — прил.
 27. му́чен — гл.
 28. заму́чен — гл.
 29. наму́чен — гл.
 30. перему́чен — гл.
 31. разму́чен — гл.
 32. изму́чен — гл.
 33. изму́чен — прил.
 34. дому́чен — гл.
 35. пому́чен — гл.
 36. прому́чен — гл.
 37. отму́чен — гл.
 38. уму́чен — гл.
 39. баламу́чен — прич.
 40. забаламу́чен — прич.
 41. набаламу́чен — прич.
 42. взбаламу́чен — прич.
 43. двуру́чен — прил.
 44. оту́чен — прич.
 45. шту́чен — прил.
 46. пошту́чен — прил.
 47. дрючен — прич.
 48. вздрючен — прич.
 49. крючен — прич.
 50. скрючен — прич.

-у́чин

 1. излу́чин — сущ.
 2. уклю́чин — сущ.
нариц. сущ.:
 1. излу́чин
 2. щу́чин
 3. рекрутчин
 4. уклю́чин
 5. урю́чин
 6. закорю́чин
 7. рекру́тчин
прилагательное:
 1. антинау́чен
 2. беззву́чен
 3. благозву́чен
 4. благополу́чен
 5. брючен
 6. бурдючен
 7. двуру́чен
 8. бурундучен
 9. вьючен
 10. громозву́чен
 11. двуручен
 12. доку́чен
 13. естественнонау́чен
 14. зау́чен
 15. (одно, от, полно, сладко, со)зву́чен
 16. злополучен
 17. изму́чен
 18. каблучен
 19. квазинау́чен
 20. курдючен
 21. ку́чен
 22. лженау́чен
 23. малоизу́чен
 24. мундштучен
 25. му́чен
 26. нау́чен
 27. неблагозву́чен
 28. неблагополу́чен
 29. ненау́чен
 30. неразлучен
 31. однозву́чен
 32. одноручен
 33. отзву́чен
 34. [без, не]отлучен
 35. полнозву́чен
 36. пошту́чен
 37. псевдонау́чен
 38. рундучен
 39. [на, по, под]ручен
 40. саморучен
 41. своеручен
 42. (пре)скучен
 43. сладкову́чен
 44. собственноручен
 45. созву́чен
 46. (не)сподручен
 47. сунду́чен
 48. сургучен
 49. сюртучен
 50. трезвучен
 51. тузлучен
 52. ту́чен
 53. урючен
 54. четырёхручен
 55. чубучен
 56. шту́чен


глагол:
 1. нау́чен
 2. дому́чен
 3. заму́чен
 4. изму́чен
 5. му́чен
 6. наму́чен
 7. отму́чен
 8. перему́чен
 9. пому́чен
 10. прому́чен
 11. разму́чен
 12. уму́чен


причастие:
 1. баламу́чен
 2. (вз, за, на, от)бучен
 3. взбаламу́чен
 4. вздрючен
 5. (за, на, пере, раз)вью́чен
 6. (не)дополучен
 7. дрючен
 8. (на, от, по, при)жучен
 9. забаламу́чен
 10. изучен
 11. (в, до, за, ис, на, о, об, от, пере, по, под, при, про, рас, с, у)кручен
 12. [о, про, с]кучен
 13. крючен
 14. (за, раз)мундштучен
 15. [вз, от, про]мучен
 16. набаламу́чен
 17. нахлобучен
 18. обеззвучен
 19. облагозвучен
 20. (пере)обучен
 21. озвучен
 22. оту́чен
 23. отчубучен
 24. поду́чен
 25. (за)получен
 26. (пере, пре)поручен
 27. (вс, на, рас)пучен
 28. разу́чен
 29. (на)ртучен
 30. скрючен
 31. [на, об, от, про]стучан
 32. (в, за, на, от, пере, под, при, рас, с)сучен
 33. улетучен
 34. [до, за, на, пере, при, про]у́чен

-у́чить (-ю́чить)

 1. бу́чить
 2. забучить
 3. набучить
 4. взбу́чить
 1. взбучить
 2. нахлобучить
 3. отбучить
 4. отчубучить
 5. обеззвучить
 6. озвучить
 7. облагозвучить
 8. подучить
 9. переучить
 10. жучить
 11. нажучить
 12. вжу́чить
 13. наску́чить
 14. оку́чить
 15. пу́чить
 16. прижучить
 17. пожучить
 18. отжучить
 19. разучить
 20. изучить
 21. приучить
 22. окучить
 23. скучить
 24. наскучить
 25. прискучить
 26. мучить
 27. замучить
 28. намучить
 29. перемучить
 30. размучить
 31. измучить
 32. домучить
 33. помучить
 34. промучить
 35. отмучить
 36. умучить
 37. пучить
 38. напучить
 39. распучить
 40. вспучить
 41. сучить
 42. засучить
 43. насучить
 44. всучить
 45. подсучить
 46. пересучить
 47. присучить
 48. ссучить
 49. рассучить
 50. отсучить
 51. высучить
 52. улетучить
 53. отучить
 54. мундштучить
 55. замундштучить
 56. размундштучить
 57. щу́чить
 58. прищу́чить
 59. мяу́чить
--
 1. каню́чить
 2. заканючить
 3. поканючить
 4. выканючить
 5. дрю́чить
 6. вздрючить
 7. крючить
 8. скрючить
 9. вьючить
 10. завьючить
 11. навьючить
 12. перевью́чить
 13. развьючить
 14. развью́чить

-у́чишь (-ю́чишь)

 1. заучишь
 2. научишь
 3. обучишь
 4. переобучишь
 5. полу́чишь
 6. приручишь
 7. поручишь
 8. отучишь
 9. мундштучитшь
 10. замундштучишь
 11. размундштучишь
 12. щу́читшь
 13. прищу́чишь
--
 1. каню́чишь
 2. заканючишь
 3. поканючишь
 4. выканючишь
 5. дрючишь
 6. вздрючишь
 7. крючишь
 8. скрючишь
 9. вьючишь
 10. завьючишь
 11. навьючишь
 12. перевьючишь
 13. развьючишь
 14. развью́чишь

-у́чья

 1. пау́чья
 2. созву́чья
 3. излу́чья
 4. су́чья
 5. барсу́чья
 6. щу́чья

-ю́чья

 1. злю́чья
 2. уклю́чья
 3. крю́чья

Примеры

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
(Бесы)