Словарь рифм/Двухсложные рифмы/-ута (-юта)

Материал из Wikilivres.ru
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Словарь рифм/Двухсложные рифмы/-у́та (-ю́та)
Составитель Д. Смирнов-Садовский

-у́та (-ю́та)

(а также: -у́ста, -у́сто,- у́то, -ю́то, -у́тай, -у́тый, -ю́тый, -у́ты, -ю́ты, -у́ток, -у́тор, и т. д.)

-у́та (-ю́та)

 1. Кальку́тта
 2. обу́та
 3. гу́та
 4. заку́та — хлев или чулан
 5. цику́та
 6. ду́та
 7. плу́та
 8. сму́та
 9. шибану́та
 10. гну́та
 11. разогну́та
 12. мину́та
 13. ру́та
 14. Бру́та
 15. чиру́та
 16. покру́та
 17. скру́та
 18. укру́та
 19. ту́та (н)
 20. ту́та (ж)
 21. ту́та (р. от слова "тут")
 22. фу́та
--
 1. каю́та
 2. прию́та
 3. валю́та
 4. волю́та
 5. эволю́та
 6. салю́та
 7. Аню́та
 8. ую́та

-у́ста (-у́сто)

 1. Авгу́ста
 2. ду́ста
 3. лангу́ста
 4. мангу́ста
 5. капу́ста
 6. хру́ста
--
 1. гу́сто
 2. пу́сто

-у́ти (-ю́ти)

 1. ту́тти-фру́тти
 2. жу́ти
 3. ду́то
--
 1. бью́ти (англ. - beauty = красавица, красота)

-у́тай (-у́той, -ю́той, -ю́тый, и т. д.)

 1. ку́тай
 2. оку́тай
 3. уку́тай
 4. запу́тай
 5. напу́тай
 6. перепу́тай
 7. пу́тай
 8. спу́тай
--
 1. мину́той
--
 1. каю́той
--
 1. обу́тый
 2. шибану́тый
--
 1. лю́тый


-у́тан (-у́тон, -ю́тон, -ю́тан, и т. д.)

прилаг.:
 1. запутан
 2. кутан
 3. путан
причастие::
 1. впутан
 2. закутан
 3. запутан
 4. захомутан
 5. кутан
 6. накутан
 7. напутан
 8. окутан
 9. опутан
 10. отпутан
 11. перекутан
 12. перепутан
 13. подпутан
 14. попутан
 15. припутан
 16. путан
 17. раскутан
 18. распутан
 19. расхомутан
 20. спутан
 21. укутан
 22. упутан
 23. хомутан

-у́ток (-ю́ток, и т. д.)

 1. ну́-так
 2. у́ток
 3. мину́ток
 4. су́ток
 5. проститу́ток
 6. чу́ток
 7. шу́ток
--
 1. малю́ток
 2. Аню́ток
-у́нтер (-ю́нтер, и т. д.)
 1. у́нтер
 2. гу́нтер
--
 1. Гю́нтер
-у́тер (-у́тор, и т. д.)
 1. му́тер
 2. ску́тер
 3. фу́тер
 4. Фу́тер
--
 1. компью́тер
--
 1. у́тор
 2. секу́тор
 3. ту́тор
 4. фу́тор
 5. ху́тор
 6. экзеку́тор

-у́то (-ю́то)

 1. обу́то
 2. ду́то
 3. плу́та
 4. шибану́то
 5. гну́то
 6. разогну́то
 7. мину́та
 8. кру́то
--
 1. лю́то

-у́ты (-ю́ты)

 1. обу́ты
 2. ду́ты
 3. плу́ты
 4. ну́-ты,
 5. шибану́ты
 6. гну́ты
 7. разогну́ты
 8. мину́ты
 9. пу́ты
 10. кру́ты
 11. фу́-ты,
--
 1. лю́то
 2. Аню́то